Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN20KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAISIS12
NimiSisätautia sairastavan hoitotyö
Nimi englanniksiMedical Nursing
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää sairaanhoitajan eettisten ohjeiden ja hoitotyön arvojen merkityksen hoitamisessa
-ymmärtää näyttöön perustuvan tiedon merkityksen
-selittää yleisimpien sisä- ja syöpätautien syntymekanismeja ja sairauksien potilaalle aiheuttamat oireet, diagnostiikan sekä hoitomenetelmät
-tunnistaa hoidon tarpeen
-harjaantuu suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan sisä-ja syöpätauteja tautia sairastavan hoitoa, kirjaamaan rakenteisesti sekä tietää palveluohjauksen merkityksen pitkäaikaissairauksia sairastavan potilaan ja läheisten tilanteessa
-soveltaa hoitotyön toimintoja
-soveltaa ravitsemus- ja liikuntahoitoa
-tietää keskeisen sisätauti- ja syöpäpotilaan lääkehoidon perusteet
-osaa ohjata voimavaralähtöisesti omahoidossa ja elintapamuutoksessa
-ymmärtää ja huomioi läheisten merkityksen ja heidän voimavaransa sairauden eri vaiheissa
-osaa laskea virheettömästi sisätauteja ja syöpätauteja sairastavan hoidossa tarvittavat lääkelaskut
Keskeiset sisällötNäyttöön perustuva hoitotyön päätöksentekoprosessi sisätautia- ja syöpää sairastavan hoitotyössä ja ravitsemushoidossa.
Keskeinen lääkehoito ja lääkelaskenta. Asiakkaan ja omaisten psykososiaalinen tukeminen sairauden eri vaiheissa. Etiikka ja terveyden edistäminen, asiakkaan aktiivinen osallisuus omahoidossa. Keskeisimmät sisätaudit ja diagnostiikka. Dokumentointi. Infektioiden torjunta. Parantumattomasti sairaan tai kuolevan potilaan kohtaaminen (palliatiiviseen hoitotyön perusteet).
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen opetukseen. Itsenäinen opiskelu. Yhteistoiminnallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen ja esittäminen. Lääkelaskujen(100% oikein)hyväksytty suorittaminen exam tenttiympärstössä. Lääketieteen tentin (min.50% oikein, numeerinen arviointi, painoarvo 0,25%) hyväksytty suorittaminen exam tenttiympäristössä. Hoitotyön dialogitentin hyväksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAHONEN, Outi, BLEK-VEHKALUOTO, Mari, EKOLA, Sirkka, PARTAMIES, Sanna, SULOSAARI, Virpi ja USKI-TALLQVIST, Tuija 2012. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. Helsinki. SanomaPro.
VAUHOKONEN, Ilkka ja HOLMSTRÖM Peter 2012. Sisätaudit. Helsinki. SanomaPro.

Seuraavat oppikirjat soveltuvin osin:
FÄRKKILÄ,Martti, ISONIEMI, Helena, KAUKINEN, Katri ja PUOLAKKAINEN,Pauli (toim.)2013. Gastroenterologia ja hepatologia. saatavissa: http://www.oppiportti.fi/op/opk04554
AIRAKSINEN, Juhani, AALTO-SETÄLÄ, Katriina, HARTIKAINEN,Juha, HUIKURI Heikki, LAINE, Mika, LOMMI Jyri, RAATIKAINEN Pekka, SARASTE, Antti. Kardiologia 2016.saatavissa: http://www.oppiportti.fi/op/opk04502
VÄLIMÄKI,Matti, SANE, Timo ja DUNKEL, Leo (toim.) 2009. Endokrinologia. saatavissa: http://www.oppiportti.fi/op/opk04489
KAARTEENAHO,Riitta, BRANDER, Pirkko, HALME, Maija ja KINNULA, Vuokko (toim.) 2013. Keuhkosairaudet. saatavissa: http://www.oppiportti.fi/op/opk04595
PASTERNACK, Amos (toim.) 2012. Nefrologia. saatavissa: http://www.oppiportti.fi/op/opk04556
SOINILA, Seppo ja KASTE, Markku (toim.) 2015.Neurologia. saatavissa: http://www.oppiportti.fi/op/opk04598
SAARTO, Tiina, HÄNNINEN, Juha, ANTIKAINEN, Riitta ja VAINIO, Anneli (toim.) 2015. Palliatiivinen hoito.saatavissa: http://www.oppiportti.fi/op/opk04604
ARO, Antti, MUTANEN, Marja ja UUSITUPA, Matti (toim.) 2014. Ravitsemustiede. Saatavilla: http://www.oppiportti.fi/op/opk04594
JOENSUU, Heikki, ROBERTS, Peter, KELLOKUMPU-LEHTINEN, Pirkko-Liisa, JYRKKIÖ, Sirkku, KOURI, Markku ja TEPPO, Lyly(toim.) 2013. Syöpätaudit. saatavissa: http://www.oppiportti.fi/op/opk04504
PORKKA, Kimmo, LASSILA, Riitta, REMES, Kari ja SAVOLAINEN, Eeva-Riitta (toim.)2015. Veritaudit. saatavilla: http://www.oppiportti.fi/op/opk04599
TAARI, Kimmo, AALTOMAA, Sirpa, NURMI, Martti, PARPALA, Teija ja TAMMELA, Teuvo(toim.) 2013. Urologia. saatavissa: http://www.oppiportti.fi/op/opk04590
Edeltävät opinnotHoitotaito, hoitotaidon kliininen osaaminen, lääkehoidon perusteet
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHynynen Marja-Anneli
Mäkeläinen Tiina

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube