Mittaus- ja laskentapalvelut

HitSavonia laboratorio tarjoaa tutkimuspalvelua etenkin hitsattujen rakenteiden lujuus- ja kestoikäanalyyseihin. Käytössämme on nykyaikainen kalusto kestoikälaskennassa tarvittavien FE-analyysien ja pitkäkestoisten kenttämittausten suorittamiseen.

FE-Analyysi. Käytössämme on Ansys Professional ohjelmisto. Ohjelmiston avulla voimme löytää ratkaisut mm. seuraaviin ongelmiin:
• Kestääkö rakenne siihen kohdistuvat staattiset kuormitukset
• Miten rakenne kestää väsyttävää kuormitusta
• Onko rakenne nurjahdus- tai lommahdusherkkä
• Mitkä ovat rakenteen ominaisvärähtelytaajuudet ja -muodot
• Lämmön johtuminen rakenteessa ja lämpötilan aiheuttamat muodonmuutokset
• Onko rakennetta mahdollista keventää

Kenttämittaukset
• Kuormituskertymä kestoikälaskentaan
• Tilastollisuus ja todennäköisyydet
• Virtuaalisten mallien verifiointi

Tarjottavan tutkimuspalvelun laajuus määritellään yhdessä palvelua tarvitsevan yrityksen kanssa. Laajuus voi vaihdella yksittäisen osan kriittisimmän kohdan lujuustarkastelusta suurten kokonaisuuksien virtuaaliseen mallintamiseen ja todellisiin kuormituksiin perustuvaan kestoikälaskentaan.

Käytössä olevat ohjelmistot ja laitteistot

FE-analyysit Ansys Professional, ANSYS Workbench
Kenttämittaukset Somat eDAQ
Mittadatan analysointi GlyphWorks

Yhteyshenkilöt

Lehtori Tatu Westerholm, puh. 044 785 6283

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube