Olet täällä

Ennakkomateriaalit ja ennakkotehtävät

Seuraavissa kevään 2017 yhteishaun hakukohteissa on käytössä ennakkomateriaali tai ennakkotehtävä:

Sosiaali- ja terveysalan AMK tutkinnot:

 • Sosionomi (AMK), päivätoteutus (Iisalmi)
 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Iisalmi)
 • Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus (Kuopio)
 • Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus (Kuopio)
 • Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus (Kuopio)
 • Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus (Kuopio)
 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Kuopio)
 • Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus (Kuopio)

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe on 27.4.2017 ja siitä löydät lisätietoa os. http://soteli.metropolia.fi/. Esivalintakokeen perusteella varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan sähköpostitse nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Savonian varsinaisessa valintakokeessa ei ole ennakkomateriaalia. Os. http://soteli.metropolia.fi löytyvä ennakkomateriaali koskee vain esivalintakoetta.

 

Tekniikan alan AMK-tutkinnot:

 • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus (Kuopio)
 • Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (Kuopio)
 • Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus (Kuopio)
 • Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus (Kuopio)
 • Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus (Kuopio) (lisäksi myös soveltuvuuskoe 2.6.2017, johon ei ole ennakkomateriaalia)
 • Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus (Kuopio)
 • Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus (Kuopio)
 • Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus (Varkaus)

Kaikki hakukelpoiset hakijat osallistuvat tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen 1.6.2017 ilman erillistä kutsua. Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla http://teliennakko.metropolia.fi/ sivulla, sekä kunkin edellä mainitun koulutuksen tiedoissa 18.5. – 1.6.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

 

Kulttuurialan AMK-tutkinnot:

 • Muotoilija (AMK), päivätoteutus

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen (29. - 30.5.2017) karsivan ennakkotehtävän perusteella. Kutsut lähetetään sähköpostilla. Ennakkotehtävän ohjeet on julkaistu 10.4.2017. Tehtävä tulee palauttaa 2.5.2017 mennessä.

 • Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeesen (22. - 24.5.2017, varapäivä 26.5.2017). Kutsut lähetetään sähköpostilla. Valintakokeen sisällöstä kerrotaan tarkemmin valintakoeoppaassa.

 • Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen (30.5. - 2.6.2017). Kutsut lähetetään sähköpostilla. Valintakokeen sisällöstä kerrotaan tarkemmin valintakoeoppaassa.

 

Liiketalouden AMK-tutkinnot:

 • Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus

Kaikki hakukelpoiset hakijat osallistuvat liiketalouden päivätoteutusten valtakunnalliseen valintakokeeseen 9.6.2017 ilman erillistä kutsua (poikkeus, wellness-tradenomin valintakokeeseen lähetetään kutsut, koska koe sisältää haastattelun). Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla 24.4. - 9.6.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Ennakkoaineisto koostuu hakijalle osoitetusta ohjeesta ja suomen- ja englanninkielisistä aineistoista. Sekä päivä- että monimuotototeutuksen kokeessa on käytössä samat aineistot.

Liiketalouden AMK-tutkinto:

 • Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan liiketalouden monimuotototeutusten valtakunnalliseen valintakokeeseen, joka on 24.5.2017. Kutsut lähetetään sähköpostilla. Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla 24.4. - 24.5.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Ennakkoaineisto koostuu hakijalle osoitetusta ohjeesta ja suomen- ja englanninkielisistä aineistoista. Sekä päivä- että monimuotototeutuksen kokeessa on käytössä samat aineistot.

 

Luonnonvara-alan AMK-tutkinto:

 • Agrologi (AMK), päivätoteutus

Kaikki hakukelpoiset hakijat osallistuvat Luonnonvara-alan päivätoteutuskoulutusten yhteiseen valintakokeeseen 30.5.2017 ilman erillistä kutsua. Ennakkomateriaali: Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2015 / Mat- och naturresursstatistikens e-årsbok 2015. Kokeen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä. Ennakkomateriaali saa olla koetilanteessa mukana.

 

Matkailu- ja ravitsemisalan AMK-tutkinnot:

 • Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus
 • Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuotototeutus

Kaikki hakukelpoiset hakijat osallistuvat valtakunnalliseen valintakokeeseen 6.6.2017 ilman erillistä kutsua. Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla  5.5. - 6.6.2017. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.
Katso molemmat oheiset videot ja lue oheinen pdf-tiedosto:

 

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto:

 • Muotoilija (ylempi AMK), Design Making

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen, joka on 2.6.2017. Kutsut lähetetään sähköpostilla. Valintakokeen pohjana on ennakkotehtävä, joka hakijan tulee tehdä 2.5.2017 mennessä. Ennakkotehtävän ohjeet on julkaistu 10.4.2017, löydät ne myös koulutuksen tiedoissa.

 

Liiketalouden alan ylempi AMK-tutkinto:

 • Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminnan kehittäminen

Valintakoehaastatteluun (30.5.2017) kutsutaan hakijat, jotka ovat hakukelpoisia ja joiden ennakkotehtävä on hyväksytty. Kutsut lähetetään sähköpostilla.
Ennakkotehtävän ohjeet. Ennakkotehtävä tulee palauttaa 5.4.2017 mennessä.

 • Tradenomi (ylempi AMK), Digital Health

Valintakoehaastatteluun (19. - 20.5.2017) kutsutaan hakijat, jotka ovat hakukelpoisia ja joiden ennakkotehtävä on hyväksytty. Kutsut lähetetään sähköpostilla.
Ennakkotehtävän ohjeet. Ennakkotehtävä tulee palauttaa 5.4.2017 mennessä.

 

Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi AMK-tutkinto:

 • Restonomi (ylempi AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen, joka on 23.5.2017. Kutsut lähetetään sähköpostilla. Valintakoe perustuu sekä ennakkoon jaettuun että kokeessa jaettavaan materiaaliin.
Ennakkomateriaali: Sisäinen motivaatio.Valintakoe toteutetaan yhteistyössä, eli tulos käy myös Kaakkois-Suomen ja Saimaan ammattikorkeakoulun Restonomi (ylempi AMK) – hakukohteille. 
 

Sosiaali- ja terveysalan ylemmät AMK-tutkinnot:

 • Bioanayytikko (ylempi AMK)/ Röntgenhoitaja (ylempi AMK), kliininen asiantuntija

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävän ohjeet. Ennakkotehtävä tulee palauttaa 5.4.2017 mennessä.

 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Digital Health

Valintakoehaastatteluun (19. - 20.5.2017) kutsutaan hakijat, jotka ovat hakukelpoisia ja joiden ennakkotehtävä on hyväksytty. Kutsut lähetetään sähköpostilla.
Ennakkotehtävän ohjeet. Ennakkotehtävä tulee palauttaa 5.4.2017 mennessä.

 

Tekniikan alan ylemmät AMK-tutkinnot:

 • Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävän ohjeet. Ennakkotehtävä tulee palauttaa 5.4.2017 mennessä.

 • Insinööri (ylempi AMK), Digital  Health

Valintakoehaastatteluun (19. - 20.5.2017) kutsutaan hakijat, jotka ovat hakukelpoisia ja joiden ennakkotehtävä on hyväksytty. Kutsut lähetetään sähköpostilla.
Ennakkotehtävän ohjeet. Ennakkotehtävä tulee palauttaa 5.4.2017 mennessä.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr