Olet täällä

SaWe - Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa

Toimittaja: Pirkko Jokinen
2013

Ladattava versio: PDF
Hinta: Ei myytävä tuote

AVEKKI-toimintatapamalli SaWe - Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa -ESR-projektin loppujulkaisussa kuvataan uudenlaisen sairaanhoitajakoulutuksen toimintamallin kehittäminen ja toteutus vuosina 2010-2013 Savonia-ammattikorkeakoulussa. Projektissa oli mukana monta toimijatahoa ja siinä korostui yhteisöllinen toiminta: koulutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi tapahtuivat verkostoissa, joissa toimijoina olivat opiskelijoiden lisäksi sekä työelämän että opetuksen asiantuntijat.

Julkaisusarja: D4/5/2013
ISBN: 978-952-203-180-8 (painettu)
ISBN: 978-952-203-181-5 (verkkojulkaisu)
ISSN: 1795-0848 (painettu)
ISSN: 1795-0848 (verkkojulkaisu)

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube