Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYH20KY Hoitotyön kliininen asiantuntija, haavahoito (YAMK)

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 K 1 S 2 K 2 KS 2 S 3 K
 
Syventävät ammattiopinnot
Koulutusalan ammattiopinnot
4 TYHNÄY2 Näyttöön perustuva haavahoito 10          
4 TYHASI1 Asiakkaan/ Potilaan ja hänen läheistensä opettaminen, ohjaaminen ja omahoidon tukeminen haavahoidossa   5        
4 TYHKON1 Konsultointi ja henkilöstön koulutus haavahoidossa     10      
4 TYHEVI1 Evidence-base and effectiveness in wound care     5      
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVYONT Opinnäytetyö           30
 
Savonian yhteiset opinnot
Tutkinto-ohjelmassa pakolliset yhteiset opinnot
4 X991002 Tutkimuksellinen kehittäminen 5          
Valinnaiset yhteiset opinnot
4 X991000 Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus 5 (NonStop)
4 X991062 Strategic Thinking and Future Orientation 5 (NonStop)
4 X991004 Menestyvä organisaatio 5 (NonStop)
4 X991054 Successful Organisation 5 (NonStop)
4 X991006 Asiantuntijuus ja esimiestoiminta 5 (NonStop)
4 X991058 Expertise and Supervisory Work 5 (NonStop)
4 X991008 Working and Studying in International Environment 5 (NonStop)
4 X991010 Hyvinvointi työyhteisössä   5        
4 X991012 Digitalised Working Environment 5 (NonStop)
4 X991014 Innovaatio-osaaminen 5 (NonStop)
4 X991056 Innovation Knowledge 5 (NonStop)
4 X991026 Vuorovaikutteinen viestintä esimiestyössä     5      
4 X991028 Yrittäjävalmennus 5 (NonStop)
4 X991030 Strateginen projektiosaaminen 5 (NonStop)
4 X991060 Strategic Project Knowledge 5 (NonStop)
4 X991050 Business in Digital Health 5 (NonStop)
4 X991064 Service Design       5    

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube