Olet täällä

Koulutustarjonta

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa tapahtuu pääasiassa tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä, mutta tarjolla on myös erillisiä opintokokonaisuuksia vain avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Suurin osa opetuksesta on normaalia päiväopetusta, mutta osa opetuksesta on ns. monimuoto-opetusta, jossa opetus voi tapahtua myös iltaisin tai viikonloppuisin, sekä verkossa. Avoimessa ammattikorkeakoulussa on tarjolla myös kokonaan verkossa toteutettua opetusta. Verkko-opetuksessa käytetään pääasiassa Moodle-oppimisympäristöä.

Koulutustarjonnan linkit 

Avoimessa ammattikorkeakoulussa on tarjolla

  • yksittäisiä opintojaksoja
  • useamman opintojakson muodostamia opintokokonaisuuksia
  • opintopolkuja
  • räätälöityjä opintoja

Yksittäiset opintojaksot

Voit ilmoittautua yksittäiselle opintojaksolle vaikka täydentämään ammatillista osaamistasi tai jos haluat tutustua ammattikorkeakoulun opetukseen. Koulutuskalenterissa on näkyvissä osa tarjonnasta, mutta opetussuunnitelmia ja lukujärjestyksiä tutkimalla voit etsiä itsellesi sopivia opintojaksoja, kts. ohjeita avoimen opiskelijalle.
 

Opintokokonaisuudet

Opintokokonaisuuksiini on koottu opintojaksoja, jotka täydentävät toisiaan. Opintokokonaisuuksien avulla voit esimerkiksi päivittää osaamistasi tai täydentää ammattitaitoasi.

Polkuopinnot

Polkuopinnot (polku) tarjoavat vaihtoehtoisen väylän tavoitella ammattikorkeakoulututkintoa. Polkuopiskelijat opiskelevat yleensä 1. vuoden opinnot tutkinto-opiskelijaryhmän mukana ns. lisäpaikoilla, joten opiskelupaikkoja on rajallisesti (n. 5 paikkaa / ryhmä). Polkuopiskelupaikkoja on tarjolla lähes kaikkiin tutkinto-ohjelmiin ja tarjonta vaihtelee vuosittain. Syksyllä 2018 alkavien polkuopintojen tarjonta julkaistaan touko-kesäkuussa ja ilmoittautuminen on 1.-12.8. Syksyn tarjontaan ei ole tulossa polkuopiskelupaikkoja näihin tutkinto-ohjelmiin: Tradenomi (monimuoto), Tradenomi, Wellness (monimuoto), Bioanalyytikko, Fysioterapeutti ja Rakennusarkkitehti.

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot sekä opiskelijalla oleva muu osaaminen hyväksiluetaan, kun opiskelija on tutkinto-opiskelija. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea heti kun on suorittanut riittävän määrän tutkintoon kuuluvia opintoja, ammattikorkeakoulututkinnoissa 60 op ja ylemmissä 30 op (90 op:n tutkinnot) tai 10 op (60 op:n tutkinnot), ks. lisätietoja Avoimen AMK:n väylä.
 

Räätälöidyt hops-opinnot
Tutkinnon päivittäminen
Aikaisemmin keskeytyneiden opintojen jatkaminen

Koulutuskalenterissa olevan tarjonnan lisäksi voidaan hakijalle suunnitella henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Käytössä on koko Savonia-ammattikorkeakoulun opintotarjonta. Opetussuunnitelmia ja lukujärjestyksiä tutkimalla voit etsiä itsellesi sopivia opintojaksoja, kts. ohjeita avoimen opiskelijalle. Räätälöityihin opintoihin ilmoittaudutaan koulutuskalenterin kautta, valitse koulutuskalenterista kohta "Muu alan koulutustarjonta". Kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoihin mille opintojaksoille haluat osallistua. Ota myös yhteyttä avoimen koulutusalojen yhdyshenkilöihin opiskelusuunnitelman laatimista varten.

Snellman-kesäyliopiston järjestämät Savonian avoimen amk:n opinnot

Snellman-kesäyliopistossa tarjolla oleva ammattikorkeakouluopetus on Savonia-ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista. Opinnot voidaan hyväksilukea tutkinto-opiskeluun Savoniassa opintoja vastaavissa koulutusohjelmissa.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr