Paikallissähkö

Henrik Sikanen, Risto Rissanen, Juhani Rouvali
2007

Sivumäärä: 82 sivua
Sisällysluettelo: PDF
Ladattava versio: PDF

Paikallissähkö -kansiTämä tutkimusraportti esittelee Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttaman Paikallissähkö-projektin tuloksia. Hanke kuuluu Tekesin koordinoimaan DENSY-tutkimusohjelmaan (Hajautettujen energiajärjestelmien teknologiaohjelma), jossa kehitetään paikallisia pienen teholuokan energian muunto-, tuotanto- ja varastointijärjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluita.

Projektissa suunniteltiin ja toteutettiin kaksi erilaista, pienen teholuokan sähköntuotantoyksiköiden verkkoonliittymiskonseptia. Hankkeessa on myös kartoitettu paikallisen sähköntuotannon mahdollisuuksia Pohjois-Savossa. Mm. maatilojen biokaasun tuotantomääriä on arvioitu.

Kiuruvedellä sijaitseva Pitkäkosken vesivoimalaitos edustaa perinteistä sähköntuotantoteknologiaa. Ensisijaisena tavoitteena oli pyrkiä integroimaan vesivoimalaitoksen automaatio ja suojaus ohjelmoitavina ominaisuuksina automaatiojärjestelmään. Projektissa onnistuttiin rakentamaan piensähköntuotantoon taloudellisesti järkevä ja joustava malliratkaisu, joka on sopiva ja avoin myös biovoimalaitoksen prosessiohjauksessa.

Toisena verkkoonliittymisratkaisuna toteutettiin ja testattiin staattinen verkkoonliittymismalli laboratorio-olosuhteissa. Laitteisto edustaa tehoelektroniikalla toteutettavaa uuden sukupolven laitekonseptia.

Julkaisusarja: D 7/2006
ISBN-10: 952-203-047-3
ISBN-13: 978-952-203-047-4
ISBN-10: 952-203-048-1 (PDF)
ISBN-13: 978-952-203-048-1 (PDF)
ISSN: 1795-0848

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube