Olet täällä

Osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut Pohjois-Savossa

Petri Pietikäinen, Jukka Siikonen
2006

Sivumäärä: 120 sivua
Sisällysluettelo: PDF
Ladattava versio: PDF

Osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut Pohjois-Savossa -kansiOsaamisintensiivisiä liike-elämän palveluja (KIBS, Knowledge-Intensive Business Services) tuottavilla yrityksillä on keskeinen asema alueen elinkeinotoiminnan uudistamisessa ja kehittämisessä. Kuitenkaan KIBS-yritysten merkitystä ja roolia aluetaloudessa ja innovaatioympäristössä ei vielä tunneta riittävästi. KIBS-yritykset voivat toimia keskeisenä välittäjäorganisaationa innovaatioympäristössä. Ne ovat tärkeitä tiedon tuottajia, siirtäjiä ja välittäjiä alueen muihin organisaatioihin.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa KIBS-sektorin kehittymisestä, asiantuntijayritysten uudistumisesta sekä integroitumisesta alueen innovaatioympäristöön. Raportti antaa taustatiedon lisäksi kehittämissuosituksia erityisesti elinkeinotoiminnan kehittäjätahoille sekä asiantuntijayrityksille KIBS-sektorin kehittämiseksi Pohjois-Savossa.

Tutkimusraportin ovat tehneet tutkimusjohtaja MML Petri Pietikäinen ja tutkija YTM Jukka Siikonen.

Julkaisusarja: A 1/2006
ISBN-13: 978-952-203-045-0
ISBN-10: 952-203-045-7
PDF: 952-203-046-7
ISSN: 1795-0813

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube