3D-skannerin ja ohjelmien avulla pystytään tarkastamaan ja mallintamaan nopeasti monimutkaisia kappaleita. Esimerkkejä sovelluskohteista ovat valetut kappaleet, hitsatut kokoonpanot, särmätyt ja syvävedetyt osat ja käsityönä valmistetut kappaleet. Laitteisto soveltuu myös käänteissuunnitteluun eli parametristen pinta- ja tilavuusmallien tekemiseen olemassa olevista osista.

Käytössämme on GOM ATOS-1 3D-skanneri, jonka resoluutio on 800 000 pistettä, ja pienimpien skannattavien piirteiden tarkkuus +- 0.1 mm. Skanneri on valopohjainen, josta johtuen pyöreiden pintojen ja terävien kulmien skannaus on haastavaa. Kuvatun kappaleen jatkokäsittely vie yleensä huomattavasti enemmän aikaa kuin itse kuvaus jos esim. halutaan luoda kuvattavasta kappaleesta 3D-malli ideaalipinnoilla.

Olemme päivittämässä skannauslaitteistoamme vuoden sisällä, jolloin käytettävyys paranee ja sovelluskohteiden määrä lisääntyy.

Kuva: Ison kappaleen scannausprosessi. Vasemmalla scannattava kappale ja laitteisto, oikealla

pistepilven avulla muodostuva pintamalli.

Sovelluksia

  • Yksittäisten kappaleiden tai piensarjojen mittaus ja vertailu. Skannerilla voi tarkastaa kappaleita esimerkiksi suhteessa piirustuksen toleransseihin, 3D-malliin tai vertailukappaleeseen. Mitattavia suureita voivat olla esimerkiksi ainevahvuus, reikien paikat ja halkaisijat tai muoto- ja heittotoleranssit.
  • Parametrinen 3D-mallinnus suunnitteluohjelmiin. Parametrisellä tiedonsiirrolla mittaus- ja suunnitteluohjelmien välillä voidaan luoda CAD-malliin piirteitä kuten pisteitä, viivoja, pintoja ja tila-vuusmuotoja.
  • Vapaamuotoinen pinta ja polygonimallinnus. Vapaamuotoinen pintamalli soveltuu hyvin esimerkiksi kokoonpanon tai skannattuun kappaleeseen liittyvien osien suunnittelun avuksi.
  • Skannattu polygonimalli voidaan siirtää suoraantulostettavaksi 3D-tulostimella. Polygoniverkkoa voidaan käyttää myös visualisointiohjelmissa.

 

Yhteyshenkilöt:

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@savonia.fi

TKI-asiantuntija Antti Alonen, puh. 044 785 5767

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube