Olet täällä

Projektit ja hankkeet

Projektin tiedot
NimiBusiness Center - BC. Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä
Aloituspäivä1.9.2018
Lopetuspäivä31.3.2021
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöKaija Sääski
KuvausHankkeessa luodaan Savilahden alueen oppilaitosympäristön käyttöön merkittävä, yhteinen yrittäjyyden
oppimisympäristö, joka yhdistetään kiihdyttämöön ja maakunnan innovaatioiden kaupallistamisprosessiin. Hankkeen
tavoitteet tähtäävät vuoteen 2020 ja sen jälkeiseen aikaan. Hanke päättyy 31.3.2021, siihen mennessä hankkeessa
kehitettävät toiminnot ja palvelut ovat toiminnassa ja tuottavat tavoitteiden mukaista volyymiä. Hankkeen jälkeen
prosessi on niin tuottava, että voidaan vakiinnuttaa.

Hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:
1) Savilahden alueen 6500 opiskelijaa ovat yrittäjyyden aktivointitoimien piirissä vuosittain ja heistä 500 opiskelee
aktiivisesti yrittäjyyttä Savilahden oppilaitosten yhteisessä yrittäjyyden oppimisympäristössä.
2) Tukea Pohjois-Savon ja Savilahden innovaatiotoimintaa niin, että innovaatioita tunnistetaan 50-100 kpl vuodessa.
3) Tunnistettujen innovaatioiden kaupallistamista tuetaan yhteisellä innovaatioprosessilla siten, että vuodessa syntyy 20 uutta startupia tai lisensiointia.
4) Savilahden innovaatiofoorumit toteutetaan kolme-neljä kertaa vuodessa.
5) Maakunnan TKI-kotipesien ja Business Centerin välinen liiketoimintamalli on olemassa ja se mahdollistaa nykyistä
tehokkaamman TKI-kotipesien palveluiden myynnin, käyttöasteen noston ja yrityshyödyn.
6) Hankkeen jälkeen toiminta on vakiintunut organisaatioiden normaaliksi toiminnaksi.


KehittämistarveBusiness Center - Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä
kehittämällä -hankkeessa (BC) keskeistä on Pohjois-Savon maakunnan, elinkeinoelämän ja muiden organisaatioiden
osaamisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen. Tämä saavutetaan kehittämällä toimintoja ja palveluita, joilla
Savilahden alueen monipuolinen ja monialainen korkea osaaminen saadaan nykyistä paremmin koko maakunnan
yritysten, elinkeinoelämän ja eri toimijoiden käyttöön.
ToimenpiteetHankkeessa on viisi työpakettia:

1. Savilahden oppilaitosten yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen
2. Yhteinen, avoin innovaatioiden kaupallistamisprosessi, startup-yhteisö ja kiihdyttämöpalvelut
3. Pohjois-Savon innovaatiofoorumeiden toiminnan käynnistäminen
4. Maakunnan yrittäjyyskasvatusstrategia
5. Hallinto.
TuloksetHankkeen pysyviksi tuloksiksi tavoitellaan maakunnan ja Savilahden toimijoiden yhteistä, avointa ja pysyvää
innovaatioprosessia ja yrityskiihdyttämöä, joka tuottaa nykyistä merkittävästi enemmän uusia, kaupallistettuja
innovaatioita joko startupien tai lisensiointien muodossa. Kaupallistamistyö yhdistää yrittäjyyden opetuksen ja
kehittämisen Savilahdessa tutkijoiden ja muiden kehittäjien sekä alueen yritysten innovaatio- ja tuotekehitystoimintaan.
Business Center tukee maakunnan TKI-kotipesiä niiden palveluiden myynnissä yrityksille. Startup-yhteisö ja
kiihdyttämöpalvelut tehostavat toimintaa ja luovat alueelle uutta, myönteisempää asenneilmapiiriä yrittäjyyttä ja
innovaatioiden kaupallistamista kohtaan. Kaikki tämä perustuu hankkeessa laadittavaan maakunnan
yrittäjyyskasvatusstrategiaan.
Vaikuttavuus toteutuu maakunnan elinvoimaisuutena ja sen yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kilpailukykynä ja
kasvuna. Vaikuttavuus toteutuu myös yleisenä yrittäjä- ja yrittäjyysmyönteisyyden vahvistumisena maakunnassa.
Lyhyellä aikavälillä hanke tehostaa maakunnan toimijoiden yhteistyötä sekä yrittäjyyden tukemisen ja kouluttamisen
alueilla että innovaatioiden kaupallistamisen parissa. Kolmen kouluasteen yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö on
selvä askel eteenpäin oppilaitosyhteistyössä ja suureen opiskelijakuntaan kohdistuvassa yrittäjyyskoulutuksessa ja
kasvatuksessa. Tätä tukee maakunnan yrittäjyyskasvatusstrategia, joka määrittelee eri oppilaitoksille rooleja
yrittäjyyskasvatuksen arvoketjussa. Innovaatiotoiminnan tukeminen, avoin innovaatioiden kaupallistamisprosessi sekä
yrityskiihdyttämö taas tehostavat sekä yritysten T&K-prosesseja että tutkimuslähtöisten, kasvupotentiaalisten uusien
yrityksien syntymistä. Pitkällä aikavälillä vaikutukset näkyvät maakunnan yritysten lisääntyvänä kansainvälisenä
kilpailukykynä, uusien, kasvupotentiaalisten yritysten syntymisenä sekä yleisenä yrittäjyys- ja yritysmyönteisyytenä.
Näin Pohjois-Savon elinkeinoelämä vahvistuu ja tuottaa hyvinvointia ja elinvoimaisuutta koko maakunnan ja sen
asukkaiden hyödyksi.
KumppanitHankkeen koordinaattorina toimii Savonia. Osatoteuttajina toimivat Savon ammattiopisto (Sakky), Kuopion
kaupunki, Navitas Kehitys Oy ja Itä-Suomen yliopisto. Mukana toiminnassa ovat myös Iisalmen kaupunki ja Ylä-
Savon ammattiopisto YSAO). Kaikkien rooli on vahva innovaatioiden kaupallistamispalveluiden kehittämisessä,
oppilaitosten rooliin kuuluu lisäksi yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen.

Hankkeen kohderyhminä ovat:
Savilahden toimijat (oppilaitokset, tutkimuslaitokset, KYS, Kuopion kaupunki ja alueella toimivat yritykset (yhteisen
innovaatioprosessin kehittäminen sekä startup-yhteisöön kytkeytyminen, innovaatiofoorumit).
Savilahden oppilaitokset (Itä-Suomen yliopisto, Savonia, Savon ammatti- ja aikuisopisto (yhteisen yrittäjyyden
oppimisympäristön kehittäminen).
Opiskelijat (yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö, startup-yhteisö).
Savilahden toimijoiden henkilökunta (yhteinen innovaatioiden kaupallistamisprosessi palveluineen, startup-yhteisö).
Maakunnan yritykset (liiketoiminnan kehittäminen kytkeytymällä Savilahden innovaatioprosessiin ja toimijoihin,
maakunnan TKIO-ympäristöjen palvelut).

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat maakunnan muut yritykset ja kauppa alueen elinkeinoelämän vilkastumisien myötä.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube