Olet täällä

Tietoa opinnoista

Kevätlukukausi on 7.1. - 31.5.2020. Kesälukukausi on 1.6. - 31.8.2020.

Opintomaksut ja opintojen maksuttomuus

Mikäli olet CampusOnline -yhteistyöhön kuuluvan ammattikorkeakoulun tutkinto- tai avoimen amk:n läsnäolevaksi ilmoittautunut polkuopiskelija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Kesäopinnoista suurin osa on maksuttomia myös kaikille Savonian avoimen amk:n opiskelijoille!

Ilmoittautuessasi Savonian CampusOnline -opintoihin sinulla täytyy olla omassa koulussasi voimassa oleva opiskeluoikeus, joka jatkuu vähintään niiden Savonian CampusOnline -opintojen ajan, joihin sinut on hyväksytty opiskelijaksi.

Opintomaksuvaihtoehdot muille, joilla ei ole voimassa olevaa Savonian avoimen amk:n lukukausi- tai vuosimaksua (ei koske ilmoittautumisia ajalla 15.4. - 31.12.2020):

  • Opintojaksokohtainen maksu 75 euroa (5 op) TAI
  • Kevätlukukausimaksu 125 euroa, kattaa kaikki kevään opinnot Savonian avoimessa amk:ssa TAI
  • Vuosimaksu 250 euroa, kattaa kaikki vuoden 2020 opinnot Savonian avoimessa amk:ssa

Ilmoittautumisvahvistus

Ilmoittautuja saa sähköpostiosoitteeseensa välittömästi ilmoittautumisen jälkeen automaattivahvistuksen/koosteen opiskelupaikasta.

Ilmoittautumisen peruminen

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta ilmoittautumisajan aikana. Peruminen tulee tehdä linkin kautta, joka on annettu ilmoittautumisen vahvistusviestissä. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä veloitetaan koko opintojakson tai -kokonaisuuden maksu.

Jos opintosi keskeytyvät

Mikäli opiskeluoikeuden saanut ja sen vahvistanut opiskelija keskeyttää opinnot, on siitä ilmoitettava osoitteeseen campusonline@savonia.fi . Laskutettuja tai maksettuja opintomaksuja ei palauteta, ellei kyseessä ole sairaustapauksesta johtuva keskeytys, jolloin on esitettävä lääkärintodistus.

Opintojaksojen suoritusmerkintöjen siirtyminen eri ammattikorkeakoulujen välillä

Suoritetut opinnot kirjataan Savonian opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän viikon kuluttua opintojakson päättymisestä. Kevätlukukauden 2020 arvioinnit tehdään viimeistään 30.6.2020 mennessä. Kesälukukaudella 31.7.2020 päättyvien opintojen arvioinnit tehdään elokuun 2020 aikana. 31.8.2020 päättyvien opintojen arvioinnit tehdään 15.9.2020 mennessä. Nämä aikataulut koskevat myös avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnoissa opiskelevia.

CampusOnline -opintojen suoritusten siirtymisessä eri ammattikorkeakoulujen välillä käytetään pääasiassa Puro-palvelua. Tiedonsiirrot vievät aikaa ja suorituksesi voi näkyä Puro-palvelussa muutaman päivän viiveellä. Ks. opiskelijan ohje Puro-palvelun kirjautumissivulla. Tutustu myös oman korkeakoulusi ohjeisiin koskien suoritusten siirtämistä Puro-palvelusta.

Mikäli opiskelet oppilaitoksessa, jossa Puro-palvelu ei ole käytössä tai jos olet Savonian avoimen amk:n opiskelija, voit pyytää opintorekisteriotteen sähköpostilla, campusonline@savonia.fi .

Mikäli tarvitset Savoniassa suorittamiesi opintojen hyväksilukemista (AHOT) varten opintojaksokuvauksen, voit tulostaa sen Savonian Campus Online -opintojen opetussuunnitelmasta.

Lisätietoja

CampusOnline -opintoihin ilmoittautuminen ja käytännöt: campusonline@savonia.fi

Opintojakson suorittaminen, sisällöt, tehtävät ja arvioinnit: Ota yhteyttä opintojakson opettajaan etunimi.sukunimi@savonia.fi

Savonian Moodlen tekninen käyttö ja toiminnot: https://sd.savonia.fi tai sd@savonia.fi

Savonian kirjaston palvelut ja aukioloajat ovat nähtävissä nettisivuillamme.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube