Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TN20KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Course Description

Code4 STYEN02
NameEnglish in Social and Health Care and Intercultural Communication
Credits5 cr
Credits in Foreign Language5 cr
ObjectivesOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käyttää englannin kieltä alansa työtehtävissä ja kehittymisessä tarvittavalla tasolla
- esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään englannin kielellä
- haastatella ja ohjata / hoitaa erilaisia asiakkaita englannin kielellä
- käyttää keskeistä ammattialansa sanastoa ja lähdekirjallisuutta
- tunnistaa kulttuurienväliset erot ja osaa kuvata oman kulttuurinsa erityispiirteitä
- tunnistaa kulttuuristen lähtökohtien vaikutuksen viestintään
Content- asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen / hoitaminen, työympäristön ja oman työn esittely sekä muut keskeiset vuorovaikutustilanteet monikulttuurisessa toimintaympäristössä, oman alan englanninkielisiin aineistoihin perehtyminen, oman alan keskeinen sanasto
- kulttuurin ja monikulttuurisen viestinnän käsite, kulttuurien peruseroja ja kulttuurienvälisten vuorovaikutustaitojen kehittäminen
RequirementsOsallistuminen lähiopetukseen, keskusteluihin ja toiminnallisiin harjoituksiin. Annettujen suullisten ja kirjallisten tehtävien/tenttien suorittaminen hyväksytysti.
TAI
Verkko-opintojakso, jossa ei ole lähiopetusta. Opintojaksoon kuuluvien harjoitusten ja tehtävien / tentin suorittaminen hyväksytysti
Grading Scale0 - 5
Course materialIlmoitetaan opintojakson alussa
Prerequisites-
Other considerations
ContactSavela Sanna
Kaartinen Pekka

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube