Olet täällä

Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus

Onko sinulla visioita, jotka haluat rakentaa todeksi?

Onko sinulla visioita, jotka haluat rakentaa todeksi?

Onko sinulla visioita, jotka haluat rakentaa todeksi?

Onko sinulla visioita, jotka haluat rakentaa todeksi?

Onko sinulla visioita, jotka haluat rakentaa todeksi?

Onko sinulla visioita, jotka haluat rakentaa todeksi?

Onko sinulla visioita, jotka haluat rakentaa todeksi?

Onko sinulla visioita, jotka haluat rakentaa todeksi?

Onko sinulla visioita, jotka haluat rakentaa todeksi?

Onko sinulla visioita, jotka haluat rakentaa todeksi?

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan rakennusarkkitehdiksi

1.

Monien mahdollisuuksien koulutus

Tarjolla runsaasti haastavia työtehtäviä rakennussuunnittelun ja rakentamisen eri alueilla.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Savonia tarjoaa erinomaisen näköalapaikan oikeisiin oppimisympäristöihin.

Tutkintonimike: Rakennusarkkitehti (AMK)
Laajuus: 240 op, 4 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 30 (ensikertalaisille 24)

Koulutuksen tavoite

Rakennusala on Suomessa jatkossakin monipuolinen työllistäjä. Se uudistuu koko ajan luoden uusia mahdollisuuksia alan osaajille. Rakennusarkkitehdille on tarjolla runsaasti haastavia työtehtäviä rakennussuunnittelun ja rakentamisen eri alueilla. Uusina haasteina rakennusalalla ovat korjausrakentaminen, energiatehokkuus, terveellinen rakentaminen ja tietomallintaminen. Mm. näillä osa-alueilla Savoniasta valmistuneelle rakennusarkkitehdille on aito tarve.

Rakennusarkkitehtikoulutuksessa saat laajan näkemyksen erilaisten rakennushankkeiden teknisistä ja taloudellisista asioista. Tänä päivänä rakentaminen on toki paljon muutakin kuin vain tekniikkaa ja taloutta. Koulutuksen aikana pääsetkin perehtymään myös rakentamisen esteettisiin, yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin, laadullisiin ja ekologisiin tekijöihin.

Rakennusarkkitehtina vastaat työssäsi rakennushankkeen arkkitehti- ja toteutussuunnittelusta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii sinulta teoriaosaamisen lisäksi kykyä tehdä ratkaisuja ennakoimattomissakin tilanteissa, taitoa löytää asiakasta parhaiten palvelevia ja samalla taloudellisesti kannattavia sekä kestäviä ratkaisuja. Niitä taitoja pääset kehittämään opintojesi aikana myös oikeissa yrityslähtöisissä projekteissa.

Lue blogi: Rakennusinsinööriksi tai -arkkitehdiksi kannattaa opiskella

Opiskelijatarinoita

Katariina Heikkilä

Katariina opiskelee kolmatta vuotta rakennusarkkitehdiksi. Syksyllä 2019 hän osallistui valtakunnalliseen suunnittelukilpailuun ja työ palkittiin kunniamaininnalla. Rakennusarkkitehtiopiskelijana on hyvä kasvattaa omaa portfoliota jo opintojen aikana, ja siihen kilpailu oli erinomainen tilaisuus. Tällä hetkellä Katariinaa työllistävät koulun lisäksi omat projektit ja hän aikoo jatkossakin osallistua erilaisiin kilpailuihin.

Katariina Heikkilä

Lue lisää >>

 

Opiskelijavalinta, valintakoe ja soveltuvuuskoe

Opiskelijat valitaan AMK-valintakokeen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeen yhteispistemäärän (max. 200 p) perusteella. 

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. AMK-valintakokeet järjestetään 1.-5.6.2020 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Savonia järjestää AMK-valintakokeet 2. - 4.6.2020 aamupäivällä.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.
 

RAKENNUSARKKITEHTIKOULUTUKSEN SOVELTUVUUSKOE

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe järjestetään 28.5.2020. Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeen voi tehdä missä tahansa rakennusarkkitehtikoulutusta tarjoavassa ammattikorkeakoulussa (Metropolia-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu).

Ohjeet rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen (pdf)

Voit tutustua aiempiin rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeisiin Metropolian nettisivuilla.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Pääaineen valinta

Rakennusarkkitehdin koulutuksessa Savoniassa ei ole varsinaisia pääainevalintoja. Osa opinnoista on kaikille rakennusarkkitehtiopiskelijoille yhteisiä, joiden lisäksi pääset suuntaamaan osaamisesi kehittämistä omien urasuunnitelmiesi ja kiinnostuksen kohteittesi mukaisesti. Näitä vapaasti valittavia opintoja on 15 opintopisteen verran.

Sisältöinä vapaasti valittavissa opinnoissa ovat esimerkiksi moderni puurakentaminen, korjausrakentaminen, tietomallintaminen sekä sisustusarkkitehtuuri. Valinnaisesti voit olla mukana kansainvälisessä Neptune-hankkeessa ja sen yhteydessä toteutettavassa workshop-työskentelyssä.

Savonian rakennusarkkitehtiopetuksessa perehdytään myös kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun rakennussuunnittelun ohella.

Koulutuksen sisältö

Lähiopetus tapahtuu arkipäivinä. Opinnoissa hyödynnetään laajalti myös verkko-oppimisympäristöä.

Savoniassa saamasi rakennusarkkitehtikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Koulutuksessa korostuvat projektioppiminen ja monialaisuus. Monilla opintojaksoilla pääset tekemään projekteja yhdessä alan yritysten ja myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Alkuvaiheen opintosi tulevat koostumaan perusopinnoista, jotka suoritat ensimmäisen opintovuotesi aikana yhdessä insinööriopiskelijoiden kanssa. Perusopinnot luovat matemaattis-luonnontieteellisen pohjan niitä seuraaville ammattiopinnoille.

Rakennusarkkitehdin ammattiopintoihisi tulee kuulumaan arkkitehtuurin ja yhdyskuntasuunnittelun perusopintojen lisäksi rakennussuunnittelun, korjausrakentamisen, energiatehokkaan rakentamisen sekä tietomallintamisen opintoja. Pääset suorittaman opintoja monipuolisina projektikursseina, joissa tehtävät ovat työelämälähtöisiä. Rakentamisen ja suunnittelun projektinhallinta on rakennusarkkitehtiopetuksen keskiössä, sitä oppii parhaiten käytännössä tekemällä.

Opintojen rakenne

Rakennusarkkitehdin opintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Työsi koostuu mm. kontaktiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Seuraavassa on kuvattu opintojen rakennetta:

- perusopinnot 30 op
- ammattiopinnot 150 op
- valinnaiset opinnot 15 op
- työharjoittelu 30 op
- opinnäytetyö 15 op

Perusopinnoissa keskityt rakennustekniikan perusteisiin, kieliopintoihin sekä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Perusopinnot suoritat pääasiassa ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana.

Yhteisissä ammattiopinnoissa kahden ensimmäisen vuoden aikana opit perustiedot suunnittelun ja rakentamisen eri osa-alueista. Alakohtaista osaamistasi syvennät suuntaavissa opinnoissa perehtymällä suuntautumisalan erityiskysymyksiin. Sellaisia voivat olla mm. tietotekniikan käyttö tai energiatehokkuus uudis- ja korjausrakentamisessa.

Osa ammattiopinnoistasi kytketään rakennusalan projektioppimisympäristöön. Projektiopintojen avulla sinulle muodostuu havainnollinen käsitys rakennushankkeen eri vaiheista, rakennuttamisesta ja suunnittelusta aina tuotantoon saakka.

Rakennusarkkitehdin syventävissä ammattiopinnoissa perehdyt arkkitehtuuriin, rakennussuunnitteluun, asuntosuunnitteluun, korjausrakentamiseen, energiatehokkaaseen ja kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen sekä suunnitteluprojektin hallintaan tietomallikoordinoinnin avulla.

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta.
b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin.
c) Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen.
d) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. selvitykset, tutkimukset, projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa.

Käytännössä opinnäytetyöaiheeksi voit valita mm. kunnan, rakennusliikkeen, suunnittelutoimiston tai yksityisen tahon tarvitseman suunnittelutyö tai kehityshankkeen, arkkitehtuurikilpailun tai muun vastaavan projektin, jonka avulla osoitat valmistuvalta rakennusarkkitehdiltä edellytetyt ammatilliset tiedot ja taidot.
Opinnäytetyön tukena ovat tutkivan ja kehittävän toiminnan opintojakso, opinnäytetyöseminaarit ja menetelmäklinikat. Opinnäytteen voi tehdä yksin tai yhdessä toisen opiskelijan kanssa.

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Rakennusalan palvelukseen tarvitaan jatkuvasti uusia ammattitaitoisia suunnittelijoita. Lähivuosina työelämästä jää eläkkeelle satoja arkkitehtejä ja rakennusarkkitehtejä. Poistuman korvaamiseksi tarvitaan tulevan vuosikymmenen ajan huomattava määrä uusia rakennussuunnittelun ammattilaisia, jollaiseksi Savonian rakennusarkkitehtikoulutuksesta valmistut.

Rakennusarkkitehdit työllistyvät rakennusten ja alueiden suunnittelu-, rakennuttamis-, rakentamis- sekä ylläpito- ja johtotehtäviin. Rakennusarkkitehdit toimivat arkkitehti- ja suunnittelutoimistoissa projektisuunnittelijoina ja projektin vetäjinä. Työkokemuksen karttuessa he voivat toimia myös pääsuunnittelijoina ja projektipäällikköinä. Suunnittelutehtävien lisäksi rakennusarkkitehti voi työskennellä opetus- ja viranomaistehtävissä tai rakennustuoteteollisuuden tuotekehityksessä ja markkinoinnissa.

Tehtävänimikkeitä

 • rakennusarkkitehti
 • rakennussuunnittelija
 • pääsuunnittelija
 • projektisuunnittelija
 • projektiarkkitehti
 • projektijohtaja
 • projektipäällikkö
 • tarkastusarkkitehti
 • erityisasiantuntija
 • tuotekehittäjä
 • kiinteistömanageri
 • tietomalliasiantuntija
 • tietomallikoordinaattori

Kansainvälistyminen

Rakennusarkkitehdin opintoihisi sinulla on mahdollista sisällyttää työskentely kansainvälisessä Neptune-workshopissa. Neptune-workshop kokoontuu vuosittain aina yhteen osallistujakaupunkiin vuorollaan, jossa järjestetään intensiivinen workshop annetusta rakennus- tai ympäristön suunnitteluun liittyvästä aiheesta. Savonia on ollut Neptunen osallistujajäsen jo useiden vuosien ajan. Neptunen muita osallistujakaupunkeja ovat mm. Leuwaarden Hollannista, Maribor Sloveniasta sekä Luzern Sveitsistä. Ensimmäiset Savonian vaihto-opiskelijat ovat lähdössä matkaan kuluvana lukuvuotena.

Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen yhteisö ja kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita. Voit halutessasi osallistua erilaisiin aktiviteetteihin heidän kanssaan, vaikkapa tutor-opiskelijan roolissa. Tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voit valita myös vieraiden kielten opintoja monipuolisesta tarjonnasta: venäjää, espanjaa, saksaa, ranskaa tai italiaa.

Savonialla on Erasmus-sopimus hollantilaisen Windesheimin ammattikorkeakoulun ja puolalaisen Wroclawin polyteknisen yliopiston kanssa. Rakennusarkkitehtiopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan vaihtokoulujen englanninkielisissä arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmissa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutuksen ollessa hyvin työelämäläheistä, tehdään monilla opintojaksoilla yritysprojekteja. Projektien toimeksiannot ja tehtävät tulevat alueen yrityksiltä, joiden edustajat vierailevat opintojaksoilla myös luennoitsijoina. Usein yrityksille tehtäviä projekteja suoritetaan yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Silloin pääset tutustumaan toisten koulutusalojen opiskelijoihin, kun yhdessä ratkaisette annettua toimeksiantoa tai tehtävää.

Osana koulutusta järjestetään myös mm. yritysvierailuja, joilla päästään tutustumaan monipuolisesti alan eri toimijoihin.

Tutkimuksen painopisteet

Rakennusarkkitehdin opinnoissa voi syventyä myös alaa koskevaan tutkimustyöhön. Painopistealoina ovat mm. tietomallintaminen, korjausrakentaminen ja puurakentaminen. Tutkimuksen painopisteet elävät alan kehityksen mukana.

Jatko-opintomahdollisuudet

Rakennusarkkitehdin opintojen jälkeen sinulla on mahdollisuus hakea opiskelupaikkaa yliopistojen arkkitehtuurin osastoilta. Esimerkiksi Oulun yliopiston ja Tampereen yliopiston arkkitehtuurin osastojen maisteriohjelmiin voi hakea rakennusarkkitehdin tutkintotodistuksella ja portfoliolla. Hausta on erilliset ohjeet ko. yliopistojen verkkosivuilla. Arkkitehdin opinnoista osa opintosisällöistä on korvattavissa rakennusarkkitehdin opinnoilla. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen voit hakeutua opiskelemaan myös ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK), kunhan olet hankkinut tutkinnon suorittamisen jälkeen kaksi vuotta soveltuvaa työkokemusta.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti suomen kielellä, mutta koulutusohjelmassa on KV-opintojaksoja, joilla opetus- ja / tai ohjauskieli on tarvittaessa englanti. Neptune-projektiin liittyvien vierailevien opettajien käyttämä kieli on englanti.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Markku Oikarinen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6360

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Tekniikan ala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Rakennusarkkitehti

Kevään 2020 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube