Arvoteko

Moniammatillisuus Savonia-ammattikorkeakoulussa ARVO-projektin aikana

Raija Hirvonen, Airi Laitinen
2006

Sivumäärä: 95
Sisällysluettelo: PDF
Ladattava versio: PDF

Arvoteko-kansiTässä kirjassa kerrotaan ESR-rahoitteisen ARVO - Kehittyvä ammattikorkeakoulu ja moniammatillinen opettajuus sekä työelämäosaaminen vanhustyön alueella -hankkeesta (2003-2006).

Julkaisussa esitellään projektin kokonaisuus lähtökohtineen ja hankkeessa mukana olleet tahot. Pääpaino on projektin tulosten ja tuotosten esittelyssä. Projektin arvioinnin lisäksi luodaan katsaus moiniammatillisen oppimisen ja opettajuuden haasteisiin. Kirjan lopuksi esitetään toimenpide-ehdotuksia moniammatillisen toiminnan edelleen kehittämiseksi Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lisätietoa: Mikä on arvo?

Julkaisusarja: D
ISBN: 952-203-042-2 (nid)
ISBN: 952-203-043-0 (PDF)
ISSN: 1795-0848

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube