Olet täällä

Projektit ja hankkeet

Projektin tiedot
NimiKiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin
Aloituspäivä20.4.2018
Lopetuspäivä31.12.2020
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöMikko Laasanen
KuvausHankkeen tavoitteena on uudistaa ammattikorkeakouluopetusta edistämällä kiertotalouden osaamista ja yhteistyötä
ammattikorkeakouluissa. Tavoitteena on
parantaa koulutuksen, ohjauksen, opetuksen ja oppimisen laatua
lisätä oppilaitosten henkilökunnan kiertotalousosaamista
kehittää ja uudistaa opetusmenetelmiä
kehittää ja pilotoida oppimisympäristöjä yhteistyössä yritysten kanssa
lisätä kiertotalouden opetustarjontaa
lisätä amkien kansainvälistä houkuttavuutta ja osaamisen vientiä kehittämällä erikielisiä kiertotalouden opintoja
määrittää ja sopia yhteisiä toimintakonsepteja amkien välille sekä yritysten ja ammattikorkeakoulujen välille
lisätä ja vakiinnuttaa yritysyhteistyötä
lisätä amkien ja yhteiskunnan vuorovaikutusta
lisätä ammattikorkeakoulujen välistä avoimuutta ja yhteistyötä
vahvistaa opiskelijan roolia opetuksessa ja osaamisen kehittämisessä
edistää kiertotalouden osaamista alueilla viestinnän ja opetuksen kehittämisen kautta.
KehittämistarveYhteiskunnan systeemisen muutoksen ajureita ovat kiertotalouden esiintulo ja tuotanto- ja kulutusjärjestelmien
muodostamien arvoketjujen digitalisaatio. Suomen tavoitteena on SITRAn tiekartan mukainen kiertotalouden mahdollistava, kannustava toimintaympäristö, jota kuvataan viiden toisiinsa linkittyvän painopistealueen kautta: kestävä ruokajärjestelmä, metsäperäiset kierrot, tekniset kierrot, liikkuminen ja logistiikka sekä yhteiset toimenpiteet. Koulutus ja tutkimus ovat avainasemassa kiertotalouteen siirtymisessä. Hankkeella edistetään tiekartan mukaisia kiertotalouden tavoitteita. Suomalaisen osaamisen vientiä vauhditetaan kehittämällä kansainvälisiä opintoja ja markkinoimalla koulutuspalveluita ulkomaille. Suomen vetovoimaa vahvistetaan laadukkaamman koulutuksen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ja opetuksen työelämälähtöisen kehittämistyön kautta. Suomen ammattikorkeakoulujen kansainvälistä kilpailukykyä vahvistetaan uudistamalla opetuksen laatua ja opetusmenetelmiä.
Toimenpiteet
TuloksetTuloksissa korostuu koulutuksen ja tki-toiminnan avoimuus ja yhteistyö eri alojen ja ammattikorkeakoulujen välillä,
toiminnan laadun parantaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen vahvistaen opiskelijoiden osallistamista.
Kiertotalousopetuksen kehittäminen tukee korkeakoulujen strategista kehittämistä ja kestävää kehitystä ja edistää
kansallisia ja EU:n strategisia tavoitteita. Hankkeen tuloksena on:
Parannettu koulutuksen, ohjauksen, oppimisen laatua
Lisätty korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja avointa toimintakulttuuria
Edistetty koulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta
Kehitetty ja pilotoitu reaalielämän oppimis-, tutkimus-, testausympäristöjä
Uudistettu ammattikorkeakoulujen toimintatapoja
Kehitetty henkilöstön osaamista
Vahvistettu opiskelijan roolia ja osallisuutta oman osaamisen kehittämisessä
Lisätty opintotarjontaa (myös kansainväliset)
Tuettu elinikäistä oppimista
Viestitetty kiertotaloudesta alueille (amkien aluekehitystyö).
Kumppanit
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube