Olet täällä

Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin muutoksiin 2015

Vuoden 2015 seminaari pidettiin Tekun auditoriossa ti 10.2.2015 (seminaarin ohjelma pdf).

Seminaarissa käsiteltiin jätehuollon ajankohtaisia muutoksia ja lähiaikoina voimaan astuvia uusia säädöksiä. Seminaarissa kerrottiin myös kuulumisia alueellisten jätehuoltolaitosten toiminnasta sekä esiteltiin uusia jätteenkäsittelytekniikoita, niiden haasteita ja mahdollisuuksista. Seminaarissa kuultiin jätehuollon tilannekatsauksia sekä viranomaisten, valvojien että käytännöntoteuttajien näkökulmasta.

Puheenvuorot (pdf):

Sirje Stén, Ympäristöministeriö, Valtakunnallinen jätehuoltosuunnitelma ja ajankohtaiset asiat

Jätehuoltolaitosten tilannekatsaukset:

Riikka Kinnunen, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry

Kiertotalous Jari Koivunen, PYR, Tuottajavastuun tilannepäivitys

Akseli Torppa, Geologian tutkimuskeskus, Kaikki käyttöön –hanke, Kaivannaisteollisuuden sivukivivirtojen hyötykäyttö

Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa

Mikko Laakso Jätekukko Oy, jätevesineuvontahanke, Tilannekatsaus haja-asutusalueen jätevesihuoltoon

Terhi Lylyjärvi, Iisalmen kaupunki, Ylä-Savon jätelautakunta, Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset

Hanna Maunula, Jätekukko Oy - Sähköiset viestintäkanavat sekä verkkopalvelut

Teija Forsman, Jätekukko Oy - Jäteastioiden reaaliaikainen täyttöasteen seuranta

Kerttu Seikkula, Savonia-amk muotoiluakatemia, Kierrätä pala Siljaa -suunnittelukilpailun voittotyö

Elias Hakalehto, Finnoflag Oy, Innovatiiviset bioprosessit jätteiden jalostamisessa (lisätään myöhemmin)

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube