Olet täällä

ECTS ja Diploma Supplement

Kansainvälisyys on yksi toimintamme painopistealueista. Monipuolinen käytännön kielitaito ja muiden kulttuurien tuntemus on oleellinen osa kaikkien alojen ammattitaitoa. Harjoittelu tai opiskelu ulkomailla on tehokkain tapa oppia kommunikoimaan sujuvasti vierailla kielillä ja oppia vieraita kulttuureita. Ulkomaankokemus lisää myös työelämässä tarvittavaa joustavuutta, itsenäisyyttä sekä vastuullisuutta. Kansainvälinen kokemus on arvokasta pääomaa työmarkkinoilla.

Tarjoamme monia kansainvälistymismahdollisuuksia: yhteistyötä tehdään noin 180 ulkomaisen korkeakoulun kanssa yli 30 maassa. Opiskelijat hankkivat myös omatoimisesti opiskelu- ja harjoittelupaikkoja ulkomailta.

EU:n ERASMUS-vaihto-ohjelman perusidea on ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen hyväksyminen täysimääräisenä mukaan kotimaiseen tutkintoon. Näin opiskelu ulkomailla ei pidennä opintojen kokonaiskestoa. 

ECTS-järjestelmä

EU:ssa käytössä olevan ECTS-järjestelmän (European Credit Transfer and Accumulation System) tavoitteena on helpottaa tutkintojen ja opintokokonaisuuksien suunnittelua ja toteutusta sekä edistää opintosuoritusten ja arvosanojen vastavuoroista tunnustamista Euroopassa ja tätä kautta helpottaa opiskelijoiden liikkuvuutta. Järjestelmän käyttö lisää opetussuunnitelmien ja opiskelijoiden suoritusten läpinäkyvyyttä ja keskinäistä vertailua. Eri maissa suoritettujen opintojen laajuutta ja arvostelua voidaan verrata ECTS-arvosteluasteikon ja ECTS-opintopisteiden avulla. Keskeiset ECTS-asiakirjat ovat opinto-opas, ulkomaiseen opiskelijavaihtoon tarkoitetut hakulomakkeet, opiskelusopimus (Learning Agreement) ja opintorekisteriote. ECTS-järjestelmä on käytössä Savonia-ammattikorkeakoulussa. Savonia-ammattikorkeakoulun ECTS-koordinaattorina toimii vararehtori Mervi Vidgren (ECTS Institutional Coordinator). ECTS-yhdyshenkilöt on esitetty liitteessä.

ECTS-järjestelmässä opintopiste (op) on englanniksi credit, josta käytetään lyhennettä cr. Suomalainen opintopiste (op) ja credit vastaavat toisiaan. Opiskelijan lukuvuoden keskimääräinen työmäärä on 60 opintopistettä. Ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210, 240 tai 270 opintopistettä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus 60 tai 90 op.

ECTS-arvosteluasteikkoa voidaan käyttää apuna muunnettaessa Savonia-ammattikorkeakoulun arvosanat ECTS-arvosanoiksi.

ECTS arvosana-asteikko Savonia-AMK arvosana-asteikko
A erinomainen 5 kiitettävä
B erittäin hyvä 4 erittäin hyvä
C hyvä 3 hyvä
D tyydyttävä 2 tyydyttävä
E välttävä 1 välttävä
FX ala-arvoinen 0 hylätty
F ala-arvoinen hylättyjä ei erotella

 

Korkeakoulututkintotodistuksen liite eli Diploma Supplement

Diploma Supplement on EU:n, Euroopan neuvoston ja UNESCOn yhteisesti suunnittelema kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite. Se annetaan jollakin Euroopassa laajasti puhutulla kielellä. Diploma Supplementissa kuvataan todistuksen haltijan suorittaman tutkinnon luonnetta, laajuutta, tasoa, sisältöä ja asemaa kansallisessa koulutusjärjestelmässä. Lisäksi liitteessä annetaan tietoa suoritetun tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta. Liite myönnetään automaattisesti ja maksutta kaikille korkeakouluista valmistuville opiskelijoille tutkintotodistuksen yhteydessä. Diploma Supplement on osa Europassi-kokonaisuutta.

Savonia-ammattikorkeakoulu antaa automaattisesti ja veloituksetta jokaiselle tutkinnon suorittaneelle tutkintotodistuksen mukana englanninkielisen korkeakoulututkintotodistuksen liitteen eli Diploma Supplementin (DS) ja opintorekisteriotteen (Transcript of Records).

Lisätietoa myös:

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr