Olet täällä

Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus

Ainutlaatuinen wellness-koulutus nyt haussa

Ainutlaatuinen wellness-koulutus nyt haussa

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan tradenomiksi

1.

Virtuaalinen Oivalla-oppimisympäristö

Johda yritystä yhdessä Suomen moderneimmista opetuskonsepteista.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Pääset verkostoitumaan työelämään ja opit muilta.

Koulutuksen nimi: Liiketalouden tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Laajuus: 210 opintopistettä, 3.5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus  (haussa myös monimuotototeutuksena)
Aloituspaikat: 40 (ensikertalaisille 32)

Koulutuksen tavoite

Savonian Wellness-liiketoiminnan tutkinto-ohjelmasta valmistut osaavaksi ja erottuvaksi tradenomiksi. Tutkinto-ohjelma on ainutlaatuinen koko maassa. Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi kiinnostaa jatkuvasti enemmän. Hyvinvointi-, liikunta-, ravitsemus- ja terveyspalveluiden ala on kovassa kasvussa, ja siksi tarve myös alan liiketoimintaosaajille kasvaa. Lähivuosina myös Suomessa Wellness-alalle tulee syntymään tuhansia uusia työpaikkoja, myös sen liiketoiminnan asiantuntijoille ja ammattilaisille. Sektori on laaja ja mielenkiintoinen (katso kuva kohdassa Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet) ja tarve sen liiketoimintaosaajille kasvaa. Alalla on myös hyvä yrittäjyyden potentiaali.

Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat yhdistää hyvinvointipalveluiden sekä liiketalouden asiantuntemuksen ja osaamisen. Wellness-liiketoiminnan tradenomi erottuu erityisosaamisellaan muista tradenomeista, mikä on hyvä lähtökohta työllistymiselle mielenkiintoisiin työtehtäviin. Wellness-tradenomilla on vahva liiketoimintaosaaminen ja hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisosaaminen.

 Löydät meidät myös Instagramista @savonia_wellness

Opiskelijatarinoita

Tiia Skyttä

Keväällä 2017 Tiia Skyttä eleli vielä Australian itärannikolla ja pohti, mitä tekisi sitten, kun paluu Suomeen koittaa. Netistä hän löysi Savonian Wellness-liiketoiminnan tutkintokuvauksen, tajusi löytäneensä unelmiensa tutkinnon ja päätti hakea. Nyt hän elää onnellista opiskelijaelämää Kuopiossa ja nauttii mielenkiintoisesta sekä käytännönläheisestä opiskelusta.

Tiia Skyttä

Lue lisää >>

 

Opiskelijavalinta, ennakkoaineisto ja valintakoe

40 opiskelijaa valitaan valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Valintakokeen aika ja paikka

Liiketalouden päivätoteutuksen valtakunnallinen valintakoe järjestetään 7.6.2019 Kuopiossa, Microkadun kampuksella (Microkatu 1, 70210 Kuopio). Valintakokeeseen on varattava aikaa koko päivä.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Hakijan tulee osallistua valtakunnalliseen valintakokeeseen ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä liiketalouden alan hakukohteessa. Lisätietoa valintakoeyhteistyöstä löydät täältä.

Lisätietoja valintakokeen sisällöstä ja ennakkoaineisto

Valintakoe koostuu kirjallisesta osasta ja haastattelusta. Valintakokeen kirjallinen osa alkaa klo 12.00. Kirjallinen osa sisältää ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaavan osan (15 p.). Ennakkoaineisto on saatavilla tällä sivustolla 18.4. - 7.6.2019, eikä se saa olla mukana koetilanteessa. Kirjallisen osan lisäksi Wellness-tradenomien kokeeseen kuuluu haastattelu (10 p.), joka voi olla ennen kirjallista koetta tai sen jälkeen.

Ennakkoaineisto:
Hakijan ohje
Aktia Pankki Oyj:n vuosikertomus 2017
Nordic Council of Ministers, State of the Nordic Region 2018

Valintakokeen esimerkkitehtävät keväältä 2017

Valintakokeen maksimipistemäärä on 40 pistettä ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Ota mukaan
Ota mukaan henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta.

Pysäköinti
Microkadun kampuksella on vierailijoille maksullisia parkkipaikkoja.

Ruokailu
Microkadulla toimii Antell-ravintola Round.

 

Pääaineen valinta

Tutkinto-ohjelman pääaine on Wellness-liiketoiminta.  Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) sisältää pääaineopintojen lisäksi uratavoitteittesi mukaiset opintojen aikana suoritettavat valinnaiset opinnot. Suunnitelman laadinnassa saat apua ohjaushenkilöstöltä.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdyt kokonaisvaltaisesti laajaan hyvinvointi- eli Wellness-alaan, liiketaloudelliseen ajatteluun ja yritystoimintaan. Opinnot suoritetaan osittain virtuaalisessa yritysympäristössä Oivallassa. Jo ensimmäisenä opiskeluvuonna pääset työskentelemään Wellness-toimialan yritysten kanssa opintojaksoihin kuuluvissa projektiopinnoissa.

Toisesta vuodesta lähtien syvennät osaamistasi Wellness-liiketoiminnassa. Wellness-liiketoiminnan opinnoissa painottuvat tuotteistaminen, kustannustietoisuus ja kannattavuus, asiakkuudet, markkinointi, asiakaspalvelu ja myynti, liiketoiminnan kehittäminen, yrittäjyys sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen.

Valinnaisia opintoja on runsaasti tarjolla ja niillä voit suunnata omaa osaamistasi mielenkiintosi ja tarpeidesi mukaan. Voit valita kansainväliseen kauppaan, henkilöstöhallintoon, asiakaspalveluun ja myyntiin sekä yrittäjyyteen liittyviä valinnaisia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia. Tarjolla on myös laaja valikoima valinnaisia vieraiden kielten opintoja. Opinnoissa tehdään runsaasti käytännönläheisiä projektiopintoja yhteistyössä Wellness-alan yritysten kanssa. Opinnoissa hyödynnetään myös verkko-oppimisympäristöä.

Tärkeä osa Wellness-tradenomin opintojasi on harjoittelu. Harjoittelu kestää yhteensä viisi kuukautta (30 opintopistettä) ja sen voi tehdä yhdessä tai kahdessa osassa. Harjoittelun voi tehdä myös esim. kahdessa eri yrityksessä ja halutessasi myös ulkomailla.

Opintojen rakenne

Wellness-tradenomiopintosi ovat yhteensä 210 opintopistettä. Yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Työsi koostuu mm. kontaktiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta.

Opintojen rakenne on seuraava:

  • perusopinnot, 60 op
  • ammattiopinnot, 65 op
  • valinnaiset opinnot, 40 op
  • harjoittelu, 30 op
  • opinnäytetyö, 15 op

Opinnot on rytmitelty osaamisteemoihin, jotka on esitetty seuraavassa kuvassa.

Wellness-tradenomin opintojen rakenne, päivätoteutus

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Opinnäytetyö tehdään usein harjoittelupaikkaan. Harjoittelu ja opinnäytetyö tarjoavat usein joustavan portin työelämään siirtymiseksi.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän ja Wellness-liiketoiminnan kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Wellness-tradenomina työllistymisnäkymäsi ovat erittäin hyvät. Sinulla on muista tradenomeista erottuvaa erityisosaamista ja vahva liiketalouden osaaminen. Wellness-liiketoiminnan sektori on hyvin laaja ja kattaa useita mielenkiintoisia osa-alueita. Se luo runsaasti erilaisia ja vaihtelevia mahdollisuuksia työllistymiselle. Alalla on myös paljon kansainvälistä liiketoimintaa tekeviä yrityksiä.

Klikkaa ja katso tarkemmin Wellness-liiketoiminnan toimintakenttää ja laajoja työllistymismahdollisuuksia >>

Kansainvälistyminen

Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen yhteisö ja kampuksella opiskelee ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita eri tutkinto-ohjelmissa. Sinulla on mahdollisuus lähteä ulkomaanvaihtoon yhteistyöoppilaitokseen tai suorittaa harjoittelusi tai sen osan ulkomailla. Wellness-liiketoiminnan tutkinto-ohjelmassa on tutkinto-ohjelmaan liittyviä ulkomaisia yhteistyökumppaneita.

Tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voit valita myös vieraiden kielten opintoja monipuolisesta tarjonnasta: venäjää, espanjaa, saksaa, ranskaa, italiaa, ruotsia. Kansainvälistymisosaamistasi vahvistetaan kielten opiskelun lisäksi monin tavoin myös opintoihisi kuuluvilla opintojaksoilla. Opintojaksojen yritysprojekteissa osalla yrityksiä on myös kansainvälistä liiketoimintaa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutus on hyvin työelämäläheistä. Monilla opintojaksoilla tehdään yritysprojekteja, joiden toimeksiannot ja tehtävät tulevat Wellness-toimialan yrityksiltä. Yhteyksiä alalla toimiviin yrityksiin syntyy myös, kun niiden edustajia vierailee opintojaksoilla luennoitsijoina. Osa projekteista on monialaisia, jolloin eri alojen opiskelijat pääsevät työskentelemään yhdessä oppimistehtävän parissa. Opintojaksoihin liittyy myös yritysvierailuja Wellness-alan yrityksiin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Wellness-tradenomina voit hakeutua opiskelemaan liiketalouden ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK) hankittuasi tutkinnon suorittamisen jälkeen kaksi vuotta soveltuvaa työkokemusta. Tradenomiopinnot antavat hyvän pohjan myös yliopistossa tapahtuvalle maisterikoulutukselle.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti suomen kielellä. Osa opintojaksoista voi olla joko osittain tai kokonaan englanninkielisiä. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta. Opinnäytteen voit tehdä suomeksi tai englanniksi.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Pauli Verhelä
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6082

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Liiketalouden ala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Liiketalouden koulutus

Katso videolta nuorten ajatuksia koulutuksesta

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube