Olet täällä

Projektit ja hankkeet

Projektin tiedot
NimiTarjoomo
Aloituspäivä1.6.2018
Lopetuspäivä31.5.2020
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöHeli Kekäläinen
KuvausTarjoomo -hankkeen tavoitteena on muodostaa uudenlainen verkostomainen toimintatapa ja ekosysteemi, joka tuottaa
lisäarvoa alueen yrityksille ja muille toimijoille edistäen yritysten tasavertaista näkyvyyttä kuluttajalle. Toimijaverkosto
mallintaa hankkeen aikana rakenteita Tarjoomo -kokonaisuuden toiminnalle, kuten sen ansaintamallille ja yhteisille
toimintatavoille. Hankkeen tavoitteena on tehdä selvitystyötä yhteisen sähköisen palveluvalikon rakentamiseen liittyen.
Hankkeen aikana edistetään uusien palvelu- ja tuoteinnovaatioiden syntymistä markkinoille.
Toimijaverkosto mallintaa rakenteita Tarjoomon toiminnalle tavoitteiden mukaisesti teemoitettujen työpajojen aikana
yhteiskehittämisen työmenetelmiä käyttäen. Työpajoihin kutsutaan teemojen mukaisesti eri alojen asiantuntijoita, jotka
ohjaavat hankkeen toteuttajien kanssa yhteiskehittämistä ja verkostomaista työskentelytapaa. Hankkeen aikana
toimijaverkostolle järjestetään kaksi koulutusta, joiden sisältö määrittyy toimijaverkoston tarpeiden mukaisesti.
Hankkeessa myös mallinnetaan uusia palveluiden kehittämisen toimintamalleja. Mallinnustyötä tuetaan käytännön
kokeilujen kautta. Savonian osaamista palvelumuotoilussa, kehittämis- ja innovaatiotoiminnossa sekä Savonian
Viretorin mahdollisuuksia hyödynnetään hankkeessa erityisesti uusien palveluiden kehittämisen mallintamisessa.
Hanke toteutetaan aidossa yhteistyössä alueen yritystoimijoiden kanssa.
Tarjoomon toimintamalli yhdistetään osaksi suurempaa alueellista innovaatioiden kehittämisen toimintamallia.
Kuopiossa Kuopio Health brandin alla rakennetaan ideasta tuotteeksi - kehityspolkua, jossa loppuasiakkaan tarpeet
ovat mukana jokaisessa vaiheessa. Polku koostuu; idea - Kuopio Health Lab, Living Lab - Tarjoomo - Loppuasiakas.
Kehityspolun varrella tuotetta tai palvelua testataan aidossa käyttöympäristössä ja kehitetään palautteiden perusteella.
Tarjoomo on paikka, jonne uusia tuote- ja palveluideoita voidaan tuoda kehitettäväksi ja jossa yritys voi saada
tuotteensa tai palvelunsa esille kuluttajalle. Hankkeen tuloksena syntyvät uudet palveluiden kehittämisen toimintamallit
toimivat osana suurempaa alueellista innovaatioiden kehittämisen toimintamallia, johon kuuluvat mm. health lab- ja
living lab-palvelut.
KehittämistarveHankkeen lähtökohtana on tunnistettu tarve toiminnalle, joka edistää alueen palveluntuottajien ja palveluiden
parempaa näkyvyyttä ja saavutettavuutta kuluttajalle ja on tukena myös viranomaisten asiakasneuvonnassa ja
palveluohjauksessa. Kuntasektorin viranomaisen antamassa palveluohjauksessa on haasteita löytää palveluntuottajia
hyvin vaihtelevasta toimijakentästä. Yritykset ja palvelut ovat esillä hyvin eritasoisesti, eivätkä kuluttaja tai
palveluohjaaja välttämättä löydä kaikkia palveluntuottajia tai heille ei muodostu selkeää kuvaa yrityksen tuottamista
palvelukokonaisuuksista. Myös alueen yritykset ovat ilmaisseet tarpeen rakenteelle, joka kokoaa yhteen alueen
palveluntuottajat ja palvelut. Hankkeen tarpeena nähdään myös verkostomaisen yhteistyön tiivistäminen alueen eri
toimijoiden kanssa ja yhteisten pelisääntöjen luominen toiminnalle, joka edesauttaa kaikkien palveluntuottajien
tasavertaista mahdollisuutta osallistua palvelutuotantoon. Verkostomainen yhteiskehittämisen toimintatapa nähdään
myös tavaksi luoda uusia tuote- ja palveluinnovaatioita markkinoille. Uusien palvelutuotteiden syntyminen markkinoille lisää yritysten elinvoimaisuutta ja voi vaikuttaa kuluttajien kulutustottumusten muutokseen sekä ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube