Olet täällä

Opintotukilautakunta

Savonia-ammattikorkeakoulussa toimii opintotukilautakunta (opintotukilaki § 9 ja 9a), jonka tehtävänä on seurata opintojen edistymistä ja antaa Kelan opintotukikeskukselle lausuntoja opiskelijoiden opintojen edistymisestä. Opintotukiasetuksen 4 §:n mukaan opintotuki voidaan myöntää ja tuen maksamista jatkaa, kun ammattikorkeakouluopiskelijalla on tutkintoon kuuluvia opintoja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohden.

Opintotukilautakunnassa on kahdeksan jäsentä, ja kullakin heistä henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenistä neljä on opiskelijajäseniä ja neljä opettaja- ja henkilökuntajäseniä. Lautakunta kokoontuu lukuvuoden aikana kerran kuukaudessa.

Kokousajat lukuvuonna 2016 - 2017

Syyslukukausi 2016, kevätlukukausi 2017

  • 24.8.2016
  • 21.9.2016
  • 26.10.2016
  • 16.11.2016
  • 7.12.2016
  • 11.1.2017
  • 15.2.2017
  • 15.3.2017
  • 12.4.2017
  • 10.5.2017

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr