Tasosuoritusohjeet

Tasosuoritus muodostuu konserttiosuudesta ja teknisestä osuudesta, jotka voidaan suorittaa samassa tilaisuudessa tai erikseen. Eri instrumenteilla tasosuorituksen sisältö on hieman erilainen, esim. laulajilla sekä pianisteilla ei ole erikseen suoritettavaa teknistä osuutta. Opiskelija saa lopullisen suoritusmerkinnän ja arvosanan vasta kun molemmat osiot on suoritettu.

Solistisen aineen tasosuoritus

Järjestelyt

 • Opiskelija tekee tasosuoritusta varten tilavarauksen
 • Opiskelija esitäyttää tasosuorituspöytäkirjan ja toimittaa sen neljä (4) viikkoa ennen tutkintotilaisuutta instrumenttikohtaisesti seuraaville henkilöille:
  • Piano/ Kirsti Huttunen
  • Laulu/ Annastiina Tahkola
  • Jousisoittimet/ Andrey Nikulin
  • Puhaltimet ja muut joita ei ole edellä mainittu/ Rauno Tikkanen
 • Puheenjohtaja tarkastaa pöytäkirjan ja ohjelmistoluettelon ennen tutkintotilaisuutta.
 • Puheenjohtaja toimittaa lautakunnan jäsenille instrumenttitaitojen arviointiperusteet.
 • Tasosuorituksen jälkeen lautakunnan puheenjohtaja palauttaa täytetyn ja allekirjoitetun pöytäkirjan opintoneuvojalle.

Tasosuoritustilaisuus

 • Tasosuoritustilaisuudet ovat konsertinomaisia julkisia tilaisuuksia.
 • Opiskelijalla on oikeus halutessaan kuunnella ja myös tallentaa arviointikeskustelu omaan käyttöön. Arvioinnin tallennetta ei saa julkaista millään tavoin.
 • Arvosanakeskustelun ajaksi opiskelijan täytyy poistua.
 • Savonia-ammattikorkeakoulun ja Sibelius-Akatemian pedagogiikkaa opiskelevat opiskelijat saavat kuunnella lautakunnan arviointikeskustelun vain suorittajan suostumuksella. Puheenjohtajan tehtävänä on kysyä opiskelijoiden kuuntelulupa ao. tasosuorituksen tekijältä arviointitilanteen alussa.
 • Yleisö poistuu arviointi- ja arvostelukeskustelun ajaksi.

Arviointi

 • Lautakunnan muodostaa pj+2 jäsentä (D- ja C-tasot) tai pj.+3 jäsentä (B- ja A-tasot). Puheenjohtajana toimii ammattikorkeakoulun vakituinen opettaja tai koulutus- ja kehittämispäällikön erikseen nimeämä henkilö.
 • Sivuaineiden peruskurssitasoisissa tasosuorituksissa lautakunnan muodostaa 2 jäsentä, joista toinen voi olla oma opettaja.
 • B- ja A-tasosuorituksissa suositellaan käyttämään talon ulkopuolista lautakunnanjäsentä.
 • Tasosuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.
 • Lopullinen arvosana on lautakunnan jäsenten antamien arvosanojen keskiarvo.
 • Puheenjohtaja kirjaa yhdessä lautakunnan kanssa sovitut pääkohdat arvioinnin perusteista pöytäkirjaan sille varattuun tilaan.
 • Opiskelijalla on oikeus saada itselleen kopio kirjallisesta palautteesta.

Tekninen osuus

Eri instrumenteilla tekninen osuus vaihtelee. Kokeen ohjeistava runko:

 • omaksumistehtävä (annetaan viikkoa ennen)
 • orkesteripaikat
 • asteikot
 • etydit
 • prima vista

Arviointi

 • Lautakunnan muodostavat opiskelijan oma solistinen opettaja sekä kaksi kollegaa.
 • Tekninen koe klassisen musiikin tasosuorituksissa arvioidaan asteikolla 0-S.
 • Lopullinen arvosana on lautakunnan jäsenten antamien arvosanojen keskiarvo.

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr