Olet täällä

Ilmoittautuminen läsnä/poissaolevaksi

Opiskelijan, joka opiskelee ammattikorkeakoulututkintoa, on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla. Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen, hän menettää opiskeluoikeutensa (L 932/2014). Opiskeluoikeuden menettänyt voi hakea opiskeluoikeuden palautusta. Ilmoittautuminen ei koske erillisellä opiskelijavalinnalla opiskeluoikeuden saaneita eikä lisäajalla opiskelevia.

Aloittava opiskelija ilmoittautuu läsnä- tai poissaolevaksi samalla kun ottaa opiskelupaikan vastaan, joko opintopolussa tai paikanvastaanottolomakkeella.

Jatkava opiskelija ilmoittautuu joka lukuvuosi läsnä- tai poissaolevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla. Ilmoittautumisvelvollisuus on myös opintojensa loppuvaiheessa olevilla opiskelijoilla, eikä ole riippuvainen jäljellä olevien opintojen laajuudesta.

Ilmoittautuminen poissaolevaksi

1.8.2015 jälkeen opiskelupaikan vastaanottanut, sinulla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ensimmäisenä lukuvuonna vain jos

  • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
  • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • olet oman sairauden tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintosi

Poissaolon syy on pyydettäessä todistettava (esim. palvelukseenastumismääräys, Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta, lääkärin todistus). Mikäli et toimita riittävää selvitystä poissaolosi syystä annettuun määräaikaan mennessä, sinut merkitään läsnä olevaksi ja opintojesi suorittamisaika alkaa kulua.

Esim. Jos aloitat asepalveluksen tammikuussa 2020 ja sinut on hyväksytty opiskelemaan syksyllä 2019 alkavassa koulutuksessa, voit ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi.

Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta, taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi. Toisin sanoen, jos olet ensimmäisenä lukuvuonna poissaolevana armeijan, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen armeijan vuoksi, tai jos olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla, sinulla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi vielä toisen lukuvuoden (kahden lukukauden) ajaksi mistä syystä tahansa opintojesi loppuaikana. Jos olet ollut poissa olevana ensimmäisen opiskeluvuoden ajan oman sairauden tai vamman vuoksi, et voi enää ilmoittautua poissaolevaksi, vaan myöhempiin lukuvuosiin sijoittuva poissaolo kuluttaa opintojen suorittamisaikaa.

Jos otat opiskelupaikan vastaan ja aloitat opintosi 1.8.2015 jälkeen, sekä olet läsnäoleva ensimmäisen lukuvuoden ajan, sinulla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi yhden lukuvuoden (kahden lukukauden) ajaksi mistä syystä tahansa opintojesi loppuaikana (tämä poissaolo ei kuluta opiskeluoikeusaikaa). Tämän lisäksi sinulla on oikeus olla poissaolevana mikäli suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua tai olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla (tämä poissaolo ei kuluta opiskeluoikeusaikaa).

Poissaoloaikanasi sinulla ei ole oikeutta suorittaa opintoja tai saada suorituksia opintorekisteriin. Sinulla ei ole oikeutta opintotukeen, ateriatukeen eikä muihinkaan opiskelijoiden etuihin (mm. matka-alennukset). Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, muista perua opintotukesi Kelan sähköisessä asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi

Poissaolevana opiskelijana sinun on huolehdittava seuraavan vuoden ilmoittautuminen aikataulun mukaisesti. Kun palaat poissaolosi jälkeen jatkamaan opintojasi, tarkista henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (hops) sekä noudata silloin voimassaolevaa, mahdollisesti muuttunutta opiskelusuunnitelmaa.

Jos sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, ole yhteydessä hakijapalveluihin hakijapalvelut@savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube