Olet täällä

Opintotukilautakunta

Savonia-ammattikorkeakoulussa toimii opintotukilautakunta (opintotukilaki § 9 ja 9a), jonka tehtävänä on seurata opintojen edistymistä ja antaa Kelan opintotukikeskukselle lausuntoja opiskelijoiden opintojen edistymisestä. Opintotukiasetuksen 4 §:n mukaan opintotuki voidaan myöntää ja tuen maksamista jatkaa, kun ammattikorkeakouluopiskelijalla on tutkintoon kuuluvia opintoja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohden.

Opintotukilautakunnassa on kahdeksan jäsentä, ja kullakin heistä henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenistä neljä on opiskelijajäseniä ja neljä opettaja- ja henkilökuntajäseniä. Lautakunta kokoontuu lukuvuoden aikana kerran kuukaudessa.

Kokousajat syyslukukautena 2017

  • 24.8.2017
  • 27.9.2017
  • 25.10.2017
  • 15.11.2017
  • 13.12.2017

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr