Olet täällä

Tutkimus- ja kehitystyö

Raija Hirvonen, Airi Laitinen, 2006
Arvoteko: Moniammatillisuus Savonia-ammattikorkeakoulussa ARVO-projektin aikana
(Julkaisusta ladattavissa ilmainen sähköinen versio)

Esa Hietikko, Anssi Suhonen, 2010
Digital Tools for Product Development: DigiBranch-hankkeen väliraportti
(Julkaisusta ladattavissa ilmainen sähköinen versio)

Antti Alonen, Esa Hietikko 2012
Digital Tools for Product Development: DigiBranch-hankkeen loppuraportti
(Julkaisusta ladattavissa ilmainen sähköinen versio)

Toimittanut: Esa Hietikko, 2007
From Experience to Skill: HitSavonia-hankkeen loppuraportti

 

Haja-asutuksen jätevesien niukkaresurssiset  käsittelykonseptit (MASU) -hankkeen ikoniToimittaneet: Ville Matikka, Anna-Maria Veijalainen ja Riikka Vilpas
Haja-asutuksen jätevesien niukkaresurssiset käsittelykonseptit (MASU) -hanke
(Julkaisusta ladattavissa ilmainen sähköinen versio)

Miika Kajanus, 2009
INNO-FOREST - Integrating Innovation and Entrepreneurship Research in Higher Forestry Education - lessons learnt from Erasmus Intensive Programme
(Julkaisusta ladattavissa ilmainen sähköinen versio)

Miika Kajanus, Sari Karhu, 2007
Innovaatiotoiminnan tulokset: Innostuva ja oppiva Itä-Suomi (INNO-STU) -hanke: Loppuraportti
(Julkaisusta ladattavissa ilmainen sähköinen versio)

Annikki Jauhiainen, Sirpa Kärnä, Tuula Niskanen, 2007
Kohti seudullisia hyvinvointipalveluja: Taustaa Ylä-Savo seudulliselle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategialle
(Julkaisusta ladattavissa ilmainen sähköinen versio)

Toimittaneet Anna-Leena Ruotsalainen, Airi Laitinen, 2011
Kokemuksia mobiiliohjauksesta ammattikorkeakoulussa: MOTTU-projekti - mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena
(Julkaisusta ladattavissa ilmainen sähköinen versio)

Miika Kajanus, Sari Karhu, 2011
Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut: Menetelmiä ja tuloksia KIP-hankkeessa 2008-2011
(Julkaisusta ladattavissa ilmainen sähköinen versio)

Merja Miettinen ja Maritta Korhonen, 2005
Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa
(Julkaisusta ladattavissa ilmainen sähköinen versio)

Petri Pietikäinen, Jukka Siikonen, 2006
Osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut Pohjois-Savossa
(Julkaisusta ladattavissa ilmainen sähköinen versio)

Esa Hietikko, 2007
Osaamiskeskittymä osana alueellista innovaatioympäristöä: Case HitSavonia
(Julkaisusta ladattavissa ilmainen sähköinen versio)

Henrik Sikanen, Risto Rissanen, Juhani Rouvali, 2007
Paikallissähkö
(Julkaisusta ladattavissa ilmainen sähköinen versio)

Eero Antikainen, Mika Arffman, Toni Leinonen, Teija Rantala, 2006
Pohjois-Savon EBC-kehittämisohjelma: Ympäristö- ja bioenergia-alan kehittäminen liiketoiminnan näkökulmasta
(Julkaisusta ladattavissa ilmainen sähköinen versio)

Kirsi Tuovinen, Anna-Leena Ruotsalainen (toim.)
Pohjois-Savon korkeimman opetuksen tieto- ja opetuspalvelut
(Julkaisusta ladattavissa ilmainen sähköinen versio)

Sirpa Kaipainen, 2005
Tietoturvan tilanne Pohjois-Savon terveydenhuollon toimintayksiköissä
(Julkaisusta ladattavissa ilmainen sähköinen versio)

Esa Jääskeläinen, Kari Solehmainen, Aku Tuunainen, 2010
Uudet innovaatiot hitsausautomaatiossa: HitSavonia II –hankkeen loppuraportti
(Julkaisusta ladattavissa ilmainen sähköinen versio)

Miika Jakanus, Sari Karhu, 2007
Ylä-Savo Enterprise Centered Innovation Strategy 2007-2013

 

Miika Kajanus, Sari Karhu, 2007
Ylä-Savon yrityslähtöinen innovaatiostrategia 2007-2013
(Julkaisusta ladattavissa ilmainen sähköinen versio)

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube