Olet täällä

Savonian suomen opinnot

Kuva opiskelijat

Ilmoittaudu kesän 2018 opintoihin.

Suomeen muuttanut, haaveiletko korkeakouluopinnoista? Haluatko hakea opiskelemaan esimerkiksi sairaanhoitajaksi, sosionomiksi, bioanalyytikoksi tai insinööriksi kevään 2019 yhteishaussa? Puhut ja kirjoitat suomea perustasolla. Tule oppimaan lisää suomen kieltä, opiskelutekniikkaa ja tietoteknisiä taitoja. Pääset myös tutustumaan työelämään sinua kiinnostavalle alalle. Mavasuomi-koulutus ei maksa sinulle mitään. Tutustu Mavasuomi-koulutukseen >>

Vai oletko jo B1.2-tasolla ja haluat opiskella edistyneempien opintoja? Sekin onnistuu, koska Savonia tarjoaa B2- ja C1-tasoisia suomen kursseja. Kurssit maksavat 75 euroa / opintojakso. Tutustu edistyneempien kielikoulutuksiin >>

Kaikki opinnot ovat verkko-opintoja. Sinä voit opiskella kotona. Sinulla on hyvä olla käytössä mikrofoni ja webkamera sekä kuulokkeet tai hyvä älypuhelin.

Jos et voi katsoa ja nauhoittaa videoita tai äänitiedostoja kotona, voit käyttää myös Savonian kampusten tiloja Kuopiossa, Varkaudessa tai Iisalmessa. Internetissä, Moodlessa voit tehdä tehtäviä omaan tahtiisi.

Voit käyttää verkkotietoiskuja esimerkiksi kieliopista, ääntämisestä ja suomalaisesta kirjallisuudesta.

Tällä hetkellä (30.4. saakka) voit hakea opintojaksolle

Lisätietoja koulutuksista antaa:

Suomen kieli toisena ja vieraana kielenä -opettaja (FM)
Kukka-Maaria Raatikainen
puh. 044 785 6633 / kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi

Mavasuomi (Valmentava koulutus maahanmuuttajille)

Paikka: etäopinnot verkossa
Kesto: syksy 2018–kevät 2019, n. 5 kuukautta
Ajankohdat: ei vielä tiedossa
Hakeminen: täytä sähköinen hakulomake, linkki aktivoituu myöhemmin
Laajuus: 20 opintopistettä (n. 4 op/kk)
Hakijat: henkilöt, joilla on noin B1-tasoinen suomen kielen taito
Ryhmät: yhteensä noin 20 opiskelijaa Iisalmessa/etänä
Hinta: maksuton, 0 euroa

Opiskelumenetelmät

Koulutus on monimuotokoulutusta. Voit opiskella esimerkiksi iltatyön ohella, koska tunnit ovat päiväaikaan. Voit mahdollisesti opiskella työttömänä: opiskelu on sivutoimista.Voit olla mukana verkkoluennolla omalla koneella tai älypuhelimella missä vain. Oppimistehtäviä tehdään puhumalla ja kirjoittamalla. Kotona opiskellaan Moodlessa ja internet-palveluissa. Lisäksi tutustut työelämään noin 14 päivän ajan työkokeilupaikassa.

Koulutuksen tavoite

Sinun yleinen ja ammatillinen kielitaito paranee. Ymmärrät paremmin suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa. Opiskelet ammattialan kieltä ja alan toimintakulttuuria työelämässä alalla, joka kiinnostaa sinua. Voit päästää kielitaidon tasolle B2, jolloin opiskelu korkeakoulussa onnistuu.

Koulutuksessa tutustutaan opiskeluun suomalaisessa korkeakoulussa. Koulutuksen jälkeen voit pyrkiä korkeakouluopiskelijaksi tai mennä töihin.

Valmentava koulutus ei anna suoraa opiskeluoikeutta eikä lisäpisteitä opiskelijavalintaan.

Valintakriteerit

Sinulla pitää olla hyvä olla B1-tason kielitaito, jotta pärjäät opinnoissa.

Todistus

Todistus ei ole YKI-todistus. Siinä ei ole arviota sinun kielitaidon tasosta.

Sinun pitää tehdä kaikki tehtävät, että saat todistuksen kaikista kursseista.

Opintojaksot
 • B1.2 kirjallinen suomi
5 op  
 • Suomalainen työkulttuuri
5 op  
 • B1.2 suullinen suomi
5 op  
 • Pääsykoevalmennus
5 op  

 

 

 

 

Hakijan muistilista
 • Varmista, että sinulla on vaadittavat suomen kielen taidot (B1).
 • Täytä sähköinen hakulomake myöhemmin. Koulutukseen voi osallistua ilman haastattelua.
 • Koulutus syksyllä 2018

 

Edistyneempien kielikoulutus

Onko suomen kielen taitosi jo tasolla on B1.2? Haluatko jatkaa kieliopintoja esimerkiksi Mavasuomen opintojen jälkeen? Savonia tarjoaa B2- ja C1-tason suomen kursseja.

Paikka: etäopinnot verkossa
Kesto: syksy 2018–kevät 2019, n. 1,5 kuukautta / yksi opintojakso
Hakeminen: täytä sähköinen hakulomake myöhemmin
Laajuus: 15 opintopistettä; 3 x 5 op:n opintojaksoa
Ryhmät: yhteensä noin 20 opiskelijaa Iisalmessa/etänä
Hinta: 75 euroa / opintojakso 5 op

Koulutus on ammattikorkeakoulun avointa opiskelua. Voit suorittaa yhden, kaksi tai kolme opintojaksoa. Opintojen jälkeen osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti oman alasi ja työelämän viestintätilanteissa. Osaat myös hankkia ja välittää tietoa suomen kielellä.
Osaat käyttää vaihtelevia rakenteita ja vivahteikasta suomen kieleltä. Lisäksi osaat ilmaista ja perustella mielipiteitäsi ja käsityksiäsi. Referointi, lähdekritiikki ja tietolähteisiin viittaaminen onnistuvat. Osaat ääntää suomea selkeästi. Sinulla on valmiudet kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

Opiskelumenetelmät

Koulutus on monimuotokoulutusta. Voit opiskella esimerkiksi iltatyön ohella, koska tunnit ovat päiväaikaan. Voit mahdollisesti opiskella työttömänä: opiskelu on sivutoimista. Voit olla mukana verkkoluennolla omalla koneella tai älypuhelimella missä vain. Oppimistehtäviä tehdään puhumalla ja kirjoittamalla. Kotona opiskellaan Moodlessa ja internet-palveluissa.

Opintojaksot
 • Kirjallinen suomen kieli, B2-taso
5 op  
 • Suullinen suomen kieli, B2-taso
5 op  
 • Suomen kielen valmennus (YKI 5/C1-taso)
5 op  

 

 

 

Lisäksi järjestetään kesäisin:

 • Kirjallinen suomen kieli, B2-taso                                                5 op, ilman etäluentoja.

 

Tutustu toimintaamme alla olevien videoiden kautta!

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr