Yrityksellesi kesämatkailutuotteita Keski-Euroopan markkinoille?

Kehitä yrityksesi tuotteita ja palveluita. Käytössäsi on kolmen ammattikorkeakoulun osaavat asiantuntijat! Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutus koostuu kahdesta kattavasta kokonaisuudesta: matkakohteen kehittämisvaihe ja myyntivaihe. Tutustu ja hae mukaan!

Yrityksellesi kesämatkailutuotteita Keski-Euroopan markkinoille?

Kehitä yrityksesi tuotteita ja palveluita. Käytössäsi on kolmen ammattikorkeakoulun osaavat asiantuntijat! Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutus koostuu kahdesta kattavasta kokonaisuudesta: matkakohteen kehittämisvaihe ja myyntivaihe. Tutustu ja hae mukaan!

Yrityksellesi kesämatkailutuotteita Keski-Euroopan markkinoille?

Kehitä yrityksesi tuotteita ja palveluita. Käytössäsi on kolmen ammattikorkeakoulun osaavat asiantuntijat! Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutus koostuu kahdesta kattavasta kokonaisuudesta: matkakohteen kehittämisvaihe ja myyntivaihe. Tutustu ja hae mukaan!

Yrityksellesi kesämatkailutuotteita Keski-Euroopan markkinoille?

Kehitä yrityksesi tuotteita ja palveluita. Käytössäsi on kolmen ammattikorkeakoulun osaavat asiantuntijat! Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutus koostuu kahdesta kattavasta kokonaisuudesta: matkakohteen kehittämisvaihe ja myyntivaihe. Tutustu ja hae mukaan!

Yrityksellesi kesämatkailutuotteita Keski-Euroopan markkinoille?

Kehitä yrityksesi tuotteita ja palveluita. Käytössäsi on kolmen ammattikorkeakoulun osaavat asiantuntijat! Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutus koostuu kahdesta kattavasta kokonaisuudesta: matkakohteen kehittämisvaihe ja myyntivaihe. Tutustu ja hae mukaan!

Yrityksellesi kesämatkailutuotteita Keski-Euroopan markkinoille?

Kehitä yrityksesi tuotteita ja palveluita. Käytössäsi on kolmen ammattikorkeakoulun osaavat asiantuntijat! Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutus koostuu kahdesta kattavasta kokonaisuudesta: matkakohteen kehittämisvaihe ja myyntivaihe. Tutustu ja hae mukaan!

1
2
3
4
5
6

Olet täällä

Huomisen matkailukohde

Alan ammattilasille suunnattu Huomisen Matkailukohde -erikoistumiskoulutus kohdentuu asiantuntijuuden vahvistamiseen. Koulutus keskittyy etenkin kesämatkailutuotteiden kehittämiseen Keski-Euroopan markkinoille.

Koulutuspaketti koostuu kahdesta kokonaisuudesta. Matkakohteen tarjonnan kehittämisvaiheessa viet eteenpäin yritystäsi ja sen palveluita ja tuotteita asiakaslähtöisesti, ennakoivasti ja kohderyhmät huomioiden. Koulutuskokonaisuuden myyntivaiheessa otat haltuun tulevaisuuden myyntikanavat, lisäät omia kansainvälisiä myyntitaitojasi, kehität tuotteittesi myynti- ja markkinointistrategian kohderyhmän mukaan, ja teet myyntimatkan tai vaikka digikampanjan kohdemarkkinoille.

Koulutuksen ajankohta: tammikuu 2018 – kesäkuu 2019
Laajuus: 30 opintopistettä

Kohderyhmä

Vaatimuksena on restonomi (AMK) tai tradenomi (AMK)-tutkinto. Muu soveltuva korkeakoulututkinto käy myös, jos hakijalla on vahva matkailu- ja ravitsemisalan työkokemus. Koulutukseen voidaan myös valita henkilö, jolla ei ole korkeakoulututkintoa, mutta hänellä on vahva ja monipuolinen työkokemus toimialalta (matkailu- ja ravitsemisala) ja aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Koulutus toteutetaan ylemmän amk tutkinnon tasoisena ja osa opintojaksoista hyväksytään suoritukseksi YAMK-tutkinnossa.

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

Aktivoiva opiskelutapa

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Opintojen aikana saat asiantuntijoiden sparrausta ja tukea, sekä keskustelet alan asiantuntijoiden kanssa kesämatkailun mahdollisuuksista. Osallistut lähikontakti- ja verkostoitumistilaisuuksiin eri paikkakunnilla. Osassa opintoja opiskelet etäopiskelumahdollisuuksia hyödyntäen. Opintojen loppuvaiheessa sinulla on mahdollisuus osallistua opintomatkalle Keski-Eurooppaan.

1. Matkakohteen tarjonnan kehittäminen 15 op

Ennakoiva asiakasymmärrys 5 op
Aloitusseminaari ja lähipäivät toteutetaan Kuopio-Tahko alueella.
Ajankohta: 29.-30.1.2018
Opintojaksolla paneudut tulevaisuustiedon hankintaan ja sen hyödyntämiseen, millaisia tulevaisuuden trendejä on nähtävissä, ja miten ne vaikuttavat matkailu- ja ravitsemisalaan. Tulevaisuustyöpajassa pohdit lähitulevaisuuden haasteita ja havaittavissa olevia trendejä, sekä sitä, miten nämä vaikuttavat organisaatioiden toimintaan.

 • kuluttajakäyttäytyminen ja sen muutos
 • trendit ja megatrendit
 • yhteiskunnallinen muutos
 • strategiset kohderyhmät - kohderyhmäajattelu
 • tiedon hyödyntäminen yrityksen strategisella tasolla

Matkailun toimintaympäristöt ja verkostoituminen 5 op
Toteutus verkkototeutuksena.
Ajankohta: toukokuu 2018 (vko 19, ma-ti verkko-opetus)
Opintojaksolla syvennyt matkailun makro- ja mikrotason toimintaympäristöjen tunnistamiseen sekä näiden vaikutusten analysoinnin kehittämiseen omaan toimintaan kytkeytyen. Matkailuyritys ei toimi tyhjiössä, vaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän toimintaympäristön kanssa. Strategisen tason ymmärrys auttaa toiminnan mahdollisuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä.

 • mikro- ja makrotason toimintaympäristöjen analysointi
 • matkailutuote (alue)
 • lainsäädännön huomioiminen
 • verkostot ja verkostoituminen
 • ympäristönäkökulma

Asiakaskokemus ja matkailun tuotekehitys 5 op
Lähipäivät toteutetaan Rovaniemellä.
Ajankohta: elokuu 2018 (vko 34)
Opintojaksolla tarkastelet erilaisia mahdollisuuksia luoda arvoa yritykselle, asiakkaalle ja yrityksen sidosryhmille tuotekehityksen avulla. Tuotekehitystä lähestyt elämysten tuottamisen, verkostoitumisen ja ennakoinnin näkökulmista.

 • kesämatkailutuotteen ennakoiva ja vastuullinen kehittäminen
 • ansaintalogiikka ja arvonluonti
 • verkostolähtöinen kohdekehittäminen

 

2. Myynnin ja myyntijohtamisen kehittäminen 15 op

Matkailualan myynti- ja markkinointistrategiat 5 op
Lähipäivät Rovaniemellä/Kajaanissa/Kuopiossa.
Ajankohta: marraskuu 2018 (vko 46)
Opintojaksolla paneudut matkailualan palveluiden ja tuotteiden kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin oman yrityksesi kohderyhmille. Teet strategisia valintoja eri markkinointi- ja jakelukanavien käytöstä tukien yrityksesi liiketoiminnan tavoitteita.

 • matkailualan monimuotoiset myynti-, markkinointi- ja jakelukanavat, sosiaalisen median kanavat
 • digitaalinen markkinointi ja myynti
 • asiakaskokemuksen johtaminen osana liiketoimintakonseptia

Kansainvälisen myyntiosaamisen kehittäminen 5 op
Lähipäivät Rovaniemellä/Kajaanissa/Kuopiossa.
Ajankohta: tammikuu 2019 (vko 5)
Opintojaksolla tutustut ja kehität kohderyhmälähtöistä kansainvälisen, erityisesti Keski-Euroopan markkinoiden, myynnin johtamista ja kehittämistä sekä kuluttaja- että yritysmyynnissä. Samalla lisäät ymmärrystäsi eri kulttuureista ja niiden vaikutuksista ostokäyttäytymiseen. Vahvistat osaamistasi mielikuvien myynnissä ja kehität taitojasi kansainvälisessä myynnissä ja sen johtamisessa. Lisäksi tutustut kansainvälisiin myyntiverkostoihin ja myyntiä tukeviin tahoihin ja niiden hyödyntämiseen tuloksekkaassa myyntityössä.  

 • intohimo ja asenne
 • kulttuuriymmärrys
 • mielikuvien myynti
 • kohderyhmäajattelu ja valinnat (ryhmä/indis)
 • myyntiverkostot ja myyntiä tukevat tahot (Visit Finland, alueelliset toimijat)

Tuotereflektio 5 op

Opintojakso sisältää opintomatkan ulkomaille (toukokuu 2019) ja päätösseminaarin Kajaanissa (kesäkuu 2019).
Ajankohta: toukokuu 2019 (vko 19) ja kesäkuu (vko 23)
Opintojakson aikana testaat kehittämiäsi tuotteita ja myyntitaitojasi Keski-Eurooppaan suuntautuvalla opinto- ja myyntimatkalla. Myyntimatkan tarkoituksena on tavata mahdollisia jälleenmyyjiä. Matkalla myös tutustutaan kohdealueen tarjontaan sekä verrataan omaa toimintaa ja tuotteita niihin. Tarkkailua tehdään monella eri tasolla: matkailualueilla, matkailutuotteissa, markkinoinnissa ja verkostoitumisessa. Vaihtoehtoisena suorituksena voit toteuttaa esim. digitaalisen myynti- ja markkinointikampanjan valitulle kohderyhmälle.   

 • opintomatka Keski-Eurooppaan tai muu vaihtoehtoinen suoritus (esim. digikampanja)
 • tuotteen arviointi ja itsearviointi

Järjestäjät: Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kajaanin, Lapin ja Savonia ammattikorkeakoulujen kanssa

Hinta

500 euroa (alv 0%). Hinta sisältää kotimaan opintomatkat. Ulkomaille suuntautuvan opintomatkan kuluista opiskelija vastaa itse. Maksu suoritetaan kahdessa erässä, tammikuussa 2018 ja maaliskuussa 2018.
Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).

Hakeminen

Hakuaika on päättynyt.

 

Valintaperusteet

Valintaperusteita ovat aiempi tutkinto, työkokemus ja motivaatioessee, jotka pisteytetään. Maksimipistemäärä näistä on 100 pistettä.
Pisteytys jakaantuu seuraavasti:
Aiempi tutkinto: 10 pistettä korkeakoulututkinnosta (muista tutkinnoista ei pisteitä)
Työkokemus matkailu- ja ravitsemisalalta 30.4.2017 mennessä kertynyt työkokemus maksimissaan 40 pistettä. Pisterajat työkokemuksen mukaan seuraavasti:

 • 3 – 5 vuotta = 15 pistettä
 • 5 – 10 vuotta = 25 pistettä
 • yli 10 vuotta = 40 pistettä

Hakulomakkeen motivaatioesseestä voi saada maksimissaan 50 pistettä.
Motivaatioesseessä on kaksi osaa
Motivaatioesseessä hakija perustelee opiskelumotivaationsa sekä esittelee kehittämistehtävän valintaa ja perusteluja. Motivaatioessee koostuu kahdesta osasta ja niiden yhteinen pituus on noin 2 sivua tai maksimissaan 1 000 sanaa.
Osa 1. Oma motivaatio hakeutua koulutukseen.
Kirjoita pohtiva essee, jossa tarkastelet omaa motivaatiotasi hakeutua koulutukseen.

 • Millaista matkailu- ja ravitsemisalan osaamista sinulla jo on?
 • Millaisia vahvuuksia omaat?
 • Miksi tarvitset koulutuksen tarjoamaa osaamista?

Osa 2. Kehitettävän yrityksen tai organisaation sekä kehitettävien tuotteiden kuvaus.
Erikoistumiskoulutuksen ydin on matkailu- ja ravitsemisalan yritysten kansainvälistymisessä. Opintojen keskeisenä tavoitteena on viedä eteenpäin yrityksen ja sen työntekijöiden kansainvälistymisosaamista ja rakentaa kansainvälisten markkinoiden kriteerit täyttäviä tuotteita.

 • Kuvaa lyhyesti yritys tai kohdeorganisaatio.
 • Esittele esseessä kehittämisaihe, joka on tärkeä oman kehittymisesi ja kohdeorganisaation kansainvälistymisen kannalta.
 • Perustele kehittämisaihe; miksi yritys tai kohdeorganisaatio tarvitsee kansainvälistymisosaamista?

Palauta motivaatioessee sekä liitteet (kopio tutkintotodistuksestasi ja työtodistuksistasi) 30.11.2017 klo 15 mennessä lataamalla ne hakulomakkeen yhteydessä olevan linkin kautta.

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään marraskuun aikana ja kaikille hakijoille tiedotetaan valinnasta 16.12.2017 mennessä.

 

Lisätietoja koulutuksesta

 

Yliopettaja Markku Haapakoski, markku.haapakoski@savonia.fi tai puh. 044785 6065


 

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr