Olet täällä

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Korkeakoulut tallentavat opiskelijavalinnan tulokset Opintopolku-järjestelmään ja hakijat näkevät omat tietonsa kirjautumalla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella Oma opintopolku -palveluun www.opintopolku.fi.

Oma opintopolku -palvelussa pääsee seuraamaan oman hakemuksensa käsittelyn etenemistä: hakukelpoisuuttaan, valintakokeeseen kutsumista ja valinnan tuloksia. Palvelussa on nähtävillä kaikki tarvittavat päivämäärät, kuten opiskelupaikan viimeinen vastaanottopäivä. Kaikki hakijat saavat opiskelijavalinnan tuloskirjeen myös joko sähköpostin liitteenä tai kirjepostina.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan määräaikaan mennessä Oma opintopolku -palvelussa tai tuloskirjeen liitteenä olevalla lomakkeella. Huolehdi, että ilmoitus on perillä määräaikana siinä korkeakoulussa, josta otat opiskelupaikan vastaan, muuten menetät opiskelupaikkasi. Vastaanottamisilmoituksen saapuminen perille määräajassa on aina hakijan vastuulla. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Lisätietoja opiskelupaikan vastaanottamisesta löydät Opintopolusta
 

Haussa käytettyjen todistusten tarkastaminen

Kaikilta opiskelijoiksi valituilta tarkastetaan todistukset opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä. Ylioppilaiden suoritustiedot saadaan suoraan Opintopolku-järjestelmästä. Ammatillisen tutkinnon suorittaneilta sekä työkokemuspisteitä saaneilta pyydetään kopiot haussa käyttämistään todistuksista. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes todistukset on tarkastettu. Opiskelijavalinta puretaan, mikäli todistuksista ilmenee, ettei hakija todellisten tietojen perusteella olisi ollut oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube