Olet täällä

Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, monimuotototeutus

Ainutlaatuinen wellness-koulutus nyt haussa

Ainutlaatuinen wellness-koulutus nyt haussa

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan tradenomiksi

1.

Yrittäjyys

Koulutus antaa vahvat valmiudet oman yrityksen perustamiselle.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Pääset verkostoitumaan työelämään ja opit muilta.

Koulutuksen nimi: Liiketalouden tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Laajuus: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio (Osa intensiivipäivistä voidaan järjestetää myös Iisalmessa tai Varkaudessa)
Toteutustapa: Monimuotototeutus (haussa myös päivätoteutuksena)
Aloituspaikat: 35 (ensikertalaisille 28)
Lähiopetuspäivät: 10.–11.9.2020; 29.10.2020 ja 11.–12.2.2021

Koulutuksen tavoite

Savonian Wellness-liiketoiminnan tutkinto-ohjelmasta valmistut osaavaksi ja erottuvaksi tradenomiksi. Tutkinto-ohjelma on ainutlaatuinen koko maassa. Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi kiinnostaa jatkuvasti enemmän. Hyvinvointi-, liikunta-, ravitsemus- ja terveyspalveluiden ala on kovassa kasvussa, ja siksi tarve myös alan liiketoimintaosaajille kasvaa. Lähivuosina myös Suomessa Wellness-alalle tulee syntymään tuhansia uusia työpaikkoja, myös sen liiketoiminnan asiantuntijoille ja ammattilaisille. Sektori on laaja ja mielenkiintoinen (katso kuva kohdassa Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet) ja tarve sen liiketoimintaosaajille kasvaa. Alalla on myös hyvä yrittäjyyden potentiaali.

Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat yhdistää hyvinvointipalveluiden sekä liiketalouden asiantuntemuksen ja osaamisen. Wellness-liiketoiminnan tradenomi erottuu erityisosaamisellaan muista tradenomeista, mikä on hyvä lähtökohta työllistymiselle mielenkiintoisiin työtehtäviin. Wellness-tradenomilla on vahva liiketoimintaosaaminen ja hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisosaaminen.

  Löydät meidät myös Instagramista @savonia_wellness

Opiskelijatarinoita

Marianne Tirkkonen

Valmistuin joulukuussa 2019 Wellness-tradenomiksi Savoniasta aivan ensimmäisten joukossa ja tunne on kieltämättä aika huikea. Olimme aivan ensimmäisiä opiskelijoita ehkäpä koko maailmassa, jotka valmistuivat tällä tutkintonimikkeellä. Wellness-tradenomia kiinnostaa erityisesti ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja sen edistäminen ja hänellä on bisnesvainua huomioida kestävän kehityksen näkökulmia työssään. Suosittelen lämpimästi alan opintoja kaikille kiinnostuneille!

Marianne Tirkkonen

Lue lisää >>

 

Miika Oja

Erään koulupäivän jälkeen netissä pyöriessäni eksyin yllättäen Savonian nettisivuille, josta bongasin Wellness-liiketoiminnan koulutuksen. Mielenkiinto alaa kohtaan heräsi heti. Olin kuitenkin ehtinyt suorittaa tradenomiopintoja vajaat kaksi vuotta ja mietin, olisiko enää järkeä vaihtaa opiskelemaan toista alaa. Pian löysin kuitenkin itseni taas pääsykokeista, tällä kertaa tosin Kuopiossa. Uskon koulutuksen ainutlaatuisuuden olevan valttikortti tulevaisuuden työnhaussa.​

Miika Oja

Lue lisää >>

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva 5 opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa opiskelijan tehtyä työtä noin 135 tuntia. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Valintakurssi avautuu Moodlessa 7.4.2020 ja kurssin tehtävät on palautettava 7.5.2020 klo 23:59 mennessä.

Valintakurssi koostuu kolmesta osiosta:

 • Wellness-toimintaympäristö (0-70 p)
 • Matematiikka (0-20 p, osiosta on saatava vähintään 6 p, jotta se on hyväksytty) 
 • Reflektoiva essee (0-10 p)

Essee arvioidaan sadalta hakijalta, jotka ovat saaneet eniten pisteitä kahdesta ensimmäisestä osiosta, ja joilla matematiikan osio on hyväksytty.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

Pääaineen valinta

Tutkinto-ohjelman pääaine on Wellness-liiketoiminta. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) sisältää pääaineopintojen lisäksi uratavoitteittesi mukaiset opintojen aikana suoritettavat valinnaiset opinnot. Suunnitelman laadinnassa saat apua ohjaushenkilöstöltä.

Koulutuksen sisältö

Wellness-tradenomin monimuoto-opinnot sopivat työelämässä oleville, sillä ne toteutetaan verkko-opintoina, hyödyntäen erilaisia verkkopedagogisia ratkaisuja / menetelmiä. Lisäksi lukuvuoden aikana kokoonnumme muutaman kerran intensiivipäiville. Savonialla on kampukset Kuopion lisäksi myös Iisalmessa ja Varkaudessa, joissa yksittäinen intensiivipäivä voidaan myös järjestää. Intensiivipäivän järjestäminen myös muualla on mahdollista, kun ao. ympäristö tukee oppimistavoitteiden saavuttamista. Intensiivipäivillä tavoitteena on opiskelun ohella tutustua myös alueen yrityksiin sekä opintojen teemoihin käytännönläheisesti. Opiskelijan tulee olla läsnä intensiivipäivillä. Aloittavien opiskelijoiden lukuvuoden 2020-2021 intensiivipäivät toteutetaan seuraavasti:

 • 10.–11.9.2020 Kuopio
 • 29.10.2020 Kuopio
 • 11.–12.2.2021 Kuopio / Tahko

Seuraavina lukuvuosina intensiivipäiviä on noin 3-4 päivää lukuvuoden aikana.

Ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdyt kokonaisvaltaisesti laajaan hyvinvointi- eli Wellness-alaan, liiketaloudelliseen ajatteluun ja yritystoimintaan. Toisesta vuodesta lähtien syvennät osaamistasi Wellness-liiketoiminnassa. Wellness-liiketoiminnan opinnoissa painottuvat tuotteistaminen, kustannustietoisuus ja kannattavuus, asiakkuudet, markkinointi, asiakaspalvelu ja myynti, liiketoiminnan kehittäminen, yrittäjyys sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen.

Valinnaisilla opinnoilla voit suunnata omaa osaamistasi mielenkiintosi ja tarpeidesi mukaan. Tarjolla on myös valinnaisia vieraiden kielten opintoja.

Tärkeä osa Wellness-tradenomin opintojasi on harjoittelu. Harjoittelu kestää yhteensä 5 kuukautta (30 opintopistettä) ja sen voi tehdä yhdessä tai kahdessa osassa. Harjoittelun voi tehdä myös esim. kahdessa eri yrityksessä ja halutessasi myös ulkomailla.

Opintojen rakenne

Wellness-tradenomiopintosi ovat yhteensä 210 opintopistettä. Yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojen rakenne on seuraava:

 • perusopinnot, 60 op
 • ammattiopinnot, 65 op
 • valinnaiset opinnot, 40 op
 • harjoittelu, 30 op
 • opinnäytetyö, 15 op

Opinnot on rytmitelty osaamisteemoihin, jotka on esitetty kuviossa.

Wellness-liiketoiminta tradenomi, monimuoto

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Opinnäytetyö tehdään usein työ- tai harjoittelupaikkaan. Harjoittelu ja opinnäytetyö tarjoavat usein joustavan portin työelämään siirtymiseksi.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän ja Wellness-liiketoiminnan kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Wellness-tradenomina työllistymisnäkymäsi ovat erittäin hyvät. Sinulla on muista tradenomeista erottuvaa erityisosaamista ja vahva liiketalouden osaaminen. Wellness-liiketoiminnan sektori on hyvin laaja ja kattaa useita mielenkiintoisia osa-alueita. Se luo runsaasti erilaisia ja vaihtelevia mahdollisuuksia työllistymiselle. Alalla on myös paljon kansainvälistä liiketoimintaa tekeviä yrityksiä.

Klikkaa ja katso tarkemmin Wellness-liiketoiminnan toimintakenttää ja laajoja työllistymismahdollisuuksia >>

Kansainvälistyminen

Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen yhteisö ja kampuksella opiskelee ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita eri tutkinto-ohjelmissa. Sinulla on mahdollisuus lähteä ulkomaanvaihtoon yhteistyöoppilaitokseen tai suorittaa harjoittelusi tai sen osan ulkomailla. Wellness-liiketoiminnan tutkinto-ohjelmassa on tutkinto-ohjelmaan liittyviä ulkomaisia yhteistyökumppaneita.

Tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voit valita myös vieraiden kielten opintoja monipuolisesta tarjonnasta: venäjää, espanjaa, saksaa, ranskaa, italiaa, ruotsia. Kansainvälistymisosaamistasi vahvistetaan kielten opiskelun lisäksi monin tavoin myös opintoihisi kuuluvilla opintojaksoilla. Opintojaksojen yritysprojekteissa osalla yrityksiä on myös kansainvälistä liiketoimintaa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutuksen ollessa hyvin työelämälähtöistä sinulla on mahdollisuus hyödyntää esim. oman työpaikkasi toimeksiantoja opintojaksojen opiskelussa ja tehtävissä. Intensiivipäiviin liittyy myös mm. yritysvierailuja erilaisiin yrityksiin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Wellness-tradenomina voit hakeutua opiskelemaan liiketalouden ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK) hankittuasi tutkinnon suorittamisen jälkeen kaksi vuotta soveltuvaa työkokemusta. Tradenomiopinnot antavat hyvän pohjan myös yliopistossa tapahtuvalle maisterikoulutukselle. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus valita valinnaisissa opinnoissa terveystaloustieteen opintojaksoja Itä-Suomen yliopistosta, jolloin opintojaan jatkavat voivat nopeammin edetä yliopiston terveystaloustieteen maisteriohjelmassa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti suomen kielellä. Osa opintojaksoista voi olla joko osittain tai kokonaan englanninkielisiä. Opinnäytteen voit tehdä suomeksi tai englanniksi.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Pauli Verhelä
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6082

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Liiketalouden ala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Liiketalouden koulutus

Katso videolta nuorten ajatuksia koulutuksesta

Kevään 2020 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube