Olet täällä

Sosionomi (AMK), rikosseuraamusala

Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 210 opintopistettä, 2,5 - 3,5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Iisalmi
Toteutustapa: Monimuotototeutus
Koulutukseen haku: 2.-7.9.2020. Hakuaika päättyy 7.9.2020 klo 15.00.
Lähiopetuspäivät: Keväällä 2021 lähiopetusta ke-pe viikoilla 2, 5, 11, 17 ja 20.
Aloituspaikat: 10

Savoniassa sosionomikoulutuksen myötä saat asiantuntevan ja työelämän tarpeisiin vastaavan osaamisen. Sosionomit ovat hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäjiä elämänkaaren eri vaiheissa. Valmistuttuasi osaat uudistaa hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja, ja kehittää yhteisöllisiä ja osallistavia toiminta- ja tukimuotoja eri väestöryhmien tarpeisiin. Toimit mm. erilaisissa sosiaali- ja rikosseuraamusalan toimintayksiköissä ja tuet vaativassa elämäntilanteessa ja haavoittuvassa asemassa olevia asiakkaita muuttuvissa elämäntilanteissa sekä erilaisissa arjen haasteissa.

Sosionomina tunnet hyvinvointia ja turvallisuutta tuottavan palvelujärjestelmän, sosiaaliohjauksen ja sosiaali -, rikosseuraamus- ja terveysalan palveluiden tuottamisen muodot sekä erilaiset toimintaympäristöt. Sosionomien erikoisosaaminen liittyy elämänkaaren eri vaiheisiin, asiakasryhmiin sekä työmenetelmiin.

Sosiaalialan palvelurakenteet ja työkäytännöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Eri palvelualojen toiminnalliset rajat hämärtyvät, ja palveluja tuotetaan yhä asiakaslähtöisemmin. Sosionomina osaat ennakoida tulevaisuuden muutoksia, ja haluat olla mukana tuottamassa ja kehittämässä palveluja. Osaat myös toimia digitaalisessa toimintaympäristössä.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista. Ensimmäisenä opiskeluvuonna hankit perusosaamisen sosiaalialan tietoperustasta asiakastyössä ja alan ammattietiikasta. Toisena opiskeluvuonna perehdyt asiakaslähtöiseen työhön sosiaalialalla syvällisemmin sekä alan työmenetelmiin eri ympäristöissä. Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuonna syvennät ammatillista osaamistasi rikosseuraamusalan osaajana. Lisäksi hankit, sovellat ja syvennät tutkimuksellista kehittämisosaamistasi, yhteiskuntaosaamistasi sekä johtamisosaamistasi.

Rikosseuraamusalan osaajan polkuun kuuluu vähintään 65 op pakollisia opintoja, sisältäen Syventävän kehittämistyön harjoittelun  ja opinnäytetyön. Rikosseuraamusalan 15 op syventävät opinnot ovat pakollisia. Niissä opiskelija syventyy laillisuuteen, turvallisuuteen, rangaistusjärjestelmiin ja vaikuttamiseen rikosseuraamusalalla.

Opetussuunnitelma verkossa >>

Koulutuksen toteutus

Monimuoto-opetuksessa vaihtelevat lähiopetus, verkko-opiskelu, simulaatiot, projektit sekä ammattitaitoa edistävät harjoittelut. Harjoittelut ovat kokopäiväistä opiskelua ja toteutuvat vuosittain kymmenen viikon jaksoina. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Lähiopetus toteutuu keskimäärin 3-5 päivänä kuukaudessa. Opintojen alkaessa opiskelija laatii yhdessä oman opettajatutorin kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa huomioidaan myös aiemmin hankittu osaaminen.

Monimuoto-opiskelu on mahdollista työn ohessa, mutta vaatii joustavuutta sekä opiskelijalta että työnantajalta. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta paljon itsenäistä opiskelua sekä yksin että pienryhmissä lähipäivien välillä hyödyntäen digitaalisia oppimisympäristöjä.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan 2. - 7.9.2020 Opintopolussa. Hakuaika päättyy 7.9.2020 klo 15.00. 

Koulutukseen voivat hakea henkilöt, joilla on joko rikosseuraamusalan tutkinto (RSKK) tai vankeinhoidon perustutkinto. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kaksi vuotta työkokemusta rikosseuraamusalalla rikosseuraamusalan tutkinnon (RSKK) tai vankeinhoidon perustutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. 

Ennakkotehtävän ohjeet

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja hakemisesta löydät Opintopolku.fi -verkkopalvelusta kohdasta "Savonian sosiaali- ja terveysalan erillishaku: Sosionomi (AMK), rikosseuraamusala, monimuotototeutus".

Lataa koulutuksen pdf-esite >>

 

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube