Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ASPAL20 Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Koulutuksen lähtökohdat

Asiakas- ja palveluohjauksen kehittämiseen on työelämälähtöinen tarve. Tarpeen on todennut mm.
- STM kartoituksessaan sosiaalialan ammattikorkeakoulutettujen erikoistumistarpeista 2014
- STM esityksessään 2016 kliinisen hoitotyön erikoisosaamisesta, esityksen yksi erikoisosaamisala on palveluohjaus
- Kuntoutuksen uudistamiskomitea 2017, jolloin se suositteli vastuullisen asiakasohjauksen (case management) mallin käyttöönottoa
- ammattikorkeakoulut kartoituksesssaan erikoistumiskoulutusten tarpeista 2016.

Maakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon siirryttäessä tarvitaan asiakas- ja palveluohjauksen erikoisosaamista. Osaamisella soteen -hankkeen väliraportissa 2018 ehdotetaan ”palveluohjaaja, case manager ja palvelujen integroinnin erikoisosaaja” -koulutusta. Palveluohjaaja tekee vaativaa työtä palvelujen integroinnin erikoisosaajana. Hän työskentelee monia eri palveluja tarvitsevien kansalaisten parissa. Hankkeen loppupäätelmä on: ”korkeakoulujen erikoistumis- ja täydennyskoulutuksilla tuotetaan osaamista vaativasta palveluohjauksesta ja palvelujen yhteensovittamisesta”. ”Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus” -hankkeen raportissa 2018 neuvonnan ja ohjauksen osaamiseen sisältyvät
1) asiakkaan tarpeiden ja voimavarojen tunnistaminen
2) asiakkaan oman vastuunvtiedostaminen
3) asiakasta motivoiva työote
4) ratkaisukeskeisyys ja päätöksenteko
5) erilaisten toimintamallien ja ohjauskanavien hallinta
6) etsivä asiakastyö.
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen valmisteluprosessissa kuultiin työelämätahoja ja ELY-keskuksia, TE-toimistoja ja työntekijäjärjestöjä.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube