Olet täällä

Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus

Muuttuva maailma tarvitsee hyviä tekijoitä

Muuttuva maailma tarvitsee hyviä tekijoitä

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan bioanalyytikoksi

1.

Monien mahdollisuuksien kehittyvä ala

Laboratiorioala tarjoaa mielenkiintoisia haasteita ja mahdollisuuksia.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Simulaatiokeskus

Savoniassa pääset harjoittelemaan tosielämän tilanteita jo opintojen aikana.

Tutkintonimike: Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma
Laajuus: 210 opintopistettä, 3.5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 40 (ensikertalaisille 32)

Koulutuksen tavoite

Laboratorioalan osaajia tarvitaan tulevaisuuden muuttuvissa työpaikoissa ja työtehtävissä. Työurat pitenevät ja alalle tarvitaan osaavaa henkilökuntaa monikulttuurisiin työ- ja palveluorganisaatioihin.  Alan menetelmät ja teknologia kehittyvät, mikä asettaa erilaisia vaatimuksia tulevaisuuden osaajan ammattitaidolle ja jatkuvalle osaamisen kehittämiselle. Muun muassa digitaalisten sovellusten hyödyntäminen työtehtävissä ja laiteosaaminen ovat tulevaisuuden bioanalyytikon arkea.

Bioanalyytikko tarvitsee vahvaa luonnontieteellistä perusosaamista sekä tietoa ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista, sairauksien synnystä ja vaikutuksista sekä ilmenemismuodoista. Työssä tarvitaan kliinisen laboratoriotyön perustietojen ja -taitojen hyvää hallintaa, jatkuvaa uusien menetelmien ja teknologioiden omaksumista, inhimillisyyttä ja taitoa kohdata asiakas, moniammatillisen yhteistyön taitoja, itsensä johtamisen taitoja, mukautumiskykyä, kulttuurien tuntemusta ja ongelmanratkaisutaitoja.

Valmistuttuasi sinulla on laaja-alaiset tiedot ja taidot alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten. Bioanalyytikon ydinosaamisalue on laboratoriotutkimusprosessin hallinta ja sen kehittäminen. Koulutuksen jälkeen sinulta edellytetään laboratoriotutkimusprosessin sekä kliinisen kemian, kliinisen hematologian, kliinisen mikrobiologian, kliinisen fysiologian, histologian ja sytologian sekä molekyylibiologian erikoisalojen osaamista.

Bioanalyytikkona toimiminen on vastuullinen tehtävä. Työskennellessäsi sinun odotetaan tuottavan luotettavia laboratoriotutkimustuloksia, joita käytetään asiakkaan terveydentilan arviointiin ja terveyden edistämiseen. Kliinistä laboratoriotyötä ohjaavat kliinisen laboratoriotyön arvot, eettiset periaatteet, kuin myös kansalliset ja kansainväliset säädökset ja ohjeet.

Opiskelijatarinoita

Tuija Kanniainen

Opiskelin aikoinani ylioppilaaksi ja lähihoitajaksi ja tulevaisuuden haaveet olivat hyvin selvät. Elämässä kävi kuitenkin toisin ja opiskeluhaaveistani tuli totta vasta pitkän kotiäitiyden ja avioeron jälkeen. Bioanalyytikon opinnot löysin etsiessäni netissä kiinnostuksen kohteitani vastaavaa koulutuspolkua. Viiden lapsen äitinä opintojen ja perheen välillä tasapainoilu on vaatinut mielikuvitusta ja lujaa tahtoa. Ponnistelu on kuitenkin kannattanut ja valmistun ihan pian.

Tuija Kanniainen

Lue lisää >>

 

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 19 ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 5 ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 16 AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. AMK-valintakokeet järjestetään 1.-5.6.2020 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Savonia järjestää AMK-valintakokeet 2. - 4.6.2020 aamupäivällä.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

HUOM! COVID-19 Koronaepidemian vuoksi AMK-valintakokeen toteutukseen on tullut muutoksia. 

AMK-valintakoe muuttuu yksivaiheisesta kaksivaiheiseksi. Kokeen sisältö ei muutu.

Kokeen ensimmäinen vaihe järjestetään digitaalisena etäkokeena 4.6.2020. Koe järjestetään aamupäivällä ja iltapäivällä. Ne hakijat, jotka olivat alun perin hakulomakkeella valinneet koeajankohdaksi aamupäivän, tekevät 4.6. olevan kokeen aamupäivällä. Ne hakijat, jotka olivat alun perin hakulomakkeella valinneet koeajankohdaksi iltapäivän, tekevät 4.6. olevan kokeen iltapäivällä.

Kokeen toinen vaihe järjestetään kampuksella lähikokeena 23.-25.6.2020. Lähikokeeseen lähetetään erikseen kutsu, josta käy ilmi hakijan koepaikka ja –aika. Kummankaan kokeen ajankohtaa hakija ei voi itse valita eikä sitä muuttaa.

Kokeeseen liittyvät tarkemmat tiedot löydät ammattikorkeakouluun.fi –sivustolta. Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan ne hakijat, jotka ovat saaneet korkeimmat pisteet kokeen ensimmäisessä vaiheessa. Bioanalyytikon päivätoteutuksen toisen vaiheen kokeeseen kutsutaan 40 hakijaa. 

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimin...

Pääaineen valinta

Tutkinto-ohjelmassa ei ole varsinaista pääaineen valintaa. Syvennät osaamistasi opinnäytetyön kautta ja opintojen loppuvaiheen valinnaisissa opinnoissa, joiden laajuus 20 opintopistettä. Teemoja ovat mm. erikoisalaopinnot, vierianalytiikka, laboratoriotutkimukset ja potilasturvallisuus sekä biopankkitoiminta. Lisäksi voit valita 10 op muita korkeakoulutasoisia opintoja tukemaan osaamistasi.

Pätevyys

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sinut hakemuksesta terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi, laboratoriohoitajaksi.

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa. Sinulla on mahdollista työskennellä myös Euroopan eri maissa.

Koulutuksen sisältö

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua klo 8–18 välillä. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu voi olla osin kolmivuorotyötä.

Opintojen edetessä osaamisesi kehittyy perustason osaajasta kliinisen laboratoriotyön soveltajaksi. Teet urasuunnitelmasi mukaisia valintoja oppimistehtävien, harjoittelun ja opinnäytetyön kautta. Voit laajentaa asiantuntijuuttasi valinnaisilla opinnoilla, joita voit valita omasta tutkinto-ohjelmastasi tai Savonian muiden koulutusalojen opetussuunnitelmista tai kesäopinnoista.

Opettajat ja ohjaajat auttavat sinua laatimaan henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman. Se tukee opintojesi etenemistä, ja jossa aiemmin hankittua osaamistasi voidaan hyödyntää. Opiskelijana olet itse aktiivinen toimija ja oppija ja vastaat opintojesi etenemisestä. Henkilöstömme tukee sinua niin tavoitteiden asettamisessa kuin niiden saavuttamisessakin.

Opintojen rakenne

Bioanalyytikon opinnot ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelusi sisältää lähi-, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Osana opintojasi tulet osallistumaan myös työelämälähtöiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, joka osaltaan tukee työelämävalmiuksiesi kehittymistä.

Opetussuunnitelmassa opintojaksot muodostavat laajoja opintokokonaisuuksia ja tukevat opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä. Opinnot koostuvat seuraavasti:

  • Perusopinnot 30 op
  • Ammattiopinnot 155 op, joihin sisältyy 75 op harjoittelua
  • Valinnaiset 20 op ovat syventäviä ammatillisia opintoja (sisältyvät ammattiopintoihin) ja 10 op muita korkeakoulutasoisia opintoja
  • Opinnäytetyö 15 op

Bioanalyytikko - Opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Opiskeluusi kuuluva työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee ammattitaitosi ja työelämävalmiuksiesi kehittymistä. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana. Usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan väylän työelämään siirtymiseksi.

Opinnäytetyön voit tehdä yksin tai parin kanssa. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäytetyö tai koostettu opinnäytetyö.

Tutustu opinnäytetöihin Theseuksessa.

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Bioanalyytikkona olet kliinisen laboratoriotyön asiantuntija. Laboratoriotutkimukset ja niihin liittyvä näytteenotto ovat ydinosaamisalueitasi. Toimit näytteenoton asiantuntijana ja ohjaajana hoitoyhteisössä, sekä tuotat näytteenottoon liittyvää ohjeistusmateriaalia.

Työtehtäviisi voi kuulua mm. asiakaspalvelua, näytteiden ottamista ja käsittelyä sekä laboratoriotutkimusten tekemistä ja tulosten raportointia. Työssäsi voit myös ohjata ja opettaa esimerkiksi potilasta tai muuta hoitavaa henkilökuntaa näytteiden ottoon tai tutkimukseen liittyen. Valmistuvana bioanalyytikkona hallitsetkin hyvät asiakaspalvelutaidot, menetelmä- ja informaatioteknologia sekä laiteosaamisen, työ- ja asiakasturvallisuusosaamisen sekä tiedonhallinta-, viestintä- ja kielitaidot.

Bioanalyytikkona voit työskennellä mm. sairaaloiden ja terveyskeskusten laboratorioissa, tutkimusryhmissä sekä alaan liittyvissä kaupallisissa myynti- ja tuotekehitystehtävissä. Työskentelit melkeinpä missä tahansa, bioanalyytikon ammatti vaatii sinulta itsenäistä työotetta, asiakaspalvelu-, yhteistyö- ja tiimitaitoja, tarkkuutta, huolellisuutta sekä vastuullisuutta. Tulet toimimaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijana terveydenhuollon uudistuvassa maailmassa, jossa olet kehittämässä ja edistämässä kliinistä laboratoriotyötä osana moniammatillisia ryhmiä.

Tehtävänimike

  • Laboratoriohoitaja (bioanalyytikko on tutkintonimike)
  • Tutkimushoitaja

Kansainvälistyminen

Voit opiskella opintojen eri vaiheessa kansainvälistymistä ja kulttuurista osaamista. Osa opinnoista toteutetaan mahdollisesti englanninkielellä. Sinulla on mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon ulkomaille tai oppia kansainvälisyyttä omassa oppilaitoksessa yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Lisäksi voit harjoitella kulttuurisia taitoja toimimalla opiskelijatuutorina tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille ja toimimalla esimerkiksi maahanmuuttajayhteisöissä.

Tutkinto-ohjelmassa on vilkas opiskelija-, opettaja- ja asiantuntijavaihto. Euroopassa yhteistyökorkeakouluja on Itävallassa, Portugalissa, Pohjoismaissa, Tsekissä, Unkarissa ja Virossa. Myös Afrikan maissa erityisesti Mosambikissa ja Kiinassa Shanghaissa voit suorittaa ammattitaitoa edistävää harjoittelua. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonian bioanalyytikkokoulutus tekee eri tahojen kanssa yhteistyötä. Valtakunnallista opetuksen kehittämisyhteistyötä tehdään bioanalyytikko-opettajien verkostossa, koulutusyhteistyötä on mm. Itä-Suomen laboratoriokeskuksen, Itä-Suomen yliopiston ja Kaakkois-Suomen sairaaloiden laboratorioiden kanssa sekä Bioanalyytikkoliiton ja työnantajien kanssa. Kiinteää yhteistyötä on muiden oman ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmien ja laboratorioyritysten kanssa sekä diagnostisten alojen neuvottelukunnan kanssa.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian painoaloista Soveltava hyvinvointiteknologia on lähimpänä bionanalyytikon tutkinto-ohjelman opiskelua. Tutkinto-ohjelma on mukana kansallisissa oman alan ja monialaisissa kansainvälisissä hankkeissa. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Bioanalyytikon urakehitystä tukevat ja mahdollistavat erilaiset lisä‐, jatko‐ ja täydennyskoulutukset. Bioanalyytikko voi jatkaa opintojaan kahden vuoden työkokemuksen jälkeen ammattikorkeakoulujen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa (YAMK). Tiedekorkeakoulujen jatko-opiskelumahdollisuudet ovat myös yksi reitti urakehityksen toteuttamisessa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on suomi. Koulutus sisältää ruotsin ja vieraan kielen opintoja. Koulutus sisältää opintojaksoja englannin kielellä.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6412

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Sosiaali- ja terveysala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Bioanalyytikko (AMK)

Kevään 2020 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube