Olet täällä

Teknologia-alan vuorovaikutteinen kv-myyntiosaaminen

Kansainvälisen myynnin osaajaksi teknologia-alalle

Koulutuksen laajuus: 40 op
Koulutuksen hinta: Maksuton
Aloituspaikat: 30
Haku koulutukseen: 20.5. – 31.8.2019
Koulutuksen ajankohta: 30.9.2019 – 19.5.2020
Koulutuspaikkakunta: Varkaus

Hae koulutukseen sähköisellä lomakkeella >> 

Uutta suuntaa uralle

Kone- ja energiateknologiateollisuus on kasvanut taloudelliselta merkitykseltään suurimmaksi teollisuuden alaksi Pohjois-Savossa. Koneteollisuuden kärkiyritykset ovat nähneet hyviä menestys- ja kasvumahdollisuuksia, mikäli yritysten perusresurssit (osaava työvoima, infrastruktuuri ja yhteydet) pidetään kunnossa ja yritykset itse parantavat jatkuvasti tuottavuuttaan ja innovointia. Varkauden seudulla, kuten muuallakin Pohjois-Savossa, on jatkuvasti pulaa teknologia-alan työntekijöistä ja kansainvälisen liiketoiminnan myyntitehtäviin tarvitaan lisää osaajia. Koulutus vastaa teknologia-alan yritysten osaajatarpeisiin ja edistää osallistujien uusien urasuunnitelmien toteutumista. Esimerkiksi Elcolinella on kovat työllistämistarpeet lähivuosina (ks. video alla).

Koulutuksen suorittaneella on valmiudet toimia teknologia-alan yrityksissä myyntitehtävissä ja -projekteissa. Hän tuntee kansainvälisen liiketoiminnan erityispiirteitä ja kulttuureja, osaa toimia vuorovaikutteisesti ja käyttää englannin kieltä erilaisissa asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä.

Tähän koulutushankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Kenelle:

 • Tekniikan alan, liiketalouden tai muun soveltuvan alan tutkinnon suorittaneille
 • Englannin kielen perustaidon omaaville
 • Kansainvälisen myynnin osaamisen, verkostoitumisen ja vuorovaikutustaitojen kehittäjille
 • Uutta työuraa rakentaville työttömille, työttömyysuhan alaisille ja työssä oleville

Sisältö:

 • Palveluliiketoiminta 5 op
 • Vuorovaikutus ja asiakaspalvelu kansainvälisessä toimintaympäristössä 5 op
 • Myyntityö ja asiakaskokemuksen hallinta 5 op
 • Käytännön myyntiprojekti yrityksessä 5 op
 • Englannin kieli ja viestintä 5 op
 • Sales Process and Tools 5 ECTS
 • International Sales Management 5 ECTS
 • Storytelling and Content Marketing 5 ECTS

Katso tarkempi sisältökuvaus >>

Järjestäjät pitävät oikeuden muutoksiin.

Opetusmuodot:

Kontaktiopetusta on maanantaisin ja tiistaisin klo 9-16 joko lähiopetuksena Savonian Varkauden kampuksella tai videoneuvotteluyhteydellä. Lähiopetus koostuu aktivoivista opetusjaksoista, soveltavista käytännöllisistä harjoituksista ja simuloinneista, toiminnallisista projekteista yritysympäristössä, asiantuntijavierailuista sekä vuorovaikutteisesta ryhmä- ja pienryhmätyöskentelystä. Soveltuva osa luennoista voidaan välittää videoneuvotteluyhteydellä.

Etäopiskelu sisältää monipuolisia itsenäisen opiskelun tehtäviä, verkkokeskusteluja jne. Etäopiskelussa käytetään Savonian Moodlea (virtuaalinen oppimisympäristö). Opiskelijoilla on Savonian tietoverkkotunnukset ja käyttöoikeudet ohjelmistoihin, digitaalisiin palveluihin ja aineistoihin. Etäopiskelua varten opiskelijalla tulee olla käytössään verkkoyhteydellä oleva tietokone. Videoneuvotteluyhteyttä varten tarvitaan lisäksi webkamera ja kuulokemikrofoni.

Opintotuki:

Koulutus on osallistujille maksuton. Opiskelun ajalle on mahdollista saada Kelan opintotukea, Työllisyysrahaston (ent. Koulutusrahasto) aikuiskoulutustukea tai TE-palvelujen työttömän omaehtoisen opiskelun tukea, mikäli muut edellytykset täyttyvät.

Ota yhteyttä:

Ari Pitkänen, 044 785 6985, ari.pitkanen@savonia.fi
Sirpa Hietala, 044 785 6967, sirpa.hietala@savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube