Olet täällä

Kokoelmapolitiikka

Lyhennelmä Savonia-ammattikorkeakoulun kirjaston kokoelmapolitiikasta

Hankinnan painopiste on Savonia-ammattikorkeakoulun ydinprosesseja (koulutus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä liiketoiminta) tukevan ammattikorkeakoulutasoisen aineiston hankinnassa. Aineiston hankinnassa vältetään kampuskirjastojen kokoelmien tarpeetonta päällekkäisyyttä. Hankinnoissa huomioidaan myös alueellinen aineistotarjonta.

Kirjaston aineistomäärärahaa käytetään kirjastossa säilytettävän aineiston hankintaan. Kirjasto hankkii ja kuvailee myös työhuonekokoelmiin sijoitettavan aineiston, mutta sen kustannukset kohdistetaan opetuksen kustannuspaikalle.

Kirjojen ja lehtien lainakokoelman ja muiden yksittäisjulkaisujen ostopäätökset tehdään hankintaehdotuksista, kustantajien uutuusluetteloista ja seuraamalla opetussuunnitelmia ja koulutusvastuualueiden tarpeita yhteistyössä koulutusalojen opettajien kanssa. Lehtihankinnat tehdään pääasiassa opettajien ehdotusten mukaisesti. Koulutusalojen kotimaiset tieteelliset ja ammatilliset ydinlehdet tilataan painettuina. Ulkomaiset lehdet hankitaan pääosin elektronisena.

Elektronisen aineiston hankinta tapahtuu pääsääntöisesti FinELibin kautta kaikkien asiakkaiden yhteiseen käyttöön, vain poikkeustapauksessa rajoitetusti tietylle asiakasryhmälle tai vain amk:n paikallisverkkoon. Elektronista aineistoa pyritään hankkimaan kokotekstinä, viitetietokantoja harkiten. Elektronisia kurssikirjoja ei välttämättä hankita käsikirjastoon painettuina, vaikka sellainen olisi saatavana.  Kirjamuotoisen kurssikirjallisuuden korvaavaa elektronista aineistoa pyritään aktiivisesti seuraamaan ja tarjoamaan sitä kurssikirjallisuudeksi.

 Aineistojen hankinnan yhteiset valintakriteerit

• taso ja laatu
• sisältö ja kattavuus
• luotettavuus
• ajankohtaisuus
• ajantasaisuus; enintään 3 v. vanhaa (poikkeuksena puutteet kokoelmissa)
• kustantaja ja julkaisija
• aihealueen vahvuus nykyisessä kokoelmassa
• ensisijaisesti suomen- ja englanninkielistä
• julkaisutyyppi
• hinta suhteessa käyttöön ja laatuun
• paperimuotoisen aineiston ja elektronisen aineiston päällekkäisyyttä vältetään
• hakuteoksia ja sanakirjoja pääasiallisesti elektronisena
• pakollisia kurssikirjoja 0.2 x kurssin yhtäaikainen opiskelijamäärä (enintään 20 kpl/kampuskirjasto)
• pakollisia kurssikirjoja 1 kpl käsikirjastoon
• elektronisessa aineistossa lisäksi käyttöoikeudet ja etäkäyttö, käyttäjätunnistus (IP ensisijainen), pitkäaikaiskäyttö, käytettävyys ja toimintavarmuus sekä käyttötilastot. Hankintavaiheessa koekäyttömahdollisuus, hankinnan ja käyttöönoton vaivattomuus sekä käyttäjäkoulutus.

Kirjaston kokoelmiin ei yleensä sisällytetä harrastekirjallisuutta eikä vapaasti elektronisena saatavana olevaa aineistoa paperisena.

Sivun vastuuhenkilö: Anne Mikkanen
Sivua päivitetty: 3.2.2017

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr