Olet täällä

Osaamiskeskittymä osana alueellista innovaatioympäristöä

Case HitSavonia

Esa Hietikko
2007

Sivumäärä: 28 sivua
Sisällysluettelo: PDF
Ladattava versio: PDF

Osaamispääoman ja innovaatiotoiminnan kasvattaminen on merkittävä osa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä globaalissa toimintaympäristössä. Tämä edellyttää sekä alueellisia että kansallisia rakenteita ja toimintaympäristöjä, jotka tukevat erityisesti PK-yrityksiä. Toimintaympäristöjen tärkeän osan muodostavat innovaatioverkostot ja niiden alueellisina keskuksina toimivat innovaatioympäristöt. Välittäjäorganisaatiot mahdollistavat innovaatioympäristön hyödyntämisen ja kehittymisen.

Ammattikorkeakoulujen perinteinen rooli on ollut koulutetun työvoiman tuottaminen alueelle. Tutkimus- ja kehitystoiminnan tulon myötä ammattikorkeakouluista on tulossa merkittävä alueellisten innovaatioympäristöjen keskus. Ammattikorkeakoulun keskeisin rooli on toimia innovaatiotoiminnan mahdollistajana, mutta se voi myös välittää ja jopa luoda niitä. HitSavonia-hanke on esimerkki siitä, miten ammattikorkeakoulu voi toimia osana innovaatioverkostoa.

Lisätietoa: Hankkeen sivut

Julkaisusarja: D 8/2006
ISBN: 978-952-203-069-6
ISBN: 978-952-203-070-2 (PDF)
ISSN: 1795-0848

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube