Olet täällä

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

Seuraava hakuaika on 2. - 15.11.2020

Savonia järjestää kahdesti vuodessa erillishakuja, syksyllä marraskuun alussa ja keväällä toukokuun alussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.

Jos olet opiskellut Savoniassa tai jossakin muussa korkeakoulussa ja olet menettänyt opiskeluoikeutesi (olet eronnut, opiskeluoikeusaika on päättynyt etkä ole valmistunut tai olet laiminlyönyt ilmoittautumisen), voit hakea uudelleen opiskeluoikeutta ko. tutkinnon loppuun suorittamiseksi.

Uuden opiskeluoikeuden myöntämisestä päättää koulutusvastuujohtaja. Opiskeluoikeus voidaan myöntää vain samaan tai vastaavaan tutkinto-/koulutusohjelmaan, jossa aikaisempi opiskeluoikeus on ollut. Opiskeluoikeus myönnetään pääsääntöisesti seuraavan lukukauden alusta lähtien ja saat opintojen loppuun saattamiseksi riittäväksi katsotun opiskeluoikeusajan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella.

Eronnut tai opiskeluoikeusaika päättynyt
Uusi opiskeluoikeus voidaan myöntää, jos tutkinnostasi puuttuvia opintoja on enintään 60 opintopistettä tai yamk-tutkinnosta enintään 30 opintopistettä. Opiskeluoikeus voidaan myöntää maksimissaan vuodeksi. Jos opintoja puuttuu enemmän, voit opiskella ensin avoimessa ammattikorkeakoulussa siihen saakka kunnes ehdot täyttyvät. Avoimen ammattikorkeakoulun eri koulutusalojen yhteyshenkilöiden tiedot löydät nettisivuiltamme, kohdasta Avoin ammattikorkeakoulu. Et voi ilmoittautua poissaolevaksi, vaan olet läsnä oleva koko opiskeluoikeusajan.

Ilmoittautumisen laiminlyönti
Uusi opiskeluoikeus voidaan myöntää, jos opintojen loppuun saattaminen on realistista opiskeluoikeusaikana. Opiskeluoikeusaika kuluu koko sen ajan, kun ilmoittautumisen laiminlyönti on tapahtunut. Ensin kuluu poissaoloaika (2 lukuvuotta ennen 1.8.2015 aloittaneilla opiskelijoilla ja yksi lukuvuosi 1.8.2015 jälkeen opintonsa aloittaneilla) ja sen jälkeen opiskeluoikeusaika.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus kuuluu yhden korkeakoulupaikan säännöksen piiriin. Jos täytät haun kriteerit ja sinulle myönnetään tutkinto-opiskeluoikeus, et voi enää ottaa vastaan toista korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa saman lukukauden aikana.

Käsittelymaksu:

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu. Maksu maksetaan Savonian verkkokaupassa studystore.savonia.fi/ kevään haussa 17.5. mennessä ja syksyn haussa 17.11. mennessä. Kuittia ei tarvitse liittää hakemukselle tai toimittaa Hakijapalveluihin, saamme tiedon maksusta talouspalveluista.
 

Hakeminen:
Ennen hakuaikaa ole yhteydessä Savonia-ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajaan, jotta ehditte tarkistamaan tutkinnostasi puuttuvat opinnot. Kun otat yhteyttä opinto-ohjaajaan, lähetä hänelle samalla opintorekisteriotteesi. Puuttuvat opinnot ja suoritusaikataulu kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan eli HOPSiin. 

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Hakukohteet löydät osoitteesta www.opintopolku.fi. Klikkaa "Avaa lisätiedot" sen koulutuksen kohdalta, johon aiot hakea. Klikkaa "Täytä hakulomake" oikean haun kohdalta, haun nimi on Erillishaku, Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus, Savonia AMK, syksy 2020.

Täytä hakulomake hakuaikana 2. - 15.11.2020. Huom! Haku päättyy 15.11.2020 klo 15.00.

Sinun tulee liittää seuraavat viralliset liitteet hakulomakkeellesi 17.11.2020 klo 23.59 mennessä:

  • opiskelutodistus, josta selviää käyttämäsi opiskeluaika sekä läsnä/poissaolokaudet 
  • opintorekisteriote, josta selviää aiemmin suorittamasi opinnot
  • opinto-ohjaajan hyväksymä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS 

Voit pyytää opiskelutodistuksen ja opintorekisteriotteen entisen oppilaitoksesi opiskelijapalveluista.

Lisätietoja voit kysyä Savonian hakijapalveluista hakijapalvelut@savonia.fi.

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube