Olet täällä

Koulutuskalenteri

Avoin AMK koulutuskalenteri bannerikuva

Tutustu monipuoliseen koulutustarjontaamme!

3D-suunnittelua pilvessä Onshape peruskurssi, verkkototeutus, 5 op/syksy 2020
18.9.2020 - 18.12.2020
Verkko-opinnot
Anniskelupassikoe 2.11.2020
2.11.2020 - 2.11.2020
Microkatu 1, 70210 Kuopio
Anniskelupassikoe 5.10.2020
5.10.2020 - 5.10.2020
Microkatu 1, 70210 Kuopio
Anniskelupassikoe 7.12.2020
7.12.2020 - 7.12.2020
Microkatu 1, 70210 Kuopio
Asiantuntijuus ja esimiestoiminta (ylempi AMK), verkkototeutus, 5 op
1.10.2020 - 20.8.2021
NonStop, Verkko-opinnot
Biotieteitä agrologeille, 5 op
1.10.2020 - 31.12.2020
Verkko-opinnot Moodlesssa
Business in Digital Health (master's degree), 5 cr, online
7.9.2020 - 30.11.2020
Expertise and Supervisory Work (master's degree), 5 cr, online
1.9.2020 - 31.7.2021
Graafinen suunnittelu -diplomikoulutus, monimuotototeutus, 30 op
22.1.2021 - 31.12.2021
Kuopio, monimuotototeutus
Green Care -laatumerkkikoulutus, verkko-opinnot, 5 op
14.4.2020 - 31.12.2020
Nonstop, Verkko-opinnot
Ikääntyneen voinnin seuranta etäyhteydellä 1 op, NonStop
4.5.2020 - 16.12.2020
OpenEdu verkko-opinnot
Innovaatio-osaaminen (ylempi AMK), verkkototeutus, 5 op
1.10.2020 - 30.11.2020
NonStop, Verkko-opinnot
Innovation knowledge (master's degree), 5 cr, online
1.10.2020 - 30.11.2020
Kasvinviljelyn kannattavuus – Peltolohkokohtainen tuotantokustannus
28.9.2020 - 12.12.2020
Microkatu 1, 70210 Kuopio
Kauppa ja yrittäjyys -opintokokonaisuus, 5 - 15 op, verkkototeutus
1.9.2020 - 31.5.2021
Non-Stop, Verkko-opinnot
Kirjallinen suomen kieli, B1.2-taso, 5 op
14.9.2020 - 1.8.2021
Verkkokurssi Moodlessa
Kirjallinen suomen kieli, B2-taso, 5 op
14.9.2020 - 1.8.2021
Verkkokurssi Moodlessa
Kirjallinen suomen kieli, C1-taso, 5 op
14.9.2020 - 1.8.2021
Verkkokurssi Moodlessa
Koulu hyvinvointiympäristönä 2 op
18.9.2020 - 1.1.2021
Lähtölaskenta kannattavaan yritystoimintaan, verkkototeutus, 5 op
1.9.2020 - 31.12.2020
NonStop, Verkko-opinnot
Liikunnan ja ravitsemuksen merkitys äidille ennen raskautta, raskauden aikana ja raskauden jälkeen, 5 op
14.9.2020 - 1.8.2021
Verkkokurssi Moodlessa
Maatilan verosuunnittelu
28.9.2020 - 19.12.2020
Microkatu 1, 70210 Kuopio
Maatilan verosuunnittelu (yamk)
28.9.2020 - 19.12.2020
Microkatu 1, 70210 Kuopio
Maatilayrityksen talous, 5 op
29.9.2020 - 31.12.2020
Verkko-opinnot Moodlesssa
Matematiikka 2, 5 op, monimuotototeutus/syksy 2020
10.10.2020 - 31.12.2020
Microkatu 1, 70210 Kuopio
Menestyvä organisaatio (ylempi AMK), verkkototeutus, 5 op
1.10.2020 - 31.5.2021
NonStop, Verkko-opinnot
Monialainen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen vammaistyössä, 5 op
20.10.2020 - 31.12.2020
Moniammatillinen toimintakyvyn arviointi 2 op, NonStop
4.5.2020 - 16.12.2020
OpenEdu verkko-opinnot
Monikulttuuristuva työympäristö (ylempi AMK), verkkototeutus, 5 op
1.10.2020 - 1.6.2021
NonStop, Verkko-opinnot
Monimuotoinen maataloustuotanto, verkkototeutus, 5 op
5.10.2020 - 31.12.2020
Verkko-opinnot Moodlesssa
Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelman eri laajuisia opintoja, päivä tai monimuotototeutus
31.8.2020 - 31.5.2021
Kuopio
Ohjelmoinnin opintokokonaisuus, päivätoteutus, 5 - 15 op
1.9.2020 - 31.5.2021
Microkatu 1, 70210 Kuopio
Olio-ohjelmointi Javalla, verkkototeutus, 5 op/syksy 2020
14.9.2020 - 30.11.2020
Verkko-opinnot
Opettajan suomi, B2-taso, 5 op
14.9.2020 - 1.8.2021
Verkkokurssi Moodlessa
Palkkahallinto, verkkototeutus, 5 op
7.9.2020 - 31.5.2021
Verkko-opinnot
Palvelumuotoilu liiketoiminnan kehittämisessä (ylempi AMK), verkkototeutus, 5 op
1.10.2020 - 30.7.2021
Verkko-opiskelu Moodlessa
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä 10 op, monimuoto kevät 2021 Kuopiossa
18.1.2021 - 11.4.2021
Microkadun kampus (Technopolis) Microkatu 1, Kuopio
Preanalytiikka laskimoverinäytteenotossa 2 op, NonStop
1.6.2020 - 16.12.2020
OpenEdu verkko-opinnot
Rakennusautomaatiojärjestelmät, verkkototeutus, 5 op/syksy 2020
1.10.2020 - 30.11.2020
Verkko-opinnot
Sähköturvallisuus ja sähkömittaustekniikka, 5 op, monimuotototeutus/syksy 2020
26.9.2020 - 31.12.2020
Microkatu 1, 70210 Kuopio
Sairaanhoitajan suomi, B2-taso, 5 op
14.9.2020 - 1.8.2021
Verkkokurssi Moodlessa
Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman eri laajuisia opintoja, päivä tai monimuotototeutus
31.8.2020 - 31.5.2021
Iisalmi
Sales Process and Tools, 5 cr
21.9.2020 - 1.12.2020
Service Design Thinking, 5 cr
14.9.2020 - 18.12.2020
Sopimusoikeuden perusteet, verkkototeutus, 3 op/syksy 2020
5.10.2020 - 18.12.2020
Verkko-opinnot
Sponsorointi ja urheilijabrändin rakentaminen 2 op, verkko-opinnot, syksy 2020
2.10.2020 - 1.12.2020
Moodle verkko-opinnot
Strategic Project Knowledge (master's degree), 5 cr, online
1.9.2020 - 30.4.2021
Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus (ylempi AMK), NonStop/verkkototeutus, 5 op
1.9.2020 - 31.7.2021
NonStop, Verkko-opinnot
Successful Organisation (master's degree), 5 cr, online
1.10.2020 - 31.5.2021
Sustainable development in changing climate - what has it to do with me? (Master level), 5 cr
1.9.2020 - 1.12.2020
Tanssin opettajan tutkinto-ohjelman eri laajuisia opintoja, päivä tai monimuotototeutus
31.8.2020 - 31.5.2021
Kuopio
Tekniikan suomi, B2-taso, 5 op
14.9.2020 - 1.8.2021
Verkkokurssi Moodlessa
Tekniikan tutkinto-ohjelmien eri laajuisia opintoja 2020-2021
1.9.2020 - 31.8.2021
Iisalmi, Kuopio, Varkaus
Terveysalan AMK-tutkinto-ohjelmien eri laajuisia opintoja Kuopiossa 2020-2021
10.8.2020 - 31.3.2021
Microkatu 1, Kuopio
Tiedonhallinnan ja tietokannan hallintajärjestelmien opintokokonaisuus, päivätoteutus, 5-10 op
7.1.2021 - 31.5.2021
Microkatu 1, 70210 Kuopio
Tools for Cross-Cultural Communication, 5 op, päivätoteutus/kevät 2021
7.1.2021 - 31.5.2021
Microkatu 1, 70210 Kuopio
Työelämän suomi B1.1-taso, 5 op
14.9.2020 - 1.8.2021
Verkkokurssi Moodlessa
Uniterveys hyvinvoinnin voimavaraksi - Liikunnan ja ravitsemuksen näkökulma (yamk-taso), 5 op
21.9.2020 - 23.11.2020
Verkkokurssi Moodlessa
Uudistuva työ: Lean-ajattelulla työ sujuvaksi, 3 op, NonStop, verkko-opinnot
15.9.2020 - 16.12.2020
OpenEdu verkko-opinnot
Uudistuva työ: Selkeä viesti vaikuttaa, 3 op, NonStop, verkko-opinnot
15.9.2020 - 16.12.2020
OpenEdu verkko-opinnot
Uudistuva työ: Työelämän digitaitoja, 3 op, NonStop, verkko-opinnot
15.9.2020 - 16.12.2020
OpenEdu verkko-opinnot
Vammaistyöhön liittyvä lainsäädäntö, vammaistyön järjestäminen ja palveluohjaus, 5 op
10.11.2020 - 31.12.2020
Vastuullinen liiketoiminta (ylempi AMK), verkkototeutus, 5 op
1.10.2020 - 31.5.2021
NonStop, Verkko-opinnot
Vuorovaikutteinen viestintä esimiestyössä (ylempi AMK), monimuotototeutus, 5 op
2.11.2020 - 2.4.2021
Microkatu 1, 70210 Kuopio
Web-ohjelmoinnin opintokokonaisuus, päivätoteutus, 5-15 op
1.9.2020 - 31.5.2021
Microkatu 1, 70210 Kuopio
yPolkuopinnot (yrittäjyyspolku) 5 - 15 op
7.9.2020 - 31.8.2021
Microkatu 1, 70210 Kuopio
Yrittäjävalmennus (ylempi AMK), NonStop/verkkototeutus, 5 op
1.9.2020 - 31.5.2021
NonStop, Verkko-opinnot

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube