Olet täällä

Projektit ja hankkeet

Projektin tiedot
NimiPohjois-Savon Gastronominen suunnitelma
Aloituspäivä9.4.2018
Lopetuspäivä31.12.2019
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöHenna Lehikoinen
KuvausTavoitteena on nostaa alueen ruokakulttuuri yhä tärkeämmäksi osaksi Kuopion alueelle suuntautuvaa matkailua brändäämällä aluetta gastronomiseksi maakunnaksi. Kuopion gastronominen huippuosaaminen ja alueen maatalouden laadukkaat elintarvikkeet tarjoavat hyvät lähtökohdat kehittää Kuopion alueesta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta.

Hankkeen tavoitteena on luoda yhdessä eri toimijoiden kesken yhteinen näkemys ja visio vastuullisesta European Region of Gastronomy, Kuopio 2020 alueesta. Hankkeessa rakennetaan yhteinen näkemys valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnetusta ruokamaakunnasta. Hankkeessa muodostetaan toimiva yritysverkosto/-verkostoja, jotka ovat mukana määrittelemässä strategisia päätavoitteita vision saavuttamiseksi sekä laatimassa yhdessä konkreettisia toimenpiteitä sisältävää tiekarttaa/toteutussuunnitelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Yritysverkosto/-verkostot toteuttavat toimintasuunnitelmaa hankeaikana mm. kehittämällä uusia laadukkaita ruokamatkailutuotteita ja -palveluita sekä uusia toimintatapoja. Yritysverkosto/-verkostot jatkavat kehittämistyötään tämän hankkeen pohjalta haettavissa ESR ja EAKR -hankkeissa. Toteutussuunnitelma sisältää myös European region of gastronomy juhlavuoden 2020 ohjelman. Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös lisätä kentän toimijoiden kansainvälisyysosaamista sekä valmiuksia kansainvälisille markkinoille.

Hankkeessa määritellään yhdessä Finnish Sustainable Communities (FISU) verkoston kanssa kolme sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun indikaattoria, joita mittaamme vuosittain.
KehittämistarvePaikallinen ruoka ja ruokapalvelut ovat merkittävä osa matkailuelämystä niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Ruokamatkailu on kansainvälisesti nostettu tärkeäksi kehittämisen kohteeksi.

Hankkeen taustalla on vuonna 2017 solmittu nelikantasopimus: Savonia, ProAgria PS ja Kuopion kaupunki solmivat yhteistyösopimuksen eurooppalaisen IGCATin (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) kanssa. Lokakuussa 2017 IGCAT myönsi Kuopion alueelle Euroopan Gastronomisen alueen tunnustuksen vuodelle 2020. Elintarvikkeet ovat myös yksi tämän ELY-ohjelmakauden kärkiteemoista. Pohjois-Savon ELY-keskuksen maaseutustrategian maaseutuvisiossa on asetettu tavoite, jonka mukaan Pohjois-Savo on vuonna 2020 kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta.

Nyt ensimmäistä kertaa laaditaan Pohjois-Savoon Gastronominen Strategia. Strategiatyö sitouttaa toimijat tekemään työtä kohti yhteistä päämäärää. Tämä työ on suoraa jatkumoa European Region of Gastronomy, Kuopio 2020 -tunnustuksen saamiseksi alueelle. Strategiatyö määrittää halutun muutoksen, päämäärän sekä toimenpiteet päämäärän saavuttamiseksi.
ToimenpiteetAloitustilaisuudet; verkostoituminen
Strategiatyöpajat
Muut työpajat osaamisen lisäämiseksi esim. kansainvälisyys, tuotteistaminen
*Yhteistyö European Region of Gastronomy verkoston muiden toimijoiden kanssa.
*KV-benchmarkkaus
Food gift konsepti ja pilotointi
Tulokset
KumppanitPro Agria Itä-Suomi, SavoGrow Oy ja Kuopion kaupunki.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube