Savonia käyttää 3D-mallinnuksessa pääasiassa SolidWorks –ohjelmistoa sekä insinööriopiskelijoiden opetuksessa että palvelutoiminnassa. Ohjelmiston avulla voidaan suunnitella monenlaisia koneteollisuuden kohteita. Esimerkkeinä voidaan mainita mm. hitsattavat levy- ja palkkirakenteet, hitsauskiinnikkeet, koneistettavat osat ja valuosat.

Myös 3D-tulostettavien kappaleiden suunnittelussa tarvittavien erityispiirteiden huomiointi on mahdollista. Yksinkertaiset lujuus- ja kustannusanalyysit ovat mahdollisia samoin kuin tuotteen valmistettavuuden kehittäminen.

Toimeksiantoja voidaan ottaa vastaan joko maksullisen liiketoiminnan tai erilaisten opiskelijaprojektien muodossa. Liiketoiminnan toimeksiannot toteuttaa Savonian henkilökunta. Opiskelijaprojektit luonnollisesti ovat opiskelijoiden toteuttamia ja opettajien ohjaamia. Opiskelijaprojektit eivät aiheuta kustannuksia tilaajataholle, mutta ne on sidottu yleensä aikataulullisesti opetuksen etenemiseen.

Yhteyshenkilöt:

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@savonia.fi

Yliopettaja Esa Hietikko, puh. 044 785 6378
TKI-asiantuntija Antti Alonen, puh. 044 785 5767
Projekti-insinööri Arto Urpilainen, puh. 044 785 6310

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube