Olet täällä

Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut

Menetelmiä ja tuloksia KIP-hankkeessa 2008-2011

Miika Kajanus, Sari Karhu
2011

Ladattava versio: PDF

Kip -etukansi isoSavonia-ammattikorkeakoulu toteutti KIP-hankkeen 1.8.2008-28.2.2011 Pohjois-Savossa. Hankkeen rahoittajia olivat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ylä-Savon Kehitys Oy, Varkauden kaupunki ja osallistuneet yritykset ja yksityiset henkilöt. Osatoteuttajia olivat Oulun yliopiston Taloustieteiden tiedekunta ja Aalto yliopiston Teknillisen korkeakoulun Matematiikan ja Systeemianalyysin laitos.

Suomalaisen innovaatiojärjestelmän kehittämiskohteena on saada suurempi osa pk-yrityksistä mukaan kasvuhakuiseen innovaatiotoimintaan. Oppilaitosverkostoilla on keskeinen rooli innovaatiojärjestelmässä, mutta ei juurikaan vakiintuneita palvelumalleja. Hankkeessa kehitettiin ja otettiin käyttöön oppilaitosverkoston yrityksille tarjoamia innovaatiopalveluja. Niiden ydin oli innovaatioaihioiden aktiivinen etsiminen ja toteuttaminen. Käytännönläheisissä yrittäjätapaamisissa etsittiin tuotteisiin, palveluihin tai toimintatapaan liittyviä kehittämistarpeita ja kirkastettiin innovaatioaihioiksi. Sekä opiskelijat että korkeakouluverkoston asiantuntijat tuotiin yritysten
innovaatiotoiminnan tueksi. Hankkeen toiminta ja tavoitteet on kuvattu tässä julkaisussa.

Lisätietoa: Hankkeen nettisivut

D4/1/2011
ISBN: 978-952-203-136-5 (nid.)
ISBN: 978-952-203-137-2 (PDF)
ISSN-L 1795-0848
ISSN 1795-0848

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube