Olet täällä

Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus

Verkostoitumalla tiimipelaajaksi

Verkostoitumalla tiimipelaajaksi

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan tradenomiksi

1.

Yrittäjyys

Koulutus antaa vahvat valmiudet oman yrityksen perustamiselle.

2.

Katso esittelyvideo monimuoto-opiskelusta.


3.

Työelämäläheisyys

Pääset verkostoitumaan työelämään ja opit muilta.

Koulutuksen nimi: Liiketalouden tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Laajuus: 210 opintopistettä, 3.5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio (Intensiivipäivät voidaan järjestetää myös Iisalmessa tai Varkaudessa)
Toteutustapa: Monimuotototeutus (tarjolla myös päivätoteutuksena)
Aloituspaikat: 35 (ensikertalaisille 28)
Lähiopetuspäivät: 10.–11.9.2020; 29.10.2020 ja 11.–12.2.2021

Koulutuksen tavoite

Liiketalouden monipuolisella osaamisella on kysyntää. Tradenomiksi valmistuttuasi voit hyödyntää hankkimaasi laaja-alaista liiketalouden osaamistasi työmarkkinoilla. Opintojesi aikana sinulla on mahdollisuus suunnata oman asiantuntijuutesi kehittymistä valinnaisten opintojen avulla juuri sinun kiinnostuksesi ja tavoitteidesi mukaisesti.

Valmistuttuasi osaat toimia liike-elämässä tuloksellisesti ja vastuullisesti. Innovatiivisena asiantuntijana hallitset muutostilanteet ja osaat hyödyntää kehittämisen työkaluja uusien ja kilpailukykyisten toimintatapojen löytämiseksi. Opintojen aikana saat myös hyvät valmiudet toimia yrittäjänä.

Opiskelijatarinoita

Ilona Naukkarinen

Kiinnostus kaupalliseen alaan johdatti Ilona Naukkarisen opiskelemaan kotikaupunkiinsa ja Savoniaan. Opinnoista hän sai ennen kaikkea työkaluja, projektiosaamista ja itsevarmuutta työuralleen. Savonian tunnelma oli rento ja kannustava. Pääkaupunkiseudulle asettunut alumnimme työskentelee markkinoinnin parissa ja kannustaa kaikkia aktiivisuuteen, rohkeuteen ja oma-aloitteisuuteen.

Ilona Naukkarinen

Lue lisää >>

 

Kyösti Iivonen

Oma ammattikorkeakoulutaipaleeni jäi aikoinaan kesken. Työ- ja perhe-elämä veivät mennessään. Vuoden 2016 alussa ajatus tutkinnon loppuun suorittamisesta kypsyi. Pian jo opiskelinkin monimuotototeutuksessa ja se sopi minunlaiselleni käytännön ihmiselle paremmin. Työnantajani mahdollisti opintojani erinomaisen joustavasti. Sain opinnoista tradenomin tutkintotodistuksen lisäksi paljon muutakin pääomaa.

Kyösti Iivonen

Lue lisää >>

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva 5 opintopisteen laajuinen opintojakso. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan päättymisen jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Valintakurssi avautuu Moodlessa 7.4.2020 ja kurssin tehtävät on palautettava 7.5.2020 klo 23:59 mennessä.

Valintakurssi koostuu neljästä osiosta:

 • Yritystoiminnan perusteet (0-35 p)
 • Markkinoinnin perusteet (0-35 p)
 • Matematiikka (0-20 p, osiosta on saatava vähintään 6 p, jotta se on hyväksytty) 
 • Reflektoiva essee (0-10 p)

Essee arvioidaan sadalta hakijalta, jotka ovat saaneet eniten pisteitä kolmesta ensimmäisestä osiosta, ja joilla matematiikan osio on hyväksytty.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa ei liiketalouden tradenomin monimuotokoulutuksessa tehdä. Jokainen opiskelija rakentaa omiin tavoitteisiin soveltuvan kokonaisuuden, ja laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sen toteuttamiseksi. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa eli HOPSissa sinulla on mahdollisuus hyödyntää aiemmin hankkimaasi osaamista. Voit suunnata opintojasi haluamallesi liiketoiminnan osa-alueelle valinnaisilla opinnoilla, työpaikallasi toteutettavilla liiketoiminnan kehittämisprojekteilla tai syventävällä harjoittelulla.

Koulutuksen sisältö

Tradenomin monimuoto-opinnot sopivat työelämässä oleville, sillä ne toteutetaan verkko-opintoina. Lisäksi lukuvuoden aikana kokoonnumme muutaman kerran intensiivipäiville. Savonialla on kampukset Kuopion lisäksi myös Iisalmessa ja Varkaudessa, joissa yksittäinen intensiivipäivä voidaan myös järjestää. Intensiivipäivän järjestäminen myös muualla on mahdollista, kun ao. ympäristö tukee oppimistavoitteiden saavuttamista. Intensiivipäivillä tavoitteena on opiskelun ohella tutustua myös alueen yrityksiin sekä opintojen teemoihin käytännönläheisesti. Opiskelijan tulee olla läsnä intensiivipäivillä. Aloittavien opiskelijoiden lukuvuoden 2020-2021 intensiivipäivät toteutetaan seuraavasti:

 • 10.–11.9.2020 Kuopio
 • 29.10.2020 Kuopio
 • 11.–12.2.2021 Kuopio / Tahko

Seuraavina lukuvuosina intensiivipäiviä on noin 3-4 päivää lukuvuoden aikana.

Koulutus tuottaa laaja-alaisen liiketoiminnan osaamisen. Osaamisesi kehittyy erityisesti palveluliiketoiminnan, talouden suunnittelun ja hallinnan sekä myynnin ja markkinoinnin osa-alueilla. Henkilökohtaisilla valinnoilla voit syventää osaamistasi haluamassasi liiketoiminnan osa-alueessa tai laajentaa sitä, esim. HR-osaamiseen. Kehittämisosaamista voit syventää esimerkiksi oman työpaikkasi kehittämisprojekteissa, jotka on mahdollista liittää opintosuorituksiin.

Opintojen rakenne

Tradenomiopintosi ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan osaksi opintoja. Osa opinnoista on mahdollista toteuttaa työelämässä.

Opintojen rakenne on seuraava:

 • perusopinnot, 60 op
 • ammattiopinnot, 65 op
 • valinnaiset opinnot, 40 op
 • harjoittelu, 30 op
 • opinnäytetyö, 15 op

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Näin pystyt verkostoitumaan alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin portin työelämään. Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykyä raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa.

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Liiketalouden tradenomina työllistymisnäkymäsi ovat erittäin hyvät. Sinulla on vahva liiketalouden osaaminen. Se luo erittäin monipuolisia työllistymismahdollisuuksia.

Liiketalouden tradenomitutkinnon suoritettuasi voit toimia vastuullisissa suunnittelu-, johtamis- ja asiantuntijatehtävissä. Liiketalouden ala on hyvin laaja ja työtehtävämahdollisuudet monipuolisia. Työpaikkanasi voi olla eri alojen yritykset, tai erilaiset julkiset organisaatiot ja yhdistykset. Osana opintojasi saat myös valmiudet kansainväliseen toimintaan, mikä laajentaa työmahdollisuuksiasi entisestään. Opinnot antavat myös hyvät valmiudet toimia yrittäjänä.

Tehtävänimikkeitä

 • asiakasneuvoja
 • asiakaspalvelupäällikkö
 • controller
 • digimarkkinoinnin suunnittelija
 • hallintosihteeri
 • henkilöstösihteeri
 • henkilöstöpäällikkö
 • kirjanpitäjä
 • konsultti/valmentaja
 • markkinointipäällikkö
 • myyntineuvottelija
 • myyntipäällikkö
 • myyntisihteeri
 • palkanlaskija
 • palveluneuvoja
 • projektisihteeri
 • projektipäällikkö
 • suunnittelija
 • talouspäällikkö
 • taloussihteeri
 • vientisihteeri
 • yrittäjä

Kansainvälistyminen

Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen yhteisö ja kampuksella opiskelee ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita eri tutkinto-ohjelmissa. Sinulla on mahdollisuus lähteä ulkomaanvaihtoon yhteistyöoppilaitokseen tai suorittaa harjoittelusi tai sen osan ulkomailla. Liiketalouden tutkinto-ohjelmassa on tutkinto-ohjelmaan liittyviä ulkomaisia yhteistyökumppaneita.

Tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voit valita myös vieraiden kielten opintoja monipuolisesta tarjonnasta: venäjää, espanjaa, saksaa, ranskaa, italiaa, ruotsia. Kansainvälistymisosaamistasi vahvistetaan kielten opiskelun lisäksi monin tavoin myös opintoihisi kuuluvilla opintojaksoilla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutuksen ollessa hyvin työelämälähtöistä sinulla on mahdollisuus hyödyntää esim. oman työpaikkasi toimeksiantoja opintojaksojen opiskelussa ja tehtävissä. Intensiivipäiviin liittyy myös mm. yritysvierailuja erilaisiin yrityksiin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tradenomina voit hakeutua opiskelemaan liiketalouden ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK) hankittuasi tutkinnon suorittamisen jälkeen kaksi vuotta soveltuvaa työkokemusta. Tradenomiopinnot antavat hyvän pohjan myös yliopistossa tapahtuvalle maisterikoulutukselle.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti suomen kielellä. Osa opintojaksoista voi olla joko osittain tai kokonaan englanninkielisiä. Opinnäytteen voit tehdä suomeksi tai englanniksi.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Kaisa Hämäläinen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 5752

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Liiketalouden ala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Liiketalouden koulutus

Katso alan esittelyvideo
 

Kevään 2020 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube