Olet täällä

Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, monimuotototeutus

Ainutlaatuinen wellness-koulutus nyt haussa

Ainutlaatuinen wellness-koulutus nyt haussa

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan tradenomiksi

1.

Yrittäjyys

Koulutus antaa vahvat valmiudet oman yrityksen perustamiselle.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Pääset verkostoitumaan työelämään ja opit muilta.

Koulutuksen nimi: Liiketalouden tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Laajuus: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio (Osa intensiivipäivistä voidaan järjestetää myös Iisalmessa tai Varkaudessa)
Toteutustapa: Monimuotototeutus (haussa myös päivätoteutuksena)
Aloituspaikat: 35 (ensikertalaisille 24)
Lähiopetuspäivät: Katso Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoite

Savonian hyvinvointi- eli Wellness-liiketoiminnan tutkinto-ohjelmasta valmistut osaavaksi ja erottuvaksi tradenomiksi. Tutkinto-ohjelma on ainutlaatuinen koko maassa. Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi kiinnostaa jatkuvasti enemmän. Hyvinvointi-, liikunta-, ravitsemus- ja terveyspalveluiden ala on kovassa kasvussa, ja siksi tarve myös alan liiketoimintaosaajille kasvaa. Lähivuosina myös Suomessa Wellness-alalle tulee syntymään tuhansia uusia työpaikkoja, myös sen liiketoiminnan asiantuntijoille ja ammattilaisille. Sektori on laaja ja mielenkiintoinen (katso kuva kohdassa Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet) ja tarve sen liiketoimintaosaajille kasvaa. Alalla on myös hyvä yrittäjyyden potentiaali.

Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat yhdistää hyvinvointipalveluiden sekä liiketalouden asiantuntemuksen ja osaamisen. Wellness-liiketoiminnan tradenomi erottuu erityisosaamisellaan muista tradenomeista, mikä on hyvä lähtökohta työllistymiselle mielenkiintoisiin työtehtäviin. Wellness-tradenomilla on vahva liiketoimintaosaaminen ja hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisosaaminen.

  Löydät meidät myös Instagramista @savonia_wellness

Opiskelijatarinoita

Tiia Skyttä

Keväällä 2017 Tiia Skyttä eleli vielä Australian itärannikolla ja pohti, mitä tekisi sitten, kun paluu Suomeen koittaa. Netistä hän löysi Savonian Wellness-liiketoiminnan tutkintokuvauksen, tajusi löytäneensä unelmiensa tutkinnon ja päätti hakea. Nyt hän elää onnellista opiskelijaelämää Kuopiossa ja nauttii mielenkiintoisesta sekä käytännönläheisestä opiskelusta.

Tiia Skyttä

Lue lisää >>

 

Opiskelijavalinta

35 opiskelijaa valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on Wellness-tradenomitutkintoon kuuluva 5 opintopisteen laajuinen opintojakso. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Kaikille Wellness-tradenomi monimuotoon hakeneille lähetään 8.4. sähköpostitse ohjeet Savonian käyttäjätunnuksen hakemisesta sekä Moodleen kirjautumisesta. Hakijalla tulee olla verkkopankkitunnukset, jotta hän voi hakea Savonian account-palvelusta itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Valintakurssi avautuu Moodlessa 9.4.2019 ja kurssin tehtävät on palautettava 10.5.2019 mennessä. Kurssin tekemiseen on syytä varata riittävästi aikaa.

Valintakurssin tehtävistä voi saada enintään 100 pistettä. Valintakurssista on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet saavat opintojakson sisällytettyä Tradenomin tutkintoonsa. Muut kurssin suorittaneet voivat hyödyntää suoritustaan myöhemmin muissa opinnoissaan hyväksilukuna. Suoritus näkyy KOSKI-palvelussa.

Hakukohde ei ole mukana liiketalouden alan valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun liiketalouden alan valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

Pääaineen valinta

Tutkinto-ohjelman pääaine on Wellness-liiketoiminta. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) sisältää pääaineopintojen lisäksi uratavoitteittesi mukaiset opintojen aikana suoritettavat valinnaiset opinnot. Suunnitelman laadinnassa saat apua ohjaushenkilöstöltä.

Koulutuksen sisältö

Wellness-tradenomin monimuoto-opinnot sopivat työelämässä oleville, sillä ne toteutetaan verkko-opintoina. Lisäksi lukuvuoden aikana kokoonnumme muutaman kerran intensiivipäiville. Savonialla on kampukset Kuopion lisäksi myös Iisalmessa ja Varkaudessa, joissa yksittäinen intensiivipäivä voidaan myös järjestää. Intensiivipäivän järjestäminen myös muualla on mahdollista, kun ao. ympäristö tukee oppimistavoitteiden saavuttamista. Intensiivipäivillä tavoitteena on opiskelun ohella tutustua myös alueen yrityksiin sekä opintojen teemoihin käytännönläheisesti. Opiskelijan tulee olla läsnä intensiivipäivillä. Aloittavien opiskelijoiden lukuvuoden 2019-2020 intensiivipäivät toteutetaan seuraavasti:

5.-6.9.2019 Kuopio

25.10.2019 Kuopio

6.-7.2.2020 Kuopio/Tahko

Seuraavina lukuvuosina intensiivipäiviä on noin 3-4 päivää lukuvuoden aikana.

Ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdyt kokonaisvaltaisesti laajaan hyvinvointi- eli Wellness-alaan, liiketaloudelliseen ajatteluun ja yritystoimintaan. Toisesta vuodesta lähtien syvennät osaamistasi Wellness-liiketoiminnassa. Wellness-liiketoiminnan opinnoissa painottuvat tuotteistaminen, kustannustietoisuus ja kannattavuus, asiakkuudet, markkinointi, asiakaspalvelu ja myynti, liiketoiminnan kehittäminen, yrittäjyys sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen.

Valinnaisilla opinnoilla voit suunnata omaa osaamistasi mielenkiintosi ja tarpeidesi mukaan. Tarjolla on myös valinnaisia vieraiden kielten opintoja.

Tärkeä osa Wellness-tradenomin opintojasi on harjoittelu. Harjoittelu kestää yhteensä 5 kuukautta (30 opintopistettä) ja sen voi tehdä yhdessä tai kahdessa osassa. Harjoittelun voi tehdä myös esim. kahdessa eri yrityksessä ja halutessasi myös ulkomailla.

Opintojen rakenne

Wellness-tradenomiopintosi ovat yhteensä 210 opintopistettä. Yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojen rakenne on seuraava:

  • perusopinnot, 60 op
  • ammattiopinnot, 65 op
  • valinnaiset opinnot, 40 op
  • harjoittelu, 30 op
  • opinnäytetyö, 15 op

Opinnot on rytmitelty osaamisteemoihin, jotka on esitetty kuviossa.

Wellness-liiketoiminta tradenomi, monimuoto

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Opinnäytetyö tehdään usein työ- tai harjoittelupaikkaan. Harjoittelu ja opinnäytetyö tarjoavat usein joustavan portin työelämään siirtymiseksi.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän ja Wellness-liiketoiminnan kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Wellness-tradenomina työllistymisnäkymäsi ovat erittäin hyvät. Sinulla on muista tradenomeista erottuvaa erityisosaamista ja vahva liiketalouden osaaminen. Wellness-liiketoiminnan sektori on hyvin laaja ja kattaa useita mielenkiintoisia osa-alueita. Se luo runsaasti erilaisia ja vaihtelevia mahdollisuuksia työllistymiselle. Alalla on myös paljon kansainvälistä liiketoimintaa tekeviä yrityksiä.

Klikkaa ja katso tarkemmin Wellness-liiketoiminnan toimintakenttää ja laajoja työllistymismahdollisuuksia >>

Kansainvälistyminen

Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen yhteisö ja kampuksella opiskelee ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita eri tutkinto-ohjelmissa. Sinulla on mahdollisuus lähteä ulkomaanvaihtoon yhteistyöoppilaitokseen tai suorittaa harjoittelusi tai sen osan ulkomailla. Wellness-liiketoiminnan tutkinto-ohjelmassa on tutkinto-ohjelmaan liittyviä ulkomaisia yhteistyökumppaneita.

Tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voit valita myös vieraiden kielten opintoja monipuolisesta tarjonnasta: venäjää, espanjaa, saksaa, ranskaa, italiaa, ruotsia. Kansainvälistymisosaamistasi vahvistetaan kielten opiskelun lisäksi monin tavoin myös opintoihisi kuuluvilla opintojaksoilla. Opintojaksojen yritysprojekteissa osalla yrityksiä on myös kansainvälistä liiketoimintaa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutuksen ollessa hyvin työelämälähtöistä sinulla on mahdollisuus hyödyntää esim. oman työpaikkasi toimeksiantoja opintojaksojen opiskelussa ja tehtävissä. Intensiivipäiviin liittyy myös mm. yritysvierailuja erilaisiin yrityksiin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Wellness-tradenomina voit hakeutua opiskelemaan liiketalouden ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK) hankittuasi tutkinnon suorittamisen jälkeen kolme vuotta soveltuvaa työkokemusta. Tradenomiopinnot antavat hyvän pohjan myös yliopistossa tapahtuvalle maisterikoulutukselle. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus valita valinnaisissa opinnoissa terveystaloustieteen opintojaksoja Itä-Suomen yliopistosta, jolloin opintojaan jatkavat voivat nopeammin edetä yliopiston terveystaloustieteen maisteriohjelmassa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti suomenkielellä. Osa opintojaksoista voi olla joko osittain tai kokonaan englanninkielisiä. Opinnäytteen voit tehdä suomeksi tai englanniksi.

Hakuaika
Kevään 2019 yhteishaku: 20.3.–3.4.2019.

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Pauli Verhelä
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6082

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Liiketalouden ala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Liiketalouden koulutus

Katso videolta nuorten ajatuksia koulutuksesta

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube