Olet täällä

Valaistussuunnittelu

Valaistussuunnittelun koulutus

Koulutuksen laajuus: 60 op
Koulutuksen ajankohta: 24.8.2020–31.5.2021
Koulutuspaikka: Kuopio, Savonian Savilahden kampus (Microkatu 1)
Koulutuksen hinta: maksuton
Aloituspaikat: 25
Haku koulutukseen: 20.4.–17.5.2020 (klo 23:59 mennessä), haku on päättynyt!

Hanki monipuoliset valmiudet valaistuksen suunnitteluun

Hae mukaan täydennyskoulutukseen, joka tutustuttaa sinut kaupunki- ja arkkitehtuurivalaistuksen perusteisiin ja antaa sinulle monipuoliset valmiudet suunnitella valaistuksia niin ulko- kuin sisätiloihin. Koulutuksessa saatavaa monialaista teoriataustaa pääset soveltamaan käytäntöön suunnitteluharjoitustöissä, oppien samalla valaistussuunnittelun praktiikkaa tukevia taitoja, kuten valaistuslaskentaa ja -mallintamista. Koulutuksessa perehdyt uuteen valaistusteknologiaan ja älykkäisiin valaistusratkaisuihin, joiden avulla voidaan pienentää valaistuksen hiilijalanjälkeä ja saada valaistukseen monenlaista lisäarvoa esimerkiksi hyvinvointiin liittyen. 

Kenelle: 

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on koulutuksen tai työkokemuksen kautta yhteys valaistusalaan. Näitä ovat muun muassa rakennetun ympäristön suunnittelijat (arkkitehti, rakennusarkkitehti, sisustusarkkitehti, sisustussuunnittelija, maisema-arkkitehti, sähköinsinööri, valaistustekniikan diplomi-insinööri jne.) sekä valoilmaisuun tai valaistukseen liittyvät kaupallisten alojen ammattilaiset. Opinnot sopivat kaikille, jotka tarvitsevat työssään valaistussuunnittelun perustietoa tai haluavat laajentaa, syventää ja päivittää osaamistaan. Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä on Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla asuvat ja toimivat henkilöt. Koulutuksen tavoitteet >>

Sisältö:

Syksyn 2020 opinnoissa perehdytään laajasti ja monialaisesti kaupunkivalaistuksen ja ulkovalaistuksen suunnitteluun. Syksyn aiheina ovat:  

 • Kaupunkivalaistus (10 op); opintojakson opetus kytkeytyy koko syksyn kestävän suunnitteluharjoitustyön laatimiseen
 • Valoilmaisu ja tapahtumat (10 op); opintojaksossa erityisenä fokuksena on luova valonkäyttö kaupunkitilassa valotaiteessa ja tapahtumissa  
 • Valo, ympäristö ja ihminen (10 op); opintojaksolla perehdytään siihen, minkälaisia vaikutuksia valolla ja valaistussuunnittelulla on luontoon ja ympäristöön, ja toisaalta miten valaistuksella voidaan vaikuttaa turvallisuuteen ja hyvinvointiin

Ennen ensimmäistä lähiopetusjaksoa osallistujille lähetetään ennakkomateriaali sisältäen esitehtävän. Alustavasti suunnitellut lähiopetuspäivät syksyllä 2020 ovat: pe 11.9. – la 12.9., pe 2.10. – la 3.10., pe 30.10. – la 31.10., to 19.11. - pe 20.11. ja la 12.12.  

Kevään 2021 opinnoissa keskitytään sisätilojen valaistusolosuhteiden suunnitteluun niin keinovalon kuin luonnonvalon näkökulmasta. Kevään aiheina ovat:  

 • Sisätilojen valaistus (10 op); opintojaksolla laaditaan kevään mittaan suunnitteluharjoitustyö, jonka puitteissa opitaan erilaisia valaistussuunnitteluun liittyviä taitoja
 • Luonnonvalo ja rakentaminen (10 op); opintojaksolla perehdytään tapoihin tutkia ja analysoida rakennuksen sisätilaan syntyvän luonnonvaloympäristön ominaisuuksia suunnittelun tueksi  
 • Valo ja ihminen (10 op); opintojaksolla teemoina ovat valon monisyiset vaikutukset ja hyvinvointi

Kevään lähiopetuspäivät määritellään myöhemmin.

Toteutustapa:

 • Koulutus on monimuoto-opetusta, joka sisältää lähiopetusjaksoja työpajoineen, itsenäistä opiskelua ja etäopetusta verkkoympäristössä, vertaisryhmätyöskentelyä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä.
 • Opetuksessa hyödynnetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Miro-virtuaalityöpöytää.
 • Lähiopetuspäivät ja verkkotyöskentely luovat joustavan tavan opiskella mahdollistaen monialaisten opiskelijoiden yhteisen oppimisen ja verkostoitumisen.
 • Koulutus sisältää mm. analyysitehtäviä, luovuutta ja ideointia kehittäviä työpajoja, skenaariotyöskentelyä ja valaisintestausta, visualisointi- ja valaistuslaskentaopetusta, suunnitteluharjoitustöitä ja näitä tukevia luentoja.
 • Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää lähiopetusjaksoille osallistumista ja kaikkien opintokokonaisuuden tehtävien suorittamista. Lisäksi opiskelija laatii opintokokonaisuudesta portfolion, joka esittelee koulutuksen eri osa-alueiden tulokset.

Opintokokonaisuuden toteuttavat Savonia-ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kouluttajat sekä muut valaistusalan asiantuntijat, ja sen voi suorittaa molemmissa korkeakouluissa. Koulutuksen vastuuhenkilö on tutkijatohtori Henrika Pihlajaniemi Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.

Hakeminen ja  opiskelijavalinta:

Koulutukseen valitaan enintään 25 osallistujaa. Ensisijaisesti haetaan 60 op:n opintokokonaisuuteen. Jos olet jo suorittanut Sisätilojen valaistus 10 op -opintojakson, pääset jatkamaan tähän koulutukseen ja suorituksesi hyväksiluetaan. Voit myös hakea tässä haussa pelkästään syksyn 30 op:n koulutukseen tai 10 op:n opintojaksoille erikseen. Lyhyemmille koulutusjaksoille valitaan osallistujia enimmäismäärän puitteissa. Marraskuussa avautuu täydennyshaku mahdollisiin vapaisiin kevään opintojaksojen paikkoihin.
 
Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakijan työkokemus ja koulutustausta, asuinpaikka ja opiskelumotivaatio. Hakemuksessa pyydetään kuvaamaan, miksi hakee koulutukseen, mitä odotuksia on koulutuksen suhteen, miten koulutus liittyy omaan aikaisempaan osaamiseen ja ammattitaitoon sekä miten se tukisi nykyisiä ja tulevia työtehtäviä. Tavoitteena on valita koulutukseen monialainen ryhmä eri alojen edustajia. Hakulomakkeessa pyydetään kuvaamaan omaa osaamista valaistukseen liittyen tai muuta valaistusopintoja tukevaa kokemusta aikaisemmasta koulutuksesta tai työelämästä. Valaistusalan osaaminen ei ole välttämätöntä. Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen pdf-muodossa myös tutkintotodistus sekä CV, joka sisältää koulutustaustan ja työkokemuksen.
 
Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viikolla 22. Osallistuminen koulutukseen tulee vahvistaa tai perua 5.6.2020 klo 15.00 mennessä. Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia tulee riittävä määrä. 

Ota yhteyttä:

Sisällön osalta: Henrika Pihlajaniemi, henrika.pihlajaniemi(at)oulu.fi, puh. 040 708 9865
Hakemisen osalta: Sari Turpeinen, sari.turpeinen(at)savonia.fi, puh. 044 785 5621

Koulutus on osa Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun OSAaValo – Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana -hanketta. Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset. Savonia-ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube