Olet täällä

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju

Erikoistumiskoulutus 30 op

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju erikoistumiskoulutuksen (30 op) tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta, erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. Tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistuminen tukee opiskelijan oman asiantuntijuuden, työyhteisön, organisaatioiden, alueiden ja yhteistyöverkostojen moniammatillisen ja -tieteisen toiminnan, palveluiden ja syöpäasiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä. Koulutus on alakohtaista, osaamista syventävää täydennyskoulutusta ilman tutkintotavoitetta.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Sisältö

Kaikille yhteiset opinnot (18 op) sisältävät syövän ehkäisyyn, esiintyvyyteen, diagnostiikkaan, syöpäsairauksiin ja niiden hoitoon liittyviä teemoja sekä kehittämistehtävän, jonka painotuksena on syöpäpotilaan hoitoketjun laatu ja hoidon vaikuttavuus.
Valinnaisissa opinnoissa (12 op) on valittavissa syöpäpotilaan hoitoon eri näkökulmista keskittyviä opintojaksoja kuten syöpäpotilaan palliatiivinen hoitotyö, lasten ja nuorten syöpähoitojen erityispiirteet, syöpäpotilaan kuntoutus, kemosädehoitopotilaan moniammatillinen hoito, sisäinen sädehoito, yksilöity lääkehoito ja geeniterapiat sekä suusyöpää sairastavan potilaan hoidon erityispiirteet.

Katso tarkemmat tiedot opetussuunnitelmasta. Lisätiedot kustakin opintojaksosta avautuvat opintojakson koodia klikkaamalla.

Toteutus

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi– ja verkko-opetus, etä– ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Opinnot voidaan hyväksilukea soveltuvin osin YAMK-tutkintoon. Koulutus perustuu valtakunnallisen amk-verkoston opetussuunnitelmaan. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun, Kajaanin ammattikorkeakoulun, Saimaan ammattikorkeakoulun, Turun ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Opetus– ja kulttuuriministeriö tukee koulutuksen toteuttamista.

Ajankohta

12.9.2017-21.9.2018

Lähipäivät 2017: 12.-13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12.
Lähipäivät 2018: 16.-17.1., 14.2., 14.3., 11.4., 16.5., 28.-29.8. ja 21.9.

Hinta

1000 € / osallistuja (alv 0%)

Hakeminen

Haku ajalla 1.4.-12.6.2017
Haku Savonia-ammattikorkeakoulun toteutukseen.

Koulutuksen esite.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viikolla 24. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 22.6.2017 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr