Olet täällä

Opintojen ohjaus

Ohjaus- ja neuvontapalvelujen tavoitteena on ohjata ja neuvoa opiskelijaa persoonallisessa ja ammatillisessa kehittymisessä, oppimisessa ja opiskelu- ja urasuunnittelussa. Ohjausta ja neuvontaa tarjotaan oppimispolun kaikissa vaiheissa: ennen opintojen alkua, opintojen alkuvaiheessa, opintojen edetessä, opintojen päättövaiheessa ja opintojen päättymisen jälkeen. Ohjausta annetaan ryhmä- ja yksilöohjauksena sekä virtuaalisesti.

Ohjaus- ja neuvontapalveluja koordinoi opintojen ohjaaja, mutta ohjausta antavat kaikki opettajat. Myös opiskelijatuutorit, toiset opiskelijat ja koko henkilökunta auttavat kukin toimenkuvansa mukaan. Opintosihteerit ohjaavat mm. opiskelijavalintaan, opintososiaalisiin etuihin, opintotukeen ja opintorekisteriin liittyvissä kysymyksissä.

Opintojen ohjaus tukee orientoitumista ja sitoutumista opiskeluun, ammattitaidon kehittämistä, opintojen etenemistä ja työelämään siirtymistä. Opiskelijaa rohkaistaan löytämään omaan opiskeluunsa ja elämäntilanteeseensa sopivia ratkaisuja.

Opinto-ohjaajat vastaavat omien yksiköidensä opinto-ohjauksen koordinoimisesta ja kehittämisestä sekä osallistuvat uraohjaukseen. Ura- ja rekrytointipalvelut ovat osa ammattikorkeakoulun ohjaus- ja neuvontapalveluja. Ohjaus- ja neuvontapalveluja arvioidaan ja kehitetään opiskelijoiden antamien palautteiden, mm. tulokyselyn, lähtökyselyn ja seurantakyselyn avulla.
 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr