Olet täällä

Kestävän kaivostoiminnan arvoverkot

Hanke siirtynyt Savonia-ammattikorkeakoululle 1.12.2016 alkaen

Kaivosteollisuudella on keskeinen rooli kasvun moottorina eri puolilla maailmaa. Erityisesti kehitysmaissa kaivosyhdyskuntien lisääntyminen luo nopeasti kehittyvät markkinat. Kuopio Innovation Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulu ovat käynnistäneet pohjoissavolaisille yrityksille suunnatun kehittyvien markkinoiden liikekumppanuusverkoston (Kestävän kaivostoiminnan arvoverkot -hanke 2015 - 2018), joka tarjoaa yrityksille palveluja kehittyvillä markkinoilla, erityisesti Afrikassa. Hankkeessa rakennetaan kestävää kaivostoimintaa tukeva liikekumppanuusverkosto, joka edistää pohjoissavolaisten pk-yritysten vientiä ja kansainvälistymistä kehittyville markkinoille.

Verkostossa muodostetaan kestävän kaivostoiminnan periaatteisiin perustuvia arvoketjuja, joissa luodaan palveluliiketoimintaa, joka yhdistää osaamisen ja teknologian viennin uudeksi kokonaisuudeksi. Yritysryhmät luovat yhdessä kokonaisratkaisuja, joiden läpileikkaavia teemoja ovat kestävä kehitys, digitalisaatio, koulutus ja työturvallisuus.

Verkosto kytkeytyy kehittyvien markkinoiden kaivosyhdyskuntien arvoverkkoihin rakentamalla liikekumppanuuksia co-creation-menetelmillä paikallisten yritysten kanssa. Hankkeen lähtökohtana on näkemys, että kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat kilpailukykyä vahvistavia tekijöitä. Hanke auttaa yrityksiä rakentamaan kilpailukykyä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaamisesta ja sen soveltamisesta kestävään kaivostoimintaan. Verkoston kohteena ovat mm. eteläisen Afrikan maat kuten Sambia, Namibia, Mosambik ja Etelä-Afrikka. Sambia on pääkohde, koska siellä Kuopio Innovation Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulu ovat vuosina 2013-2015 valmistelleet yhteistyötä kuparivyöhykkeellä, joka on yksi maailman suurimmista kaivostoiminnan alueista.

Opas kestävää kaivostoimintaa tukevan osaamisen ja teknologian viemiseksi kehittyville markkinoille (pdf)

2016 tapahtumia:

Aiheesta lisää:

Ota yhteyttä:

Jyri Wuorisalo
Projektipäällikkö
Puh. +358447856914
jyri.wuorisalo(at)savonia.fi
 

Hankkeen perustiedot:

  • Tavoitteena on luoda kehittyvien markkinoiden liikekumppanuusverkosto, joka luo kilpailukykyä kestävästä kaivostoiminnasta. Hankkeen palveluilla helpotetaan pk-yritysten kansainvälistymistä ja vienninedistämistä kehittyville markkinoille, hauraisiin valtioihin ja kriisialueille.
  • Kestävän kaivostoiminnan arvoverkot -hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki.
  • Hanke siirtyy Kuopio Innovationilta Savonia-ammattikorkeakoululle 1.12.2016 alkaen.
  • Hankkeen kesto: 01.09.2015 - 31.08.2018
  • Tietoa rakennerahastosta: Rakennerahastot.fi on verkkopalvelu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille.

Rahoittajina toimivat:

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube