Olet täällä

Opiskeluoikeuden palautus

Seuraava hakuaika on 2.-15.5.2018.

Savonia järjestää kahdesti vuodessa erillishakuja, syksyllä marraskuun alussa ja keväällä toukokuun alussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.

Jos olet opiskellut Savoniassa tai jossakin muussa korkeakoulussa ja olet menettänyt opiskeluoikeutesi (olet eronnut, opiskeluoikeusaika on päättynyt etkä ole valmistunut tai olet laiminlyönyt ilmoittautumisen), voit hakea opiskeluoikeuden palautusta.

Opiskeluoikeuden palauttamisesta päättää koulutusvastuujohtaja. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa vain samaan tai vastaavaan tutkinto-/koulutusohjelmaan, jossa aikaisempi opiskeluoikeus on ollut. Opiskeluoikeuden palauttamisen yhteydessä saat opintojen loppuun saattamiseksi riittäväksi katsotun opiskeluoikeusajan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella. Opiskeluoikeus palautetaan pääsääntöisesti seuraavan lukukauden alusta lähtien.

Eronnut tai opiskeluoikeusaika päättynyt
Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, jos tutkinnostasi puuttuvia opintoja on enintään 60 opintopistettä tai yamk-tutkinnosta enintään 30 opintopistettä. Jos opintoja puuttuu enemmän, voit opiskella ensin avoimessa ammattikorkeakoulussa siihen saakka kunnes opiskeluoikeuden palauttamisen ehto täyttyy. Avoimen ammattikorkeakoulun eri koulutusalojen yhteyshenkilöiden tiedot löydät nettisivuiltamme, kohdasta Avoin ammattikorkeakoulu. Et voi ilmoittautua poissaolevaksi, vaan olet läsnä oleva koko opiskeluoikeusajan.

Ilmoittautumisen laiminlyönti
Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, jos opintojen loppuun saattaminen on realistista opiskeluoikeusaikana. Opiskeluoikeusaika kuluu koko sen ajan, kun ilmoittautumisen laiminlyönti on tapahtunut. Ensin kuluu poissaoloaika (2 lukuvuotta ennen 1.8.2015 aloittaneilla opiskelijoilla ja yksi lukuvuosi 1.8.2015 jälkeen opintonsa aloittaneilla) ja sen jälkeen opiskeluoikeusaika.
 

Käsittelymaksu:

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu. Maksu maksetaan Savonian verkkokaupassa, os. studystore.savonia.fi/
 

Hakeminen:
Ennen hakuaikaa, ole yhteydessä Savonia-ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajaan, jotta saat ajoissa päivitetyn HOPSin.

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Hakukohteet löydät osoitteesta www.opintopolku.fi (hakukohdelista julkaistaan lokakuun aikana). Klikkaa "Avaa lisätiedot" sen koulutuksen kohdalta johon aiot hakea. Klikkaa "Täytä hakulomake" oikean haun kohdalta, haun nimi on ERILLISHAKU, Savonia AMK, + hakukausi, esim. kevät 2018.

Täytä hakulomake hakuaikana 2.-15.5.2018. Huom! Haku päättyy 15.5.2018 klo 15.00.

Sinun tulee liittää seuraavat liitteet hakemukseesi

  • opiskelutodistus, josta selviää käyttämäsi opiskeluaika sekä läsnä/poissaolokaudet (oppilaitoksen leimalla ja virkailijan allekirjoituksella varustettu)
  • opintorekisteriote, josta selviää aiemmin suorittamasi opinnot (oppilaitoksen leimalla ja virkailijan allekirjoituksella varustettu)
  • Savonia-amk:ssa hyväksytty henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 
    Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemisessä auttaa alasi opinto-ohjaaja.

Vaihtoehtoisesti voit lähettää liitteet sähköpostilla 17.5.2018 mennessä osoitteeseen hakijapalvelut@savonia.fi.
 

Lisätietoja voit kysyä Savonian hakijapalveluista os. hakijapalvelut@savonia.fi.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr