Olet täällä

Kliinisen osaamisen edelläkävijä

Kliininen osaaminen koostuu terveysalan työntekijöiden monipuolisesta osaamisesta, jota sovelletaan päivittäin terveyspalveluiden tuottamisessa. Kliininen osaaminen syntyy yhdistettäessä näyttöön perustuvatieto ja käytännön taidot terveydenhuollossa.

”Kliininen osaaminen sosiaali- ja terveysalalla tarkoittaa asiakkaaseen ja potilaaseen kohdistuvaa, käytännönläheistä työtä ja terveyspalveluiden tuottamista. Osaaminen edellyttää tietoja, taitoja ja motivaatiota oman osaamisen käytössä ja kehittämisessä. Kliininen osaaminen perustuu vahvaan teoreettiseen tietoon ja alan vaikuttaviksi arvioitujen tutkimus-, hoito- ja toimintakäytänteiden sekä niissä tarvittavien välineiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön. Tällainen osaaminen syntyy tutkitun tiedon ja käytännön taitojen yhdistyessä tilanteiden mukaisesti ja sitä tehdään yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja eri ammattiryhmiin kuuluvien ammattilaisten kanssa.” 

Tarkemmin asiantuntijoidemme ajatuksia kliinisestä osaamisesta voit kuunnella Marja Silen-Lipposen ja Leena Tikan podcastista >>

Savonia tarjoaa jatkuvan oppimisen koulutusta terveysalalle suuntautuville, uusiin työtehtäviin pätevöityville työntekijöille ja erityistehtäviin pyrkiville asiantuntijoille.

Kliininen osaaminen kehittyy tutkimuksen, teknologian ja ihmisten käyttäytymisen mukana.  Kaikki tämä vaikuttaa käynnissä olevaan kliinisen työn murrokseen, joka uudistaa työprosesseja, työnkuvia ja palvelurakenteita. Savonia on aktiivisesti mukana kehittämässä kliinisen osaamisen koulutusta lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Tavoitteenamme on olla kansallisesti ja kansainvälisesti huippuluokan kouluttaja, ja tuomme tämän osaamisen asiakkaidemme ja opiskelijoidemme käyttöön!

Tarjoamme laaja-alaisesti kliinistä koulutusta eri tarpeisiin ja tilanteisiin

Erityisiä osaamiskärkiämme ovat:

Asiantuntijoidemme lisäksi tarjoamme käyttöösi kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaniemme parasta osaamista.

Meillä opiskelet joustavasti kotisohvallasi tai bussin penkillä joustavien etäoppimisratkaisujemme avulla, toisaalta pääset kehittämään kädentaitojasi ja vuorovaikutusta havainnollisissa taitopajoissamme.  Opiskelu on pilkottu sopiviksi osiksi, joista voit valita itsellesi sopivan kokonaisuuden, elämäntilanteeseesi sopivassa aikataulussa. Näin pääset pätevöitymään unelmatyöhösi sujuvasti työn ja henkilökohtaisen elämän rinnalla.

Avoimet ja täydennyskoulutukset voidaan soveltuvin osin hyväksilukea terveysalan eri tutkintoihin, mikäli päädyt opiskelemaan terveysalaa!

Tutustu tarjontaamme

Tutkintokoulutukset - AMK ja ylempi AMK

AMK-koulutukset ovat tarkoitettu vähintään toiseen asteen tutkinnon suorittaneille hakijoille ikään katsomatta. Osa koulutuksista toteutetaan monimuotototeutuksina, jolloin opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti verkon kautta. Ylempi AMK-koulutus on tarkoitettu korkeakoulututkinnon jo suorittaneille hakijoille, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus alalta. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Kaikki ylemmät AMK-koulutukset toteutetaan monimuotokoulutuksina, jolloin opiskella voi myös töiden ohella. 

 

Haussa syksyllä 2020, koulutus alkaa tammikuussa 2021

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
 • Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), Hoitotyön kliininen asiantuntija, haavahoito
 • Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), Ensihoidon johtaminen
 • Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla

Klikkaa ja lue lisätietoa syksyn haussa olevista koulutuksista!

 

Alla olevan koulutukset käynnistyvät syksyllä 2020, hakuaika on päättynyt 1.4.. Voit kuitenkin tutustua koulutusten sisältöihin kevään haun sivuilla

Bioanalyytikko (AMK)
Ensihoitaja (AMK)
Fysioterapeutti (AMK)
Röntgenhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK)
Suuhygienisti (AMK)
Bioanalyytikko / Röntgenhoitaja (ylempi AMK), kliininen asiantuntija
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Digital Health
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), hyvinvointikoordinaattori
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliininen asiantuntija, omahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kuntoutus

 

Täydennyskoulutus, erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto, joka korvaa ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.

 

Syksyllä 2020 alkavat

 • Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä 30 op

Tammikuussa 2021 alkavat

 • Infektioiden torjunta ja hygieniaosaaminen 30 op
 • Palliatiivisen hoidon asiantuntija 30 op
 • Nykyteknologian hyväksikäyttö ikäihmisten hoidossa 30 op 

Syksyllä 2021 alkavat

 • Aivoterveyden edistäminen 30 op
 • Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta 30 op
 • Mielenterveys- ja päihdetyö 30 op

Tällä hetkellä käynnissä olevia, mahdollisesti muita myöhemmin alkavia

 • Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju 30 op
 • Asiakas- ja palveluohjaus 30 op

Tutustu koulutuksiin erikoistumiskoulutusten sivuilla >>

Täydennyskoulutus, lyhyt- ja pitkäkestoiset

Eri mittaiset täydennyskoulutukset ovat joustava tapa kehittää osaamistasi. Alla olevasta taulukosta voit tutustua tarjontaamme.

 

 

Koulutuksen nimi

Alkupvm.

Loppupvm.

Ilm. päättyy

Webinaari: Etäohjaus

19.10.2020

19.10.2020

28.9.2020

Diabeteksen hoidon laadun kehittäminen 5 op (Myös etäosallistuminen)

21.10.2020

2.12.2020

30.9.2020

Muistihoitaja 15 op (Myös etäosallistuminen)

21.10.2020

17.3.2021

30.9.2020

PERUTTU: Itä-Suomen fysioterapiapäivät 22.-23.10.2020

22.10.2020

23.10.2020

1.10.2020

Webinaari: Ikääntyneiden palveluiden parhaaksi

26.10.2020

26.10.2020

6.10.2020

Laatua EKG:n rekisteröintiin ja arviointiin

28.10.2020

28.10.2020

7.10.2020

Kliininen kuormituskoe (rasitus-EKG), hoitajan osaaminen

4.11.2020

4.11.2020

8.10.2020

Diabetes ja raskaus 5 op (Myös etäosallistuminen)

11.11.2020

16.12.2020

21.10.2020

Hoitajan valmiudet kliiniseen tutkimiseen: Sydämen ja verenkierron tutkiminen

12.11.2020

12.11.2020

22.10.2020

Webinaari: Mobiilisovellukset sote-alan arjessa

16.11.2020

16.11.2020

26.10.2020

AVEKKI-kouluttajien näytönantopäivä 16.11.2020

16.11.2020

16.11.2020

26.10.2020

Valtakunnalliset AVEKKI-kouluttajien päivät 2020

17.11.2020

18.11.2020

27.10.2020

Luotettavat spirometriatutkimukset

17.11.2020

17.11.2020

27.10.2020

PERUTTU: Parantumattomasti sairaan palliatiivinen ja saattohoito

11.11.2020

12.11.2020

28.10.2020

Alaselkäkivun kliininen päättely ja hoito biopsykososiaalisessa viitekehyksessä

20.11.2020

20.11.2020

30.10.2020

Hoitotason ensihoito 30 op

12.1.2021

30.11.2021

17.11.2020

Webinaari: Pelillisyys ja sen hyödyntäminen työssä

7.12.2020

7.12.2020

23.11.2020

Turvallinen lihasinjektio -verkkokoulutus

4.5.2020

15.12.2020

14.12.2020

Terapeuttisen harjoittelun klinikkapäivä

15.1.2021

15.1.2021

21.12.2020

AVEKKI II -kouluttajakoulutus 9 op

8.2.2021

8.6.2021

6.1.2021

Basic Body Awareness terapia II (BBAT II)

31.1.2021

5.2.2021

10.1.2021

Hoitajan valmiudet kliiniseen tutkimiseen: Hengityselimistön ja vatsan alueen tutkiminen

11.2.2021

11.2.2021

21.1.2021

Kinetic Control

12.2.2021

17.4.2021

22.1.2021

Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) ja hoitomenetelmät

26.3.2021

26.3.2021

4.3.2021

Avoimen haavahoidon periaatteet

22.4.2021

22.4.2021

1.4.2021

 

Avoin AMK

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja, useamman opintojakson muodostamia opintokokonaisuuksia, polkuopintoja (tavoitteena tutkinto) tai täydentää aikaisemmin kesken jääneitä tutkinto-opintoja. Opetusta järjestetään päivä-, monimuoto- ja verkko-opetuksena.

 

Kesä 2020, kaikki 5 op, ilmoittautuminen päättynyt, mutta linkeistä voit tutustua koulutuksiin

 

Syksy 2020, ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin

 

Avoin nonstop-verkkokoulutus

 

Kevät 2021

 • Hammaslääketieteellinen kuvantaminen ja potilaan ohjaus
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-alalla
 • Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät
 • Pään alueen kuvantaminen ja kuntouttava suunterveydenhoito
 • Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito
 • Biopankki (yamk-taso)
 • Lähtökohdat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (yamk-taso)
 • Strateginen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (yamk-taso)

 

 

Kehitämme jatkuvasti tarjontaamme yhteistyössä asiakkaittemme kanssa.

 

Kouluttajina huippuluokan osaajat

Koulutustemme suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat oman alansa huippuasiantuntijat. Esittelemme heitä vuoden 2020 aikana tällä sivulla!

  

Erikoistilat ja -laitteet käytössäsi

Simulaatiokeskus

Savilahden kampusalueella sijaitseva Savonian simulaatiokeskus tarjoaa erinomaiset taitopaja- ja full scale harjoittelutilat ammatilliseen täydennyskoulutukseen.  

 

VireTori

VireTori on Savonian sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden oppimisympäristö, jossa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan hyvinvointialan palveluiden tuottoa sekä pyörittämään omaa vastaanottotoimintaa. VireTorilla harjoittelevat mm. fysioterapia-, terveydenhoitaja-, ja sairaanhoitajaopiskelijat. VireTorilla toteutetaan matalan kynnyksen terveyttä edistävää ohjausta ja neuvontaa, toimintakykykartoituksia sekä kuntotestausta.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube