Olet täällä

Savonia Code Academy

ihmisiä tietokoneiden ääressä.

Korkeakouludiplomi: Savonia Code Academy

Koulutuksen laajuus: 60 op
Koulutuksen ajankohta: 4.8.2020 – 31.12.2021 (1,5 vuotta)
Koulutuspaikka: Kuopio, Savonian Microkadun kampus
Koulutuksen hinta: maksuton
Aloituspaikat: 60
Haku koulutukseen: 9.3.2020 (klo 9.00) – 16.3.2020 (klo 15.00); Haku on päättynyt!
Valintakurssi: 30.3.2020 (klo 8.00) – 6.4.2020 (klo 20.00); valintakurssi toteutetaan verkossa
Valintatulokset: 30.4.2020 mennessä

Koodaajille kovasti kysyntää

Ohjelmisto-osaamista tarvitaan nykyään kaikilla aloilla ja koodareista on tällä hetkellä valtava pula. Ensimmäinen Savonia Code Academy alkoi syksyllä 2019 ja siihen oli suorastaan hakijaryntäys. Code Academy -koulutus on Pohjois-Savon yritysten ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyössä suunnittelema ja sen sisältö keskittyy niihin tekniikoihin, joiden osaamiselle on tällä hetkellä eniten tarvetta työelämässä. Esimerkiksi Talentreella on koodarihaku koko ajan päällä. 

Koulutukseen voivat hakea kaikki IT-alasta kiinnostuneet aiemmasta pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnoissa menestymiseen riittää innostus alaa kohtaan sekä halu ja kyky opiskella myös omatoimisesti. Tietotekninen harrastuneisuus edesauttaa opinnoissa.

Koulutuksen suorittaneilla on perusvalmiudet toimia ohjelmointitehtävissä nykyaikaisia ohjelmointikieliä käyttäen. He tuntevat nykyaikaisen sovelluskehityksen rakenteet ja toimintatavat ja voivat työskennellä osana sovelluskehitystiimiä. Frontend, backend, db sekä versionhallinta, devops ja agile-menetelmät ovat heille tuttuja käsitteitä ja koulutuksen läpäissyt osaa käyttää ja hyödyntää niitä työssään yritysmaailmassa vaadittavalla tavalla.

Kenelle:

  • Kaikille IT-alasta ja koodauksesta kiinnostuneille (ei Savonian tutkinto-opiskelijoille, sillä samat asiat opetetaan tutkintokoulutuksen aikana)

Sisältö:

  • Ohjelmoinnin perusteet
  • Frontend-development
  • Backend-development
  • Database-development

Opetussuunnitelma verkossa >>

Toteutus:

Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa lähiopetus ja ohjattu työskentely, yksilö- ja ryhmätehtävät sekä itsenäinen ja verkkoympäristössä opiskelu muodostavat kokonaisuuden. Opiskelu vaatii tavoitteellista otetta, se on lähes täyspäiväistä työskentelyä ja edellyttää sitoutumista lähiopetuksen aikatauluihin. Opiskelussa painottuu tekemällä oppiminen ja koulutuksen aikana koodataan paljon. Osa tehtävistä aloitetaan lähituntien aikana, mutta niitä täytyy tehdä myös omalla ajalla. Tämä kannattaa huomioida suunnitellessasi ajankäyttöäsi. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja, palveluja ja oppimisympäristöjä, joten opiskelua aloittavalla on oltava oma kannettava tietokone.

  • Opinnot alkavat tiistaina 4.8.2020 klo 16.00 Microkadun kampuksella.
  • Lähiopetusta ti- ja to-iltaisin klo 16–20 ja lisäksi noin joka toinen lauantai klo 8–16 (ti 4.8.–to 17.12. pois lukien vko 42).
  • Zoom-etäopetusta ja -tukea ke-iltaisin klo 18–20 (ke 5.8.–ke 16.12.)

Hakeminen ja  opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen 9.3.2020 (klo 9.00) – 16.3.2020 (klo 15.00). Haku on päättynyt!

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella. Valintakurssi toteutetaan Savonian Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta. Valintakurssi avautuu Moodlessa 30.3.2020 klo 8.00 ja kurssin tehtävät on palautettava 6.4.2020 klo 20.00 mennessä.

Opiskelun aikaiset tuet

Koulutus ei oikeuta Kelan opintotukeen eikä muihin opintososiaalisiin etuuksiin.  Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen hakeutumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston (ent. Koulutusrahasto) aikuiskoulutustukea opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.   

Usein kysytyt kysymykset

Missä lähiopetustunnit järjestetään?

Kaikki lähiopetustunnit ovat Microkadun kampuksella.

Onko lähiopetuksessa läsnäolopakko?

Ei ole, mutta huomioi kuitenkin, että joihinkin opetusosuuksiin (viestintä ja englanti) kuuluu myös sellaista lähiopetusta, jossa on läsnäolovelvollisuus. On erittäin suositeltavaa osallistua lähiopetukseen, koska kaikkia tunneilla läpikäytyjä asioita ei videoida (esimerkiksi opettajan antamat vinkit johonkin tiettyyn tehtävään). Lähiopetustunnit pyritään nauhoittamaan soveltuvin osin, mutta esimerkiksi jos tuntien aikana tehdään tehtäviä ja opiskelijoilla on näihin liittyviä kysymyksiä, ei näitä videoida.

Sallitaanko jonkin verran poissaoloja esim. työmatkojen vuoksi?

Ks. edellinen kohta.

Onko vastaavia kursseja Avoimen AMK:n puolella?

Ei tällä hetkellä.

Ohjeissa lukee, että opiskeluun tarvittavassa läppärissä tulee olla 256GT levytilaa. Entä jos tietokoneeseen liittää ulkoisen kovalevyn lisätilan saamiseksi?

Tämä on mahdollista. Toki tuo 256Gt on vain suuntaa antava, todennäköisesti vähempikin tila riittää.

Johtaako opiskelu johonkin tutkintoon?

Ei johda. Koulutuksesta saa diplomin ja kaikki opintojaksot ovat sellaisenaan luettavissa hyväksi, jos päätät hakea myöhemmin Savoniaan tietotekniikan koulutusohjelmaan.

Ovatko Savonian tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa jo olevat opiskelijat hakukelpoisia?

Koulutus ei ole tarkoitettu tutkinto-opiskelijalle, joten Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat eivät voi hakea koulukseen.

Lisätietoja:

Korkeakouludiplomi: Savonia Code Academy ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Suoritettuasi Savonian Code Academyssä 60 opintopistettä, voit kuitenkin hakeutua suoraan tutkinto-opiskelijaksi tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan. Tai jos aloitat myöhemmin tutkinto-opiskelijana Savonian tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa, suorittamasi opinnot voidaan hyväksi lukea sellaisenaan osaksi tutkintoa.

Koulutus on osa Savonian, Karelian ja UEF:n yhteistä SmartICT-kokonaisuutta. Koulutushankkeeseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Ota yhteyttä:

Savonia-ammattikorkeakoulu
Sari Turpeinen, 044 785 5621, sari.turpeinen@savonia.fi

Savonia pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube