Olet täällä

Palveluista yleisesti

Savoniassa liiketoimintaa toteuttavat ammattikorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Liiketoimintaa ovat asiakkaillemme tarjottavat palvelut kuten koulutus-, tutkimus-, kehittämis-, ja testauspalvelut. Osaamisen vienti on osa liiketoimintaa, joita voivat olla study-visit vierailut ja koulutuksen myynti ulkomaalaiselle yritykselle tai yhteisölle. Liiketoimintaa kehitetään Savonian koulutusvastuualueilla ja -painoaloilla, jolloin sillä on kytkentä opetukseen ja TKI-työhön.

Koulutuspalvelut

Savonia toteuttaa koulutuspalveluja kuten täydennyskoulutusta, työvoimakoulutusta tai räätälöityjä yrityskoulutuksia joustavasti ja ammattitaitoisesti. Koulutukset suunnitellaan yhteistyössä tilaajan/asiakkaan kanssa eri työelämän tarpeisiin. Koulutukset toteutetaan lähi-, etä- ja/tai verkko-opetuksena hyväksikäyttäen nykyaikaisia opetusmenetelmiä. Lähiopetuksessa voidaan käyttää joko asiakkaan, Savonian tai muita koulutustiloja.

Tuotekehitys- ja testauspalvelut

Savonia toteuttaa soveltavan tutkimuksen hankkeita yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tutkimukset liittyvät esim. uusien sovellusten, tuotteiden, palvelujen tai niihin liittyvien prosessien tutkimiseen ja kehittämiseen tai nykyisten toimintojen parantamiseen.
Savonia tarjoaa työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin erilaisia tuotekehitys- ja testauspalveluja, joita ovat mm. rakennus-, kone- ja sähköalan mittaukset, simulaatiopalvelut, vesiteknologian testaukset ja selvitykset. Laboratorioilla on SFS:n, VTT:n ja ympäristöministeriön hyväksynnät ja toimiva laatujärjestelmä.

Asiantuntija- ja tilapalvelut

Savonia osallistuu monipuolisesti alueen kehittämishankkeisiin, käyttäjälähtöiseen innovaatiotoimintaan sekä yritysten toimintaedellytysten parantamiseen ja hanketoimintaan. Asiantuntijapalvelujen avulla asiakas/yhteistyökumppani voi parantaa liiketoimintaansa, ratkaista tuotantoon liittyviä ongelmia, kehittää ja innovoida uusia tuotteita, kartoittaa markkinoita tai löytää uusia kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Vuokraamme kokous-, seminaari- ja koulutustiloja toimipisteissämme sekä myymme tapahtumapalveluja.

Osaamisen vienti

Savonia toteuttaa koulutusosaamisen vientiä kansainvälisten kumppanuksien kanssa. Koulutusvientiä ovat mm. kansainvälinen täydennyskoulutus, kesäkoulut, study visits-tuotteet ja yrityksille räätälöidyt koulutuspalvelut ulkomaisiin toimipaikkoihin.  Koulutusvientiä voivat olla myös erilaiset oppimis- ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ympäristöt.

 

Lisätietoja:

Tomi Hyttinen
liiketoimintapäällikkö
tomi.hyttinen@savonia.fi
044 785 5006

tai alakohtaiset tutkimus- ja kehityspäälliköt.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube