Olet täällä

Pohjois-Savon EBC-kehittämisohjelma

Ympäristö- ja bioenergia-alan kehittäminen liiketoiminnan näkökulmasta

Eero Antikainen, Mika Arffman, Toni Leinonen, Teija Rantala
2006

Sivumäärä: 31+liitteet
Sisällysluettelo: PDF
Ladattava versio: PDF

Pohjois-Savon EBC-kehittämisohjelma - Ympäristö- ja bioenergia-alan kehittäminen liiketoiminnan näkökulmasta -kansiPohjois-Savon yhdeksi keskeiseksi painopistealueeksi on määritetty Pohjois-Savon liitossa ympäristö- ja bioenergia-ala. Koko maakunnan kattava ympäristö- ja bioenergia-alan kehittämistyö on käynnistetty Pohjois-Savon EBC (Eco Business Center) -hankkeessa, jota on toteutettu sekä Varkauden, Kuopion että Ylä-Savon seutukunnilla. Pohjois-Savon EBC-hankkeessa maakunnan ympäristö- ja bioenergia-alaa on lähdetty kehittämään liiketoiminnan näkökulmasta ja sen keskeisenä tavoitteena on ollut uuden ympäristö- ja bioenergia-alan liiketoiminnan synnyttäminen sekä olemassa olevien alan yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen.

Pohjois-Savon EBC-hankkeessa on selvitetty ympäristö- ja bioenergia-alan yritys- ja T&K -toiminnan laajuutta ja osaamista maakunnan alueella, hahmotettu Pohjois-Savon asemoitumista kansallisesti ympäristö- ja bioenergia-alan toimijakenttään sekä selvitetty eri toimijoiden näkemyksiä, toiveita ja ideoita alan kehitykseen. Hankkeessa on järjestetty erilaisia toimijatapaamisia, workshop-tilaisuuksia sekä ympäristö- ja bioenergia-alan strategiatyöhön liittyviä kutsuseminaareja. Hankkeen tuloksena on syntynyt Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan toimintaympäristön kuvaus -dokumentti sekä Pohjois-Savon EBC-strategia ja -toimialakuvaus -dokumentti. Lisäksi EBC-hanke on ollut mukana Pohjois-Savon liiton elinympäristö ja bioenergia -työryhmässä.

Edellä kuvatut dokumentit ja hanketyö ovat lähtökohtina tälle Pohjois-Savon EBC-kehittämisohjelmalle. Niiden lisäksi kehittämisohjelmassa huomioidaan Pohjois-Savon seutukuntien ympäristö- ja bioenergia-alaan liittyvät keihäänkärjet: Kuopion seudun ympäristöteknologia -osaamiskeskusohjelma, Varkauden seudun tulevaisuuden energiateknologiat -klusteriohjelma sekä Ylä-Savon materiaalivirtaosaaminen. Pohjois-Savon EBC-kehittämisohjelma sisältää EBC-toimintaympäristöanalyysin sekä sen pohjalta laaditun EBC-kehittämisohjelman, jossa määritetään EBC-visio, tavoitteet sekä ne kehittämis- ja painopistealueet, joille ympäristö- ja bioenergia-alan kehittämistä tulee jatkossa suunnata maakunnassa. Lisäksi kehittämisohjelmassa kuvataan EBC-kehittämisohjelman käytännön toteutus ja seuranta, joka sisältää Pohjois-Savon EBC-mittariston sekä esityksen toimintamallista, jonka mukaisesti Pohjois-Savon ympäristö- ja bioenergia-alan toimijoiden välistä yhteistyötä esitetään organisoitavaksi EBC-työn jatkamiseksi ja EBC-strategiasuunnitelman toteuttamiseksi tulevaisuudessa.

Julkaisusarja: D
ISBN-13: 978-952-203-050-4
ISBN-10: 952-203-050-3
ISBN PDF: 978-952-203-052-8
ISSN: 1795-0848

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube