Olet täällä

Vedenkäsittelyprosessien tutkimus- ja testauspalvelut

Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö toteuttaa erilaisten vedenkäsittelyprosessien (talousvesi, jätevesi) tutkimus- ja testaustoimintaa. Laboratoriossa voidaan testata ja todentaa mm. erilaisten saostuskemikaalien käytettävyyttä talousveden ja jäteveden käsittelyyn, desinfiointimenetelmien toimivuutta sekä erilaisten yksikköprosessien toimintaa osana vedenkäsittelyprosessia. Tutkimuslaitteistot mahdollistavat myös mittalaitteiden testaamisen käytännön olosuhteissa. Asiakkaitamme ovat mm. vesilaitokset, kemikaalivalmistajat sekä prosessilaitevalmistajat.

  • Saostusemikaalien ja desinfiointimenetelmien testaus pilot-vesilaitoksella (Qmit 3 m3/h) sekä pilot-vesijohtoverkostossa.
  • JAR-kokeet, kemikaalien annostelumäärien optimointi.
  • Yksikköprosessien toimivuuden testaus pilot-vesilaitoksella.
  • Mittalaitteiden sekä sensoreiden testaus osana prosessia.
  • Automaattinen näytteenotin esim. jätevesiverkostoon tulevan kuormituksen tai vedenottamoiden raakaveden laatuvaihteluiden seurantaan.
  • Puhdistamolietteiden kaasuuntuvuuskokeet (biokaasuntuottopotentiaalin määritys).

Lisätietoa

tutkimuspäällikkö
Eero Antikainen
eero.antikainen(at)savonia.fi
puh. 044 785 6325

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube