Savonia-ammattikorkeakoulun osakeyhtiöllä on yhteinen tapaturmavakuutus sekä kotimaassa että vaihto-opiskelijana olevia varten. Vakuutus on voimassa varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, voimisteltaessa, välitunneilla sekä otettaessa osaa yksikön opetussuunnitelman puitteissa järjestämiin urheilusuorituksiin, retkiin, käynteihin näyttelyissä, museoissa, tehtaissa jne. sekä matkalla suorinta tietä koulutusyksikköön tai koulutusyksiköstä. Vakuutus käsittää myös käytännöllisissä harjoittelutöissä ja välittömillä työmatkoilla sattuvat tapaturmat (Pohjola-yhtiöiden vakuutuskirja).

Vakuutusasioissa on otettava yhteys mahdollisimman pian tapaturman jälkeen ja tehtävä kirjallinen selvitys tilanteesta. Iisalmen kampuksen opiskelijat ottavat yhteyden opintoneuvoja Jaana Korolaiseen, jaana.korolainen@savonia.fi (puh.044 785 6605) ja Terveysala, Microkadun kampuksen opiskelijat  opintoneuvoja Seija Jänttiin, seija.jantti@savonia.fi , (puh. 044 785 6410). Opiskelija on itse vastuussa tapaturmailmoituksen tekemisestä. Äkillinen sairaustapaus ei kuulu tapaturmavakuutuksen piiriin, vaan sen aiheuttamista kustannuksista mm. hoitoon hakeutuminen taksilla, opiskelija vastaa itse.

Harjoittelussa oleva opiskelija rinnastetaan vastuuvakuutuksen osalta harjoittelupaikan työsuhteessa oleviin työntekijöihin.

Halutessaan opiskelija voi parantaa vakuutusturvaansa vapaaehtoisella vastuuvakuutuksella. Liittymällä ammattijärjestön opiskelijajäseneksi saa myös ammattijärjestön tarjoamat maksuttomat vakuutusetuudet.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr